ชื่องานภาษาไทย โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 2022-07-09 - 2022-07-13
ชื่องานภาษาอังกฤษRoller Ski Thailand Championship 2022
สถานที่จัดงานบริเวณศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ(อ่างเก็บน้ำดอกกราย) จังหวัดระยอง
Participation Name List รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด -
รายละเอียดงานแข่ง Event Detail
-
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
Race ID Events Category Gender Competition Time Start List Result List
333 Roller Ski - Interval Start C Junior D 9-10 หญิง Ladies 2022-07-12 08:40:00 7 Result
332 Roller Ski - Interval Start C Junior D 9-10 ชาย Men 2022-07-12 08:40:00 17 Result
331 Roller Ski - Interval Start C Junior C 11-12 หญิง Ladies 2022-07-12 08:40:00 11 Result
330 Roller Ski - Interval Start C Junior C 11-12 ชาย Men 2022-07-12 08:40:00 11 Result
339 Roller Ski - Interval Start C Junior B 13-14 หญิง Ladies 2022-07-12 10:00:00 13 Result
337 Roller Ski - Interval Start C Junior B 13-14 ชาย Men 2022-07-12 10:00:00 11 Result
338 Roller Ski - Interval Start C Junior A 15-16 หญิง Ladies 2022-07-12 10:00:00 17 Result
336 Roller Ski - Interval Start C Junior A 15-16 ชาย Men 2022-07-12 10:00:00 20 Result
342 Roller Ski - Interval Start C Senior B 17-18 หญิง Ladies 2022-07-12 11:30:00 3 Result
345 Roller Ski - Interval Start C Senior B 17-18 ชาย Men 2022-07-12 13:00:00 7 Result
341 Roller Ski - Interval Start C Senior A 18+ หญิง Ladies 2022-07-12 11:30:00 4 Result
344 Roller Ski - Interval Start C Senior A 18+ ชาย Men 2022-07-12 11:30:00 5 Result
335 Roller Ski - Interval Start C Smallest Children หญิง Ladies 2022-07-12 08:40:00 4 Result
334 Roller Ski - Interval Start C Smallest Children ชาย Men 2022-07-12 08:40:00 6 Result
340 Roller Ski - Interval Start C FIS Race หญิง Ladies 2022-07-12 10:00:00 5 Result
343 Roller Ski - Interval Start C FIS Race ชาย Men 2022-07-12 11:30:00 10 Result
349 Roller Ski - Mass Start C Junior D 9-10 หญิง Ladies 2022-07-13 08:40:00 8 Result
348 Roller Ski - Mass Start C Junior D 9-10 ชาย Men 2022-07-13 08:40:00 17 Result
347 Roller Ski - Mass Start C Junior C 11-12 หญิง Ladies 2022-07-12 13:00:00 9 Result
346 Roller Ski - Mass Start C Junior C 11-12 ชาย Men 2022-07-12 13:00:00 11 Result
354 Roller Ski - Mass Start C Junior B 13-14 หญิง Ladies 2022-07-13 10:00:00 11 Result
352 Roller Ski - Mass Start C Junior B 13-14 ชาย Men 2022-07-13 08:40:00 12 Result
353 Roller Ski - Mass Start C Junior A 15-16 หญิง Ladies 2022-07-13 08:40:00 14 Result
355 Roller Ski - Mass Start C Junior A 15-16 ชาย Men 2022-07-13 10:00:00 20 Result
357 Roller Ski - Mass Start C Senior B 17-18 หญิง Ladies 2022-07-13 11:00:00 3 Result
358 Roller Ski - Mass Start C Senior B 17-18 ชาย Men 2022-07-13 11:00:00 8 Result
356 Roller Ski - Mass Start C Senior A 18+ หญิง Ladies 2022-07-13 10:00:00 4 Result
359 Roller Ski - Mass Start C Senior A 18+ ชาย Men 2022-07-13 11:00:00 6 Result
351 Roller Ski - Mass Start C Smallest Children หญิง Ladies 2022-07-13 08:40:00 4 Result
350 Roller Ski - Mass Start C Smallest Children ชาย Men 2022-07-13 08:40:00 7 Result
288 Roller Ski - Sprint C Qualification Junior D 9-10 หญิง Ladies 2022-07-10 09:10:00 9 Result
285 Roller Ski - Sprint C Qualification Junior D 9-10 ชาย Men 2022-07-10 09:10:00 18 Result
287 Roller Ski - Sprint C Qualification Junior C 11-12 หญิง Ladies 2022-07-10 09:10:00 11 Result
284 Roller Ski - Sprint C Qualification Junior C 11-12 ชาย Men 2022-07-10 09:10:00 11 Result
293 Roller Ski - Sprint C Qualification Junior B 13-14 หญิง Ladies 2022-07-10 10:00:00 16 Result
291 Roller Ski - Sprint C Qualification Junior B 13-14 ชาย Men 2022-07-10 10:00:00 13 Result
292 Roller Ski - Sprint C Qualification Junior A 15-16 หญิง Ladies 2022-07-10 10:00:00 17 Result
290 Roller Ski - Sprint C Qualification Junior A 15-16 ชาย Men 2022-07-10 10:00:00 20 Result
299 Roller Ski - Sprint C Qualification Senior B 17-18 หญิง Ladies 2022-07-10 11:00:00 3 Result
296 Roller Ski - Sprint C Qualification Senior B 17-18 ชาย Men 2022-07-10 11:00:00 8 Result
298 Roller Ski - Sprint C Qualification Senior A 18+ หญิง Ladies 2022-07-10 11:00:00 4 Result
295 Roller Ski - Sprint C Qualification Senior A 18+ ชาย Men 2022-07-10 11:00:00 7 Result
289 Roller Ski - Sprint C Qualification Smallest Children หญิง Ladies 2022-07-10 09:10:00 4 Result
286 Roller Ski - Sprint C Qualification Smallest Children ชาย Men 2022-07-10 09:10:00 7 Result
297 Roller Ski - Sprint C Qualification FIS Race หญิง Ladies 2022-07-10 11:00:00 16 Result
294 Roller Ski - Sprint C Qualification FIS Race ชาย Men 2022-07-10 11:00:00 22 Result
304 Roller Ski - Sprint C Final Junior D 9-10 หญิง Ladies 2022-07-10 13:00:00 4 Result
301 Roller Ski - Sprint C Final Junior D 9-10 ชาย Men 2022-07-10 13:00:00 4 Result
303 Roller Ski - Sprint C Final Junior C 11-12 หญิง Ladies 2022-07-10 13:00:00 4 Result
300 Roller Ski - Sprint C Final Junior C 11-12 ชาย Men 2022-07-10 13:00:00 4 Result
309 Roller Ski - Sprint C Final Junior B 13-14 หญิง Ladies 2022-07-10 13:30:00 4 Result
307 Roller Ski - Sprint C Final Junior B 13-14 ชาย Men 2022-07-10 13:30:00 4 Result
308 Roller Ski - Sprint C Final Junior A 15-16 หญิง Ladies 2022-07-10 13:30:00 4 Result
306 Roller Ski - Sprint C Final Junior A 15-16 ชาย Men 2022-07-10 13:30:00 4 Result
315 Roller Ski - Sprint C Final Senior B 17-18 หญิง Ladies 2022-07-10 14:00:00 4 Result
312 Roller Ski - Sprint C Final Senior B 17-18 ชาย Men 2022-07-10 14:00:00 4 Result
314 Roller Ski - Sprint C Final Senior A 18+ หญิง Ladies 2022-07-10 14:00:00 4 Result
311 Roller Ski - Sprint C Final Senior A 18+ ชาย Men 2022-07-10 14:00:00 4 Result
305 Roller Ski - Sprint C Final Smallest Children หญิง Ladies 2022-07-10 13:00:00 4 Result
302 Roller Ski - Sprint C Final Smallest Children ชาย Men 2022-07-10 13:00:00 4 Result
313 Roller Ski - Sprint C Final FIS Race หญิง Ladies 2022-07-10 14:00:00 4 Result
310 Roller Ski - Sprint C Final FIS Race ชาย Men 2022-07-10 14:00:00 4 Result
317 Roller Ski - Team Sprint C Junior D 9-10 ชาย Men 2022-07-11 08:40:00 16 Result
321 Roller Ski - Team Sprint C Junior C 11-12 หญิง Ladies 2022-07-11 08:40:00 6 Result
320 Roller Ski - Team Sprint C Junior C 11-12 ชาย Men 2022-07-11 08:40:00 6 Result
323 Roller Ski - Team Sprint C Junior B 13-14 หญิง Ladies 2022-07-11 08:40:00 10 Result
322 Roller Ski - Team Sprint C Junior B 13-14 ชาย Men 2022-07-11 08:40:00 6 Result
324 Roller Ski - Team Sprint C Junior A 15-16 หญิง Ladies 2022-07-11 11:00:00 10 Result
325 Roller Ski - Team Sprint C Junior A 15-16 ชาย Men 2022-07-11 11:00:00 14 Result
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามจังหวัด
Participant by Province

ต่างชาติภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5
1 คน
Korea 4 คน
รวมทั้งสิ้น 5 คน
กรุงเทพฯ 7 คน
ระยอง 17 คน
รวมทั้งสิ้น 24 คน
กาญจนบุรี 3 คน
นครสวรรค์ 2 คน
ราชบุรี 10 คน
รวมทั้งสิ้น 15 คน
บึงกาฬ 3 คน
บุรีรัมย์ 3 คน
ศรีสะเกษ 14 คน
อุบลราชธานี 12 คน
รวมทั้งสิ้น 32 คน
กระบี่ 13 คน
ชุมพร 24 คน
สงขลา 8 คน
สุราษฎร์ธานี 20 คน
รวมทั้งสิ้น 65 คน
เชียงใหม่ 16 คน
รวมทั้งสิ้น 16 คน
สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมรายการแข่งขัน Participation by Number
รายการแข่งขัน จูเนียร์ C 11-12
Junior C 11-12
YoB: 2010 - 2011
จูเนียร์ D 9-10
Junior D 9-10
YoB: 2012 - 2013
เด็กเล็ก
Smallest Children
YoB: 2014 - 2017
จูเนียร์ A 15-16
Junior A 15-16
YoB: 2006 - 2007
จูเนียร์ B 13-14
Junior B 13-14
YoB: 2008 - 2009
รายการ FIS Race
FIS Race
YoB: 1942 - 2007
ซีเนียร์ A 18+
Senior A 18+
YoB: 1942 - 2004
ซีเนียร์ B 17-18
Senior B 17-18
YoB: 2004 - 2005
Sprint C Qualification Men 11 OK 18 OK 7 OK 20 OK 13 OK 22 OK 7 OK 8 OK
Sprint C Qualification Ladies 11 OK 9 OK 4 OK 17 OK 16 OK 16 OK 4 OK 3 !
Sprint C Final Men 4 OK 4 OK 4 OK 4 OK 4 OK 4 OK 4 OK 4 OK
Sprint C Final Ladies 4 OK 4 OK 4 OK 4 OK 4 OK 4 OK 4 OK 4 OK
Team Sprint C Men 6 OK 16 OK Cancel 14 OK 6 OK Cancel Cancel
Team Sprint C Ladies 6 OK Cancel Cancel 10 OK 10 OK Cancel Cancel
Interval Start C Men 11 OK 17 OK 6 OK 20 OK 11 OK 10 OK 5 OK 7 OK
Interval Start C Ladies 11 OK 7 OK 4 OK 17 OK 13 OK 5 OK 4 OK 3 !
Mass Start C Men 11 OK 17 OK 7 OK 20 OK 12 OK 6 OK 8 OK
Mass Start C Ladies 9 OK 8 OK 4 OK 14 OK 11 OK 4 OK 3 !
ตารางสรุปเหรียญตามจังหวัด Medals list by province report
Ranking Province เหรียญทอง Gold เหรียญเงิน Silver เหรียญทองแดง Bronz
1 ชุมพร 29 16 13
2 เชียงใหม่ 10 14 6
3 ศรีสะเกษ 8 9 15
4 Korea 4 4 0
5 กระบี่ 1 1 4
6 อุบลราชธานี 1 0 4
7 สุราษฎร์ธานี 0 4 7
8 ระยอง 0 4 7
9 นครสวรรค์ 0 1 1
10 กรุงเทพฯ 0 0 3
11 กาญจนบุรี 0 0 0
12 ราชบุรี 0 0 0
13 สงขลา 0 0 0
14 บึงกาฬ 0 0 0
15 บุรีรัมย์ 0 0 0
รวม Total 53 เหรียญทอง Gold 53 เหรียญเงิน Silver 61 เหรียญทองแดง Bronz
รายงานผู้ชนะเลิศ Winner report
Date Events Cate Gender Result
2022-07-10 Roller Ski - Sprint C Final Junior C 11-12 ชาย Men ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์ 13 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. เดชาธร เทพนิมิตร 13 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ดิเรกฤทธิ์ ดวงจำปา 12 (2011) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
ด.ช. กิตติกวิน เกษีสม 12 (2011) กระบี่ (ภาค 4)
2022-07-10 Roller Ski - Sprint C Final Junior D 9-10 ชาย Men ด.ช. นฤภัทร บำรุงรัตน์ 10 (2013) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ธนากร นิ้มเจริญสุข 11 (2012) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ปัณณทัต ชิตรัถถา 10 (2013) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ศิรภณ น้อยจันทร์ 11 (2012) ระยอง (ภาค 1)
2022-07-10 Roller Ski - Sprint C Final Smallest Children ชาย Men ด.ช. เสฎฐวุฒิ นิ้มเจริญสุข 9 (2014) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ภูวนาถ ดวงทวี 8 (2015) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. กรณ์ ศุภรสิริ 9 (2014) กรุงเทพฯ (ภาค 1)
ด.ช. พิชาภพ อุ่นภิรมย์ 8 (2015) ชุมพร (ภาค 4)
2022-07-10 Roller Ski - Sprint C Final Junior C 11-12 หญิง Ladies ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์ 13 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. ณัจฉรียา ญาสมุทร 12 (2011) เชียงใหม่ (ภาค 5)
ด.ญ. กฤติญา ปภัสชัยโสภณ 13 (2010) เชียงใหม่ (ภาค 5)
ด.ญ. ฑิฆัมภร เงยไชย 12 (2011) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
2022-07-10 Roller Ski - Sprint C Final Junior D 9-10 หญิง Ladies ด.ญ. ณิชกานต์ พลการ 11 (2012) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. วฤณดา เทพนิมิตร 10 (2013) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. กมลชนก มัณยานนท์ 10 (2013) ระยอง (ภาค 1)
ด.ญ. ภัทรวดี พรหมรักษา 10 (2013) กระบี่ (ภาค 4)
2022-07-10 Roller Ski - Sprint C Final Smallest Children หญิง Ladies ด.ญ. กัญญาภัทร หนูสุด 8 (2015) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. ณัฐิปวีณ์ ฉัตรฐิติเมธี 9 (2014) เชียงใหม่ (ภาค 5)
ด.ญ. ธัญญาสรณ์ หนูสุด 7 (2016) ชุมพร (ภาค 4)
2022-07-10 Roller Ski - Sprint C Final Junior A 15-16 ชาย Men นาย ธีรภัทร สะตะ 17 (2006) ชุมพร (ภาค 4)
นาย ธนาธิป บุญฤทธิ์ 16 (2007) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
นาย วรุตม์ สนทนาการ 16 (2007) ชุมพร (ภาค 4)
นาย กฤตเมธ พละไกร 16 (2007) อุบลราชธานี (ภาค 3)
2022-07-10 Roller Ski - Sprint C Final Junior B 13-14 ชาย Men ด.ช. ภาคภูมิ สุดสงวน 15 (2008) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
ด.ช. กฤษกร กิ่งสกุล 15 (2008) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
ด.ช. ภูริ ทองละมุล 14 (2009) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
ด.ช. ธีรพาส ญาสมุทร 14 (2009) เชียงใหม่ (ภาค 5)
2022-07-10 Roller Ski - Sprint C Final Junior A 15-16 หญิง Ladies นางสาว พิชญาพร ทิพย์เกษร 16 (2007) เชียงใหม่ (ภาค 5)
นางสาว พิชชาภา หน่อทอง 16 (2007) เชียงใหม่ (ภาค 5)
นางสาว ปาริฉัตร บุญมณี 17 (2006) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
นางสาว จริยาวดี อุดมลาภ 17 (2006) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
2022-07-10 Roller Ski - Sprint C Final Junior B 13-14 หญิง Ladies ด.ญ. ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี 14 (2009) เชียงใหม่ (ภาค 5)
ด.ญ. กิ่งกานต์ ดวงจำปา 15 (2008) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
ด.ญ. เมษา มณีเนตร 15 (2008) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
ด.ญ. สุวภัธร์ กันชนะ 15 (2008) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
2022-07-10 Roller Ski - Sprint C Final FIS Race ชาย Men Jinbok Lee 21 (2002) Korea (ภาค Foreigner)
Minwoo Kim 0 Korea (ภาค Foreigner)
นาย ธนากร เงยไชย 17 (2006) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นาย นราวิชญ์ สายสุข 17 (2006) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
2022-07-10 Roller Ski - Sprint C Final Senior A 18+ ชาย Men นาย สราวุฒิ เกิดสิน 20 (2003) ชุมพร (ภาค 4)
นาย วทัญญูู พรมพิงค์ 21 (2002) เชียงใหม่ (ภาค 5)
นาย สหรัฐ กัญญาทิพย์ 21 (2002) เชียงใหม่ (ภาค 5)
นาย วีรชิต สิงห์ตุ้ย 21 (2002) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
2022-07-10 Roller Ski - Sprint C Final Senior B 17-18 ชาย Men นาย เจษฎา เนียมสุวรรณ 18 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
นาย กฤชคุณ ปภัสชัยโสภณ 18 (2005) เชียงใหม่ (ภาค 5)
นาย สุรศักดิ์ สีสุก 19 (2004) ระยอง (ภาค 1)
นาย จิตติภัธฆ์ จิตมั่นชัยธรรม 19 (2004) เชียงใหม่ (ภาค 5)
2022-07-10 Roller Ski - Sprint C Final FIS Race หญิง Ladies Dasom Han 0 Korea (ภาค Foreigner)
Euijin Lee 22 (2001) Korea (ภาค Foreigner)
นางสาว ศิริวรรณ เกิดสิน 18 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
นางสาว ดวงกมล หีดชนา 20 (2003) ชุมพร (ภาค 4)
2022-07-10 Roller Ski - Sprint C Final Senior A 18+ หญิง Ladies นางสาว หทัยกาญจน์ สุขศรี 23 (2000) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นางสาว นวพร พรหมวงค์ 20 (2003) เชียงใหม่ (ภาค 5)
นางสาว เกษราภรณ์ คำสุวรรณ์ 23 (2000) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
2022-07-10 Roller Ski - Sprint C Final Senior B 17-18 หญิง Ladies นางสาว จิราภรณ์ ภาระเวช 19 (2004) อุบลราชธานี (ภาค 3)
น.ส. อาทิตยา แท่นอินทร์ 18 (2005) ระยอง (ภาค 1)
2022-07-11 Roller Ski - Team Sprint C Junior D 9-10 ชาย Men ด.ช. นฤภัทร บำรุงรัตน์ 10 (2013) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ธนากร นิ้มเจริญสุข 11 (2012) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ณัฏฐกิตต์ ธรรมณารักษ์ 11 (2012) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. วรพล กล้าผจญ 10 (2013) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ธนกร ไชยสมบูรณ์ 11 (2012) กระบี่ (ภาค 4)
ด.ช. วีรยุทธ ขาวล้วน 11 (2012) กระบี่ (ภาค 4)
2022-07-11 Roller Ski - Team Sprint C Junior C 11-12 ชาย Men ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์ 13 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. เดชาธร เทพนิมิตร 13 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ฉัตรณภัชฆ์ พันโญศรันณยา 12 (2011) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
ด.ช. ศิวกร หนูพรหม 12 (2011) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
ด.ช. พีรวิชญ์ กล้าผจญ 12 (2011) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. สุทธิพร สารประดิษฐ์ 12 (2011) ชุมพร (ภาค 4)
2022-07-11 Roller Ski - Team Sprint C Junior C 11-12 หญิง Ladies ด.ญ. กฤติญา ปภัสชัยโสภณ 13 (2010) เชียงใหม่ (ภาค 5)
ด.ญ. ณัจฉรียา ญาสมุทร 12 (2011) เชียงใหม่ (ภาค 5)
ด.ญ. วราภรณ์ ขำเขียน 12 (2011) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
ด.ญ. เทมรินทร์ บัวทอง 12 (2011) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
ด.ญ. ธัญชนก เต็มเปี่ยม 13 (2010) ระยอง (ภาค 1)
ด.ญ. ณัฐชานันท์ มัณยานนท์ 12 (2011) ระยอง (ภาค 1)
2022-07-11 Roller Ski - Team Sprint C Junior B 13-14 ชาย Men ด.ช. ภาคภูมิ สุดสงวน 15 (2008) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
ด.ช. กฤษกร กิ่งสกุล 15 (2008) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
ด.ช. กมลวิช พงษ์ศักดิ์ 14 (2009) ระยอง (ภาค 1)
ด.ช. นรภัทร วิริยะปัญญา 15 (2008) ระยอง (ภาค 1)
2022-07-11 Roller Ski - Team Sprint C Junior B 13-14 หญิง Ladies ด.ญ. ชนนิกานต์ ศรีสมโภชน์ 14 (2009) กระบี่ (ภาค 4)
ด.ญ. ภรภัทร โสพล 14 (2009) กระบี่ (ภาค 4)
ด.ญ. เบญญาภา สุชฎา 14 (2009) กระบี่ (ภาค 4)
ด.ญ. ฌลรุจี มณีมัย 15 (2008) กระบี่ (ภาค 4)
ด.ญ. เมษา มณีเนตร 15 (2008) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
ด.ญ. สุวภัธร์ กันชนะ 15 (2008) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
2022-07-11 Roller Ski - Team Sprint C Junior A 15-16 หญิง Ladies นางสาว พิชชาภา หน่อทอง 16 (2007) เชียงใหม่ (ภาค 5)
นางสาว พิชญาพร ทิพย์เกษร 16 (2007) เชียงใหม่ (ภาค 5)
นางสาว สิรภัทร ณ.ศรีสุข 16 (2007) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
นางสาว ปาริฉัตร บุญมณี 17 (2006) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
2022-07-11 Roller Ski - Team Sprint C Junior A 15-16 ชาย Men นาย นราวิชญ์ สายสุข 17 (2006) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นาย ธนากร เงยไชย 17 (2006) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นาย ธีรภัทร สะตะ 17 (2006) ชุมพร (ภาค 4)
นาย วรุตม์ สนทนาการ 16 (2007) ชุมพร (ภาค 4)
นาย กฤตเมธ พละไกร 16 (2007) อุบลราชธานี (ภาค 3)
นาย จักรวาล เจริญสุข 16 (2007) อุบลราชธานี (ภาค 3)
2022-07-12 Roller Ski - Interval Start C Junior C 11-12 ชาย Men ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์ 13 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. เดชาธร เทพนิมิตร 13 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ดิเรกฤทธิ์ ดวงจำปา 12 (2011) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
2022-07-12 Roller Ski - Interval Start C Junior C 11-12 หญิง Ladies ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์ 13 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. ณัจฉรียา ญาสมุทร 12 (2011) เชียงใหม่ (ภาค 5)
ด.ญ. กฤติญา ปภัสชัยโสภณ 13 (2010) เชียงใหม่ (ภาค 5)
2022-07-12 Roller Ski - Interval Start C Junior D 9-10 ชาย Men ด.ช. นฤภัทร บำรุงรัตน์ 10 (2013) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ปัณณทัต ชิตรัถถา 10 (2013) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ธนากร นิ้มเจริญสุข 11 (2012) ชุมพร (ภาค 4)
2022-07-12 Roller Ski - Interval Start C Junior D 9-10 หญิง Ladies ด.ญ. วฤณดา เทพนิมิตร 10 (2013) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. ณิชกานต์ พลการ 11 (2012) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. กมลชนก มัณยานนท์ 10 (2013) ระยอง (ภาค 1)
2022-07-12 Roller Ski - Interval Start C Smallest Children ชาย Men ด.ช. เสฎฐวุฒิ นิ้มเจริญสุข 9 (2014) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ภูวนาถ ดวงทวี 8 (2015) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. กรณ์ ศุภรสิริ 9 (2014) กรุงเทพฯ (ภาค 1)
2022-07-12 Roller Ski - Interval Start C Smallest Children หญิง Ladies ด.ญ. ณัฐิปวีณ์ ฉัตรฐิติเมธี 9 (2014) เชียงใหม่ (ภาค 5)
ด.ญ. กัญญาภัทร หนูสุด 8 (2015) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. ธัญญาสรณ์ หนูสุด 7 (2016) ชุมพร (ภาค 4)
2022-07-12 Roller Ski - Interval Start C Junior A 15-16 ชาย Men นาย ธนากร เงยไชย 17 (2006) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นาย นราวิชญ์ สายสุข 17 (2006) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นาย ธนาธิป บุญฤทธิ์ 16 (2007) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
2022-07-12 Roller Ski - Interval Start C Junior B 13-14 ชาย Men ด.ช. ภาคภูมิ สุดสงวน 15 (2008) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
ด.ช. กฤษกร กิ่งสกุล 15 (2008) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
ด.ช. ภูริ ทองละมุล 14 (2009) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
2022-07-12 Roller Ski - Interval Start C Junior A 15-16 หญิง Ladies นางสาว พิชชาภา หน่อทอง 16 (2007) เชียงใหม่ (ภาค 5)
นางสาว พิชญาพร ทิพย์เกษร 16 (2007) เชียงใหม่ (ภาค 5)
นางสาว ปาริฉัตร บุญมณี 17 (2006) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
2022-07-12 Roller Ski - Interval Start C Junior B 13-14 หญิง Ladies ด.ญ. ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี 14 (2009) เชียงใหม่ (ภาค 5)
ด.ญ. กิ่งกานต์ ดวงจำปา 15 (2008) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
ด.ญ. ภรภัทร โสพล 14 (2009) กระบี่ (ภาค 4)
2022-07-12 Roller Ski - Interval Start C FIS Race หญิง Ladies Euijin Lee 22 (2001) Korea (ภาค Foreigner)
Dasom Han 0 Korea (ภาค Foreigner)
นางสาว ดวงกมล หีดชนา 20 (2003) ชุมพร (ภาค 4)
2022-07-12 Roller Ski - Interval Start C Senior A 18+ หญิง Ladies นางสาว ดวงกมล หีดชนา 20 (2003) ชุมพร (ภาค 4)
นางสาว นวพร พรหมวงค์ 20 (2003) เชียงใหม่ (ภาค 5)
นางสาว หทัยกาญจน์ สุขศรี 23 (2000) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
2022-07-12 Roller Ski - Interval Start C Senior B 17-18 หญิง Ladies นางสาว ศิริวรรณ เกิดสิน 18 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
น.ส. อาทิตยา แท่นอินทร์ 18 (2005) ระยอง (ภาค 1)
นางสาว จิราภรณ์ ภาระเวช 19 (2004) อุบลราชธานี (ภาค 3)
2022-07-12 Roller Ski - Interval Start C FIS Race ชาย Men Jinbok Lee 21 (2002) Korea (ภาค Foreigner)
Minwoo Kim 0 Korea (ภาค Foreigner)
นาย สราวุฒิ เกิดสิน 20 (2003) ชุมพร (ภาค 4)
2022-07-12 Roller Ski - Interval Start C Senior A 18+ ชาย Men นาย สราวุฒิ เกิดสิน 20 (2003) ชุมพร (ภาค 4)
นาย วทัญญูู พรมพิงค์ 21 (2002) เชียงใหม่ (ภาค 5)
นาย วีรชิต สิงห์ตุ้ย 21 (2002) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
2022-07-12 Roller Ski - Interval Start C Senior B 17-18 ชาย Men นาย เจษฎา เนียมสุวรรณ 18 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
นาย กฤชคุณ ปภัสชัยโสภณ 18 (2005) เชียงใหม่ (ภาค 5)
นาย มั่นมี แซ่ลี 19 (2004) นครสวรรค์ (ภาค 2)
2022-07-12 Roller Ski - Mass Start C Junior C 11-12 ชาย Men ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์ 13 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. เดชาธร เทพนิมิตร 13 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ดิเรกฤทธิ์ ดวงจำปา 12 (2011) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
2022-07-12 Roller Ski - Mass Start C Junior C 11-12 หญิง Ladies ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์ 13 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. ณัจฉรียา ญาสมุทร 12 (2011) เชียงใหม่ (ภาค 5)
ด.ญ. กฤติญา ปภัสชัยโสภณ 13 (2010) เชียงใหม่ (ภาค 5)
2022-07-13 Roller Ski - Mass Start C Junior D 9-10 ชาย Men ด.ช. นฤภัทร บำรุงรัตน์ 10 (2013) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ธนากร นิ้มเจริญสุข 11 (2012) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ปัณณทัต ชิตรัถถา 10 (2013) ชุมพร (ภาค 4)
2022-07-13 Roller Ski - Mass Start C Junior D 9-10 หญิง Ladies ด.ญ. วฤณดา เทพนิมิตร 10 (2013) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. ณิชกานต์ พลการ 11 (2012) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. กมลชนก มัณยานนท์ 10 (2013) ระยอง (ภาค 1)
2022-07-13 Roller Ski - Mass Start C Smallest Children ชาย Men ด.ช. เสฎฐวุฒิ นิ้มเจริญสุข 9 (2014) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ภูวนาถ ดวงทวี 8 (2015) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. กรณ์ ศุภรสิริ 9 (2014) กรุงเทพฯ (ภาค 1)
2022-07-13 Roller Ski - Mass Start C Smallest Children หญิง Ladies ด.ญ. ณัฐิปวีณ์ ฉัตรฐิติเมธี 9 (2014) เชียงใหม่ (ภาค 5)
ด.ญ. กัญญาภัทร หนูสุด 8 (2015) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. ธัญญาสรณ์ หนูสุด 7 (2016) ชุมพร (ภาค 4)
2022-07-13 Roller Ski - Mass Start C Junior B 13-14 ชาย Men ด.ช. ภาคภูมิ สุดสงวน 15 (2008) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
ด.ช. กฤษกร กิ่งสกุล 15 (2008) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
ด.ช. ภูริ ทองละมุล 14 (2009) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
2022-07-13 Roller Ski - Mass Start C Junior A 15-16 หญิง Ladies นางสาว พิชชาภา หน่อทอง 16 (2007) เชียงใหม่ (ภาค 5)
นางสาว พิชญาพร ทิพย์เกษร 16 (2007) เชียงใหม่ (ภาค 5)
นางสาว ปาริฉัตร บุญมณี 17 (2006) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
2022-07-13 Roller Ski - Mass Start C Junior B 13-14 หญิง Ladies ด.ญ. ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี 14 (2009) เชียงใหม่ (ภาค 5)
ด.ญ. กิ่งกานต์ ดวงจำปา 15 (2008) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
ด.ญ. สุวภัธร์ กันชนะ 15 (2008) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
2022-07-13 Roller Ski - Mass Start C Junior A 15-16 ชาย Men นาย ธนากร เงยไชย 17 (2006) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นาย นราวิชญ์ สายสุข 17 (2006) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นาย ธีรภัทร สะตะ 17 (2006) ชุมพร (ภาค 4)
2022-07-13 Roller Ski - Mass Start C Senior A 18+ หญิง Ladies นางสาว ดวงกมล หีดชนา 20 (2003) ชุมพร (ภาค 4)
นางสาว หทัยกาญจน์ สุขศรี 23 (2000) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นางสาว เกษราภรณ์ คำสุวรรณ์ 23 (2000) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
2022-07-13 Roller Ski - Mass Start C Senior B 17-18 หญิง Ladies นางสาว ศิริวรรณ เกิดสิน 18 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
น.ส. อาทิตยา แท่นอินทร์ 18 (2005) ระยอง (ภาค 1)
นางสาว จิราภรณ์ ภาระเวช 19 (2004) อุบลราชธานี (ภาค 3)
2022-07-13 Roller Ski - Mass Start C Senior B 17-18 ชาย Men นาย เจษฎา เนียมสุวรรณ 18 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
นาย กฤชคุณ ปภัสชัยโสภณ 18 (2005) เชียงใหม่ (ภาค 5)
นาย สุรศักดิ์ สีสุก 19 (2004) ระยอง (ภาค 1)
2022-07-13 Roller Ski - Mass Start C Senior A 18+ ชาย Men นาย สราวุฒิ เกิดสิน 20 (2003) ชุมพร (ภาค 4)
นาย มั่นมี แซ่ลี 19 (2004) นครสวรรค์ (ภาค 2)
นาย วีรชิต สิงห์ตุ้ย 21 (2002) ศรีสะเกษ (ภาค 3)