ชื่องานภาษาไทย โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 2022-07-09 - 2022-07-13
ชื่องานภาษาอังกฤษRoller Ski Thailand Championship 2022
สถานที่จัดงานอ่างเก็บน้ำดอกกราย จังหวัดระยอง
Participation Name List รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด -
รายละเอียดงานแข่ง Event Detail
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ต่างชาติ Internationalภาค Reginal 1 ภาค Reginal 2 ภาค Reginal 3 ภาค Reginal 4 ภาค Reginal 5
1 Athletes
Korea 4 Athletes
Total 5 Athletes
กรุงเทพฯ 7 คน
ระยอง 17 คน
รวมทั้งสิ้น 24 คน
กาญจนบุรี 3 คน
นครสวรรค์ 2 คน
ราชบุรี 10 คน
รวมทั้งสิ้น 15 คน
บึงกาฬ 3 คน
บุรีรัมย์ 3 คน
ศรีสะเกษ 14 คน
อุบลราชธานี 12 คน
รวมทั้งสิ้น 32 คน
กระบี่ 13 คน
ชุมพร 24 คน
สงขลา 8 คน
สุราษฎร์ธานี 20 คน
รวมทั้งสิ้น 65 คน
เชียงใหม่ 16 คน
รวมทั้งสิ้น 16 คน
รวมผู้เข้าร่วมแข่งขัน 157 คน
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
Race ID Status Gender Event Start List Current Score Result Competition Time
284 Official result ชาย Men Junior C 11-12 Sprint C Qualification 600 11 | | Score | Result | 2022-07-10 09:10:00
285 Official result ชาย Men Junior D 9-10 Sprint C Qualification 600 18 | | Score | Result | 2022-07-10 09:10:00
286 Official result ชาย Men Smallest Children Sprint C Qualification 600 7 | | Score | Result | 2022-07-10 09:10:00
287 Official result หญิง Ladies Junior C 11-12 Sprint C Qualification 600 11 | | Score | Result | 2022-07-10 09:10:00
288 Official result หญิง Ladies Junior D 9-10 Sprint C Qualification 600 9 | | Score | Result | 2022-07-10 09:10:00
289 Official result หญิง Ladies Smallest Children Sprint C Qualification 600 4 | | Score | Result | 2022-07-10 09:10:00
290 Official result ชาย Men Junior A 15-16 Sprint C Qualification 1500 20 | | Score | Result | 2022-07-10 10:00:00
291 Official result ชาย Men Junior B 13-14 Sprint C Qualification 800 13 | | Score | Result | 2022-07-10 10:00:00
292 Official result หญิง Ladies Junior A 15-16 Sprint C Qualification 1500 17 | | Score | Result | 2022-07-10 10:00:00
293 Official result หญิง Ladies Junior B 13-14 Sprint C Qualification 800 16 | | Score | Result | 2022-07-10 10:00:00
294 Official result ชาย Men FIS Race 2408 Sprint C Qualification 1500 | (FIS XML) 22 | | Score | Result | 2022-07-10 11:00:00
295 Official result ชาย Men Senior A 18+ Sprint C Qualification 1500 7 | | Score | Result | 2022-07-10 11:00:00
296 Official result ชาย Men Senior B 17-18 Sprint C Qualification 1500 8 | | Score | Result | 2022-07-10 11:00:00
297 Official result หญิง Ladies FIS Race 2410 Sprint C Qualification 1500 | (FIS XML) 16 | | Score | Result | 2022-07-10 11:00:00
298 Official result หญิง Ladies Senior A 18+ Sprint C Qualification 1500 4 | | Score | Result | 2022-07-10 11:00:00
299 Official result หญิง Ladies Senior B 17-18 Sprint C Qualification 1500 3 | | Score | Result | 2022-07-10 11:00:00
300 Official result ชาย Men Junior C 11-12 Sprint C Final 600 4 Result 2022-07-10 13:00:00 1
301 Official result ชาย Men Junior D 9-10 Sprint C Final 600 4 Result 2022-07-10 13:00:00 2
302 Official result ชาย Men Smallest Children Sprint C Final 600 4 Result 2022-07-10 13:00:00 3
303 Official result หญิง Ladies Junior C 11-12 Sprint C Final 600 4 Result 2022-07-10 13:00:00 4
304 Official result หญิง Ladies Junior D 9-10 Sprint C Final 600 4 Result 2022-07-10 13:00:00 5
305 Official result หญิง Ladies Smallest Children Sprint C Final 600 4 Result 2022-07-10 13:00:00 6
306 Official result ชาย Men Junior A 15-16 Sprint C Final 1500 4 Result 2022-07-10 13:30:00 7
307 Official result ชาย Men Junior B 13-14 Sprint C Final 800 4 Result 2022-07-10 13:30:00 8
308 Official result หญิง Ladies Junior A 15-16 Sprint C Final 1500 4 Result 2022-07-10 13:30:00 9
309 Official result หญิง Ladies Junior B 13-14 Sprint C Final 800 4 Result 2022-07-10 13:30:00 10
310 Official result ชาย Men FIS Race 2409 Sprint C Final 1500 | (FIS XML) 4 Result 2022-07-10 14:00:00 11
311 Official result ชาย Men Senior A 18+ Sprint C Final 1500 4 Result 2022-07-10 14:00:00 12
312 Official result ชาย Men Senior B 17-18 Sprint C Final 1500 4 Result 2022-07-10 14:00:00 13
313 Official result หญิง Ladies FIS Race 2411 Sprint C Final 1500 | (FIS XML) 4 Result 2022-07-10 14:00:00 14
314 Official result หญิง Ladies Senior A 18+ Sprint C Final 1500 4 Result 2022-07-10 14:00:00 15
315 Official result หญิง Ladies Senior B 17-18 Sprint C Final 1500 4 Result 2022-07-10 14:00:00 16
316 Cancel ชาย Men Smallest Children Team Sprint C 800 x 2 Legs @ 3 Lap 4 | | Score | Result| 2022-07-11 08:40:00
317 Official result ชาย Men Junior D 9-10 Team Sprint C 800 x 2 Legs @ 3 Lap 16 | | Score | Result| 2022-07-11 08:40:00 17
318 Cancel หญิง Ladies Junior D 9-10 Team Sprint C 800 x 2 Legs @ 3 Lap 7 | | Score | Result| 2022-07-11 08:40:00
319 Cancel หญิง Ladies Smallest Children Team Sprint C 800 x 2 Legs @ 3 Lap 2 | | Score | Result| 2022-07-11 08:40:00
320 Official result ชาย Men Junior C 11-12 Team Sprint C 800 x 2 Legs @ 3 Lap 6 | | Score | Result| 2022-07-11 08:40:00 18
321 Official result หญิง Ladies Junior C 11-12 Team Sprint C 800 x 2 Legs @ 3 Lap 6 | | Score | Result| 2022-07-11 08:40:00 19
322 Official result ชาย Men Junior B 13-14 Team Sprint C 800 x 2 Legs @ 3 Lap 6 | | Score | Result| 2022-07-11 08:40:00 20
323 Official result หญิง Ladies Junior B 13-14 Team Sprint C 800 x 2 Legs @ 3 Lap 10 | | Score | Result| 2022-07-11 08:40:00 21
324 Official result หญิง Ladies Junior A 15-16 Team Sprint C 1500 x 2 Legs @ 3 Lap 10 | | Score | Result| 2022-07-11 11:00:00 22
325 Official result ชาย Men Junior A 15-16 Team Sprint C 1500 x 2 Legs @ 3 Lap 14 | | Score | Result| 2022-07-11 11:00:00 23
326 Cancel หญิง Ladies Senior B 17-18 Team Sprint C 1500 x 2 Legs @ 3 Lap 2 | | Score | Result| 2022-07-11 11:00:00
327 Cancel หญิง Ladies Senior A 18+ Team Sprint C 1500 x 2 Legs @ 3 Lap 3 | | Score | Result| 2022-07-11 11:00:00
328 Cancel ชาย Men Senior B 17-18 Team Sprint C 1500 x 2 Legs @ 3 Lap 4 | | Score | Result| 2022-07-11 11:00:00
329 Cancel ชาย Men Senior A 18+ Team Sprint C 1500 x 2 Legs @ 3 Lap 3 | | Score | Result| 2022-07-11 11:00:00
330 Official result ชาย Men Junior C 11-12 Interval Start C 2500 11 | | Score | Result | 2022-07-12 08:40:00 24
331 Official result หญิง Ladies Junior C 11-12 Interval Start C 2500 11 | | Score | Result | 2022-07-12 08:40:00 25
332 Official result ชาย Men Junior D 9-10 Interval Start C 2500 17 | | Score | Result | 2022-07-12 08:40:00 26
333 Official result หญิง Ladies Junior D 9-10 Interval Start C 2500 7 | | Score | Result | 2022-07-12 08:40:00 27
334 Official result ชาย Men Smallest Children Interval Start C 2500 6 | | Score | Result | 2022-07-12 08:40:00 28
335 Official result หญิง Ladies Smallest Children Interval Start C 2500 4 | | Score | Result | 2022-07-12 08:40:00 29
336 Official result ชาย Men Junior A 15-16 Interval Start C 5000 20 | | Score | Result | 2022-07-12 10:00:00 30
337 Official result ชาย Men Junior B 13-14 Interval Start C 5000 11 | | Score | Result | 2022-07-12 10:00:00 31
338 Official result หญิง Ladies Junior A 15-16 Interval Start C 5000 17 | | Score | Result | 2022-07-12 10:00:00 32
339 Official result หญิง Ladies Junior B 13-14 Interval Start C 5000 13 | | Score | Result | 2022-07-12 10:00:00 33
340 Official result หญิง Ladies FIS Race 2407 Interval Start C 10000 | (FIS XML) 5 | | Score | Result | 2022-07-12 10:00:00 34
341 Official result หญิง Ladies Senior A 18+ Interval Start C 10000 4 | | Score | Result | 2022-07-12 11:30:00 35
342 Official result หญิง Ladies Senior B 17-18 Interval Start C 10000 3 | | Score | Result | 2022-07-12 11:30:00 36
343 Official result ชาย Men FIS Race 2406 Interval Start C 15000 | (FIS XML) 10 | | Score | Result | 2022-07-12 11:30:00 37
344 Official result ชาย Men Senior A 18+ Interval Start C 15000 5 | | Score | Result | 2022-07-12 11:30:00 38
345 Official result ชาย Men Senior B 17-18 Interval Start C 15000 7 | | Score | Result | 2022-07-12 13:00:00 39
346 Official result ชาย Men Junior C 11-12 Mass Start C 2500 11 | | Score | Result | 2022-07-12 13:00:00 40
347 Official result หญิง Ladies Junior C 11-12 Mass Start C 2500 9 | | Score | Result | 2022-07-12 13:00:00 41
348 Official result ชาย Men Junior D 9-10 Mass Start C 2500 17 | | Score | Result | 2022-07-13 08:40:00 42
349 Official result หญิง Ladies Junior D 9-10 Mass Start C 2500 8 | | Score | Result | 2022-07-13 08:40:00 43
350 Official result ชาย Men Smallest Children Mass Start C 2500 7 | | Score | Result | 2022-07-13 08:40:00 44
351 Official result หญิง Ladies Smallest Children Mass Start C 2500 4 | | Score | Result | 2022-07-13 08:40:00 45
352 Official result ชาย Men Junior B 13-14 Mass Start C 5000 12 | | Score | Result | 2022-07-13 08:40:00 46
353 Official result หญิง Ladies Junior A 15-16 Mass Start C 5000 14 | | Score | Result | 2022-07-13 08:40:00 47
354 Official result หญิง Ladies Junior B 13-14 Mass Start C 5000 11 | | Score | Result | 2022-07-13 10:00:00 48
355 Official result ชาย Men Junior A 15-16 Mass Start C 10000 20 | | Score | Result | 2022-07-13 10:00:00 49
356 Official result หญิง Ladies Senior A 18+ Mass Start C 10000 4 | | Score | Result | 2022-07-13 10:00:00 50
357 Official result หญิง Ladies Senior B 17-18 Mass Start C 10000 3 | | Score | Result | 2022-07-13 11:00:00 51
358 Official result ชาย Men Senior B 17-18 Mass Start C 15000 8 | | Score | Result | 2022-07-13 11:00:00 52
359 Official result ชาย Men Senior A 18+ Mass Start C 15000 6 | | Score | Result | 2022-07-13 11:00:00 53
360 Cancel ชาย Men Senior B 17-18 Mass Start C 0 0 | | Score | Result | 2022-07-13 12:00:00
361 Cancel ชาย Men Senior A 18+ Mass Start C 0 0 | | Score | Result | 2022-07-13 12:00:00
537 Race Open หญิง Ladies Smallest Children Sprint C Final 800 0 Result 2023-07-06 10:30:00 54
สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมรายการแข่งขัน Participation by Number
รายการแข่งขัน เด็กเล็ก Smallest Children YoB: 2014 - 2017 เด็กเล็ก Smallest Children YoB: 2015 - 2018 จูเนียร์ D 9-10 Junior D 9-10 YoB: 2012 - 2013 จูเนียร์ C 11-12 Junior C 11-12 YoB: 2010 - 2011 จูเนียร์ B 13-14 Junior B 13-14 YoB: 2008 - 2009 จูเนียร์ A 15-16 Junior A 15-16 YoB: 2006 - 2007 ซีเนียร์ B 17-18 Senior B 17-18 YoB: 2004 - 2005 ซีเนียร์ A 18+ Senior A 18+ YoB: 1942 - 2004 รายการ FIS Race FIS Race YoB: 1942 - 2007
Sprint C Qualification Men 7 OK 7 OK 18 OK 11 OK 13 OK 20 OK 8 OK 7 OK 22 OK
Sprint C Qualification Ladies 4 OK 4 OK 9 OK 11 OK 16 OK 17 OK 3 ! 4 OK 16 OK
Sprint C Final Men 4 OK 4 OK 4 OK 4 OK 4 OK 4 OK 4 OK 4 OK 4 OK
Sprint C Final Ladies 4 OK 4 OK 4 OK 4 OK 4 OK 4 OK 4 OK 4 OK 4 OK
Team Sprint C Men Cancel Cancel 16 OK 6 OK 6 OK 14 OK Cancel Cancel
Team Sprint C Ladies Cancel Cancel Cancel 6 OK 10 OK 10 OK Cancel Cancel
Interval Start C Men 6 OK 6 OK 17 OK 11 OK 11 OK 20 OK 7 OK 5 OK 10 OK
Interval Start C Ladies 4 OK 4 OK 7 OK 11 OK 13 OK 17 OK 3 ! 4 OK 5 OK
Mass Start C Men 7 OK 7 OK 17 OK 11 OK 12 OK 20 OK 8 OK 6 OK
Mass Start C Ladies 4 OK 4 OK 8 OK 9 OK 11 OK 14 OK 3 ! 4 OK
ตารางสรุปเหรียญตามจังหวัด Medals list by province report โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565
Ranking ธง Province เหรียญทอง Gold เหรียญเงิน Silver เหรียญทองแดง Bronz ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 ชุมพร 31 18 15 155 54 15 224
2 เชียงใหม่ 12 14 6 60 42 6 108
3 ศรีสะเกษ 10 9 16 50 27 16 93
4 กระบี่ 2 2 5 10 6 5 21
5 อุบลราชธานี 1 0 5 5 0 5 10
6 สุราษฎร์ธานี 0 7 9 0 21 9 30
7 ระยอง 0 5 8 0 15 8 23
8 นครสวรรค์ 0 1 1 0 3 1 4
9 กรุงเทพฯ 0 0 3 0 0 3 3
10 บุรีรัมย์ 0 0 0 0 0 0 0
10 กาญจนบุรี 0 0 0 0 0 0 0
10 บึงกาฬ 0 0 0 0 0 0 0
10 สงขลา 0 0 0 0 0 0 0
10 ราชบุรี 0 0 0 0 0 0 0
รวม Total 56 เหรียญทอง Gold 56 เหรียญเงิน Silver 68 เหรียญทองแดง Bronz
Medals list by country report
Ranking National Flag National Code Gold Medal Silver Medal Bronz Medal
1 KOR 4 4 0
2 THA 0 0 6
Total 4 Gold Medal 4 Silver Medal 6 Bronz Medal
รายงานผู้ชนะเลิศ Winner report
Date Events Cate Gender Result
2022-07-10 Roller Ski - Sprint C Final Junior C 11-12 ชาย Men ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์ 13 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. เดชาธร เทพนิมิตร 13 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ดิเรกฤทธิ์ ดวงจำปา 12 (2011) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
ด.ช. กิตติกวิน เกษีสม 12 (2011) กระบี่ (ภาค 4)
2022-07-10 Roller Ski - Sprint C Final Junior D 9-10 ชาย Men ด.ช. นฤภัทร บำรุงรัตน์ 10 (2013) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ธนากร นิ้มเจริญสุข 11 (2012) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ปัณณทัต ชิตรัถถา 10 (2013) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ศิรภณ น้อยจันทร์ 11 (2012) ระยอง (ภาค 1)
2022-07-10 Roller Ski - Sprint C Final Smallest Children ชาย Men ด.ช. เสฎฐวุฒิ นิ้มเจริญสุข 9 (2014) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ภูวนาถ ดวงทวี 8 (2015) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. กรณ์ ศุภรสิริ 9 (2014) กรุงเทพฯ (ภาค 1)
ด.ช. พิชาภพ อุ่นภิรมย์ 8 (2015) ชุมพร (ภาค 4)
2022-07-10 Roller Ski - Sprint C Final Junior C 11-12 หญิง Ladies ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์ 13 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. ณัจฉรียา ญาสมุทร 12 (2011) ลำพูน (ภาค 5)
ด.ญ. กฤติญา ปภัสชัยโสภณ 13 (2010) เชียงใหม่ (ภาค 5)
ด.ญ. ฑิฆัมภร เงยไชย 12 (2011) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
2022-07-10 Roller Ski - Sprint C Final Junior D 9-10 หญิง Ladies ด.ญ. ณิชกานต์ พลการ 11 (2012) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. วฤณดา เทพนิมิตร 10 (2013) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. กมลชนก มัณยานนท์ 10 (2013) ระยอง (ภาค 1)
ด.ญ. ภัทรวดี พรหมรักษา 10 (2013) กระบี่ (ภาค 4)
2022-07-10 Roller Ski - Sprint C Final Smallest Children หญิง Ladies ด.ญ. กัญญาภัทร หนูสุด 8 (2015) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. ณัฐิปวีณ์ ฉัตรฐิติเมธี 9 (2014) เชียงใหม่ (ภาค 5)
ด.ญ. ธัญญาสรณ์ หนูสุด 7 (2016) ชุมพร (ภาค 4)
2022-07-10 Roller Ski - Sprint C Final Junior A 15-16 ชาย Men นาย ธีรภัทร สะตะ 17 (2006) กาญจนบุรี (ภาค 2)
นาย ธนาธิป บุญฤทธิ์ 16 (2007) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
นาย วรุตม์ สนทนาการ 16 (2007) ชุมพร (ภาค 4)
นาย กฤตเมธ พละไกร 16 (2007) อุบลราชธานี (ภาค 3)
2022-07-10 Roller Ski - Sprint C Final Junior B 13-14 ชาย Men ด.ช. ภาคภูมิ สุดสงวน 15 (2008) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
ด.ช. กฤษกร กิ่งสกุล 15 (2008) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
ด.ช. ภูริ ทองละมุล 14 (2009) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
ด.ช. ธีรพาส ญาสมุทร 14 (2009) ลำพูน (ภาค 5)
2022-07-10 Roller Ski - Sprint C Final Junior A 15-16 หญิง Ladies นางสาว พิชญาพร ทิพย์เกษร 16 (2007) เชียงใหม่ (ภาค 5)
นางสาว พิชชาภา หน่อทอง 16 (2007) เชียงใหม่ (ภาค 5)
นางสาว ปาริฉัตร บุญมณี 17 (2006) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
นางสาว จริยาวดี อุดมลาภ 17 (2006) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
2022-07-10 Roller Ski - Sprint C Final Junior B 13-14 หญิง Ladies ด.ญ. ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี 14 (2009) เชียงใหม่ (ภาค 5)
ด.ญ. กิ่งกานต์ ดวงจำปา 15 (2008) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
ด.ญ. เมษา มณีเนตร 15 (2008) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
ด.ญ. สุวภัธร์ กันชนะ 15 (2008) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
2022-07-10 Roller Ski - Sprint C Final FIS Race ชาย Men Jinbok Lee 21 (2002) Korea (ภาค Foreigner)
Minwoo Kim 0 Korea (ภาค Foreigner)
นาย ธนากร เงยไชย 17 (2006) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นาย นราวิชญ์ สายสุข 17 (2006) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
2022-07-10 Roller Ski - Sprint C Final Senior A 18+ ชาย Men นาย สราวุฒิ เกิดสิน 20 (2003) ชุมพร (ภาค 4)
นาย วทัญญู พรมพิงค์ 21 (2002) ลำพูน (ภาค 5)
นาย สหรัฐ กัญญาทิพย์ 21 (2002) ลำพูน (ภาค 5)
นาย วีรชิต สิงห์ตุ้ย 21 (2002) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
2022-07-10 Roller Ski - Sprint C Final Senior B 17-18 ชาย Men นาย เจษฎา เนียมสุวรรณ 18 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
นาย กฤชคุณ ปภัสชัยโสภณ 18 (2005) เชียงใหม่ (ภาค 5)
นาย สุรศักดิ์ สีสุก 19 (2004) ระยอง (ภาค 1)
นาย จิตติภัธฆ์ จิตมั่นชัยธรรม 19 (2004) เชียงใหม่ (ภาค 5)
2022-07-10 Roller Ski - Sprint C Final FIS Race หญิง Ladies Dasom Han 0 Korea (ภาค Foreigner)
Euijin Lee 22 (2001) Korea (ภาค Foreigner)
นางสาว ศิริวรรณ เกิดสิน 18 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
นางสาว ดวงกมล หีดชนา 20 (2003) ชุมพร (ภาค 4)
2022-07-10 Roller Ski - Sprint C Final Senior A 18+ หญิง Ladies นางสาว หทัยกาญจน์ สุขศรี 23 (2000) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นางสาว นวพร พรหมวงค์ 20 (2003) เชียงใหม่ (ภาค 5)
นางสาว เกษราภรณ์ คำสุวรรณ์ 23 (2000) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
2022-07-10 Roller Ski - Sprint C Final Senior B 17-18 หญิง Ladies นางสาว จิราภรณ์ ภาระเวช 19 (2004) อุบลราชธานี (ภาค 3)
น.ส. อาทิตยา แท่นอินทร์ 18 (2005) ระยอง (ภาค 1)
2022-07-11 Roller Ski - Team Sprint C Junior D 9-10 ชาย Men ด.ช. นฤภัทร บำรุงรัตน์ 10 (2013) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ธนากร นิ้มเจริญสุข 11 (2012) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ณัฏฐกิตต์ ธรรมณารักษ์ 11 (2012) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. วรพล กล้าผจญ 10 (2013) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ธนกร ไชยสมบูรณ์ 11 (2012) กระบี่ (ภาค 4)
ด.ช. วีรยุทธ ขาวล้วน 11 (2012) กระบี่ (ภาค 4)
2022-07-11 Roller Ski - Team Sprint C Junior C 11-12 ชาย Men ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์ 13 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. เดชาธร เทพนิมิตร 13 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ฉัตรณภัชฆ์ พันโญศรันณยา 12 (2011) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
ด.ช. ศิวกร หนูพรหม 12 (2011) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
ด.ช. พีรวิชญ์ กล้าผจญ 12 (2011) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. สุทธิพร สารประดิษฐ์ 12 (2011) ชุมพร (ภาค 4)
2022-07-11 Roller Ski - Team Sprint C Junior C 11-12 หญิง Ladies ด.ญ. กฤติญา ปภัสชัยโสภณ 13 (2010) เชียงใหม่ (ภาค 5)
ด.ญ. ณัจฉรียา ญาสมุทร 12 (2011) ลำพูน (ภาค 5)
ด.ญ. วราภรณ์ ขำเขียน 12 (2011) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
ด.ญ. เทมรินทร์ บัวทอง 12 (2011) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
ด.ญ. ธัญชนก เต็มเปี่ยม 13 (2010) ระยอง (ภาค 1)
ด.ญ. ณัฐชานันท์ มัณยานนท์ 12 (2011) ระยอง (ภาค 1)
2022-07-11 Roller Ski - Team Sprint C Junior B 13-14 ชาย Men ด.ช. ภาคภูมิ สุดสงวน 15 (2008) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
ด.ช. กฤษกร กิ่งสกุล 15 (2008) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
ด.ช. กมลวิช พงษ์ศักดิ์ 14 (2009) ระยอง (ภาค 1)
นาย นรภัทร วิริยะปัญญา 15 (2008) ระยอง (ภาค 1)
2022-07-11 Roller Ski - Team Sprint C Junior B 13-14 หญิง Ladies ด.ญ. ชนนิกานต์ ศรีสมโภชน์ 14 (2009) กระบี่ (ภาค 4)
ด.ญ. ภรภัทร โสพล 14 (2009) กระบี่ (ภาค 4)
ด.ญ. เบญญาภา สุชฎา 14 (2009) กระบี่ (ภาค 4)
ด.ญ. ฌลรุจี มณีมัย 15 (2008) กระบี่ (ภาค 4)
ด.ญ. เมษา มณีเนตร 15 (2008) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
ด.ญ. สุวภัธร์ กันชนะ 15 (2008) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
2022-07-11 Roller Ski - Team Sprint C Junior A 15-16 หญิง Ladies นางสาว พิชชาภา หน่อทอง 16 (2007) เชียงใหม่ (ภาค 5)
นางสาว พิชญาพร ทิพย์เกษร 16 (2007) เชียงใหม่ (ภาค 5)
นางสาว สิรภัทร ณ.ศรีสุข 16 (2007) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
นางสาว ปาริฉัตร บุญมณี 17 (2006) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
2022-07-11 Roller Ski - Team Sprint C Junior A 15-16 ชาย Men นาย นราวิชญ์ สายสุข 17 (2006) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นาย ธนากร เงยไชย 17 (2006) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นาย ธีรภัทร สะตะ 17 (2006) กาญจนบุรี (ภาค 2)
นาย วรุตม์ สนทนาการ 16 (2007) ชุมพร (ภาค 4)
นาย กฤตเมธ พละไกร 16 (2007) อุบลราชธานี (ภาค 3)
นาย จักรวาล เจริญสุข 16 (2007) อุบลราชธานี (ภาค 3)
2022-07-12 Roller Ski - Interval Start C Junior C 11-12 ชาย Men ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์ 13 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. เดชาธร เทพนิมิตร 13 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ดิเรกฤทธิ์ ดวงจำปา 12 (2011) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
2022-07-12 Roller Ski - Interval Start C Junior C 11-12 หญิง Ladies ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์ 13 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. ณัจฉรียา ญาสมุทร 12 (2011) ลำพูน (ภาค 5)
ด.ญ. กฤติญา ปภัสชัยโสภณ 13 (2010) เชียงใหม่ (ภาค 5)
2022-07-12 Roller Ski - Interval Start C Junior D 9-10 ชาย Men ด.ช. นฤภัทร บำรุงรัตน์ 10 (2013) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ปัณณทัต ชิตรัถถา 10 (2013) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ธนากร นิ้มเจริญสุข 11 (2012) ชุมพร (ภาค 4)
2022-07-12 Roller Ski - Interval Start C Junior D 9-10 หญิง Ladies ด.ญ. วฤณดา เทพนิมิตร 10 (2013) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. ณิชกานต์ พลการ 11 (2012) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. กมลชนก มัณยานนท์ 10 (2013) ระยอง (ภาค 1)
2022-07-12 Roller Ski - Interval Start C Smallest Children ชาย Men ด.ช. เสฎฐวุฒิ นิ้มเจริญสุข 9 (2014) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ภูวนาถ ดวงทวี 8 (2015) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. กรณ์ ศุภรสิริ 9 (2014) กรุงเทพฯ (ภาค 1)
2022-07-12 Roller Ski - Interval Start C Smallest Children หญิง Ladies ด.ญ. ณัฐิปวีณ์ ฉัตรฐิติเมธี 9 (2014) เชียงใหม่ (ภาค 5)
ด.ญ. กัญญาภัทร หนูสุด 8 (2015) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. ธัญญาสรณ์ หนูสุด 7 (2016) ชุมพร (ภาค 4)
2022-07-12 Roller Ski - Interval Start C Junior A 15-16 ชาย Men นาย ธนากร เงยไชย 17 (2006) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นาย นราวิชญ์ สายสุข 17 (2006) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นาย ธนาธิป บุญฤทธิ์ 16 (2007) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
2022-07-12 Roller Ski - Interval Start C Junior B 13-14 ชาย Men ด.ช. ภาคภูมิ สุดสงวน 15 (2008) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
ด.ช. กฤษกร กิ่งสกุล 15 (2008) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
ด.ช. ภูริ ทองละมุล 14 (2009) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
2022-07-12 Roller Ski - Interval Start C Junior A 15-16 หญิง Ladies นางสาว พิชชาภา หน่อทอง 16 (2007) เชียงใหม่ (ภาค 5)
นางสาว พิชญาพร ทิพย์เกษร 16 (2007) เชียงใหม่ (ภาค 5)
นางสาว ปาริฉัตร บุญมณี 17 (2006) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
2022-07-12 Roller Ski - Interval Start C Junior B 13-14 หญิง Ladies ด.ญ. ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี 14 (2009) เชียงใหม่ (ภาค 5)
ด.ญ. กิ่งกานต์ ดวงจำปา 15 (2008) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
ด.ญ. ภรภัทร โสพล 14 (2009) กระบี่ (ภาค 4)
2022-07-12 Roller Ski - Interval Start C FIS Race หญิง Ladies Euijin Lee 22 (2001) Korea (ภาค Foreigner)
Dasom Han 0 Korea (ภาค Foreigner)
นางสาว ดวงกมล หีดชนา 20 (2003) ชุมพร (ภาค 4)
2022-07-12 Roller Ski - Interval Start C Senior A 18+ หญิง Ladies นางสาว ดวงกมล หีดชนา 20 (2003) ชุมพร (ภาค 4)
นางสาว นวพร พรหมวงค์ 20 (2003) เชียงใหม่ (ภาค 5)
นางสาว หทัยกาญจน์ สุขศรี 23 (2000) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
2022-07-12 Roller Ski - Interval Start C Senior B 17-18 หญิง Ladies นางสาว ศิริวรรณ เกิดสิน 18 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
น.ส. อาทิตยา แท่นอินทร์ 18 (2005) ระยอง (ภาค 1)
นางสาว จิราภรณ์ ภาระเวช 19 (2004) อุบลราชธานี (ภาค 3)
2022-07-12 Roller Ski - Interval Start C FIS Race ชาย Men Jinbok Lee 21 (2002) Korea (ภาค Foreigner)
Minwoo Kim 0 Korea (ภาค Foreigner)
นาย สราวุฒิ เกิดสิน 20 (2003) ชุมพร (ภาค 4)
2022-07-12 Roller Ski - Interval Start C Senior A 18+ ชาย Men นาย สราวุฒิ เกิดสิน 20 (2003) ชุมพร (ภาค 4)
นาย วทัญญู พรมพิงค์ 21 (2002) ลำพูน (ภาค 5)
นาย วีรชิต สิงห์ตุ้ย 21 (2002) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
2022-07-12 Roller Ski - Interval Start C Senior B 17-18 ชาย Men นาย เจษฎา เนียมสุวรรณ 18 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
นาย กฤชคุณ ปภัสชัยโสภณ 18 (2005) เชียงใหม่ (ภาค 5)
นาย มั่นมี แซ่ลี 19 (2004) นครสวรรค์ (ภาค 2)
2022-07-12 Roller Ski - Mass Start C Junior C 11-12 ชาย Men ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์ 13 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. เดชาธร เทพนิมิตร 13 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ดิเรกฤทธิ์ ดวงจำปา 12 (2011) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
2022-07-12 Roller Ski - Mass Start C Junior C 11-12 หญิง Ladies ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์ 13 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. ณัจฉรียา ญาสมุทร 12 (2011) ลำพูน (ภาค 5)
ด.ญ. กฤติญา ปภัสชัยโสภณ 13 (2010) เชียงใหม่ (ภาค 5)
2022-07-13 Roller Ski - Mass Start C Junior D 9-10 ชาย Men ด.ช. นฤภัทร บำรุงรัตน์ 10 (2013) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ธนากร นิ้มเจริญสุข 11 (2012) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ปัณณทัต ชิตรัถถา 10 (2013) ชุมพร (ภาค 4)
2022-07-13 Roller Ski - Mass Start C Junior D 9-10 หญิง Ladies ด.ญ. วฤณดา เทพนิมิตร 10 (2013) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. ณิชกานต์ พลการ 11 (2012) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. กมลชนก มัณยานนท์ 10 (2013) ระยอง (ภาค 1)
2022-07-13 Roller Ski - Mass Start C Smallest Children ชาย Men ด.ช. เสฎฐวุฒิ นิ้มเจริญสุข 9 (2014) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ภูวนาถ ดวงทวี 8 (2015) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. กรณ์ ศุภรสิริ 9 (2014) กรุงเทพฯ (ภาค 1)
2022-07-13 Roller Ski - Mass Start C Smallest Children หญิง Ladies ด.ญ. ณัฐิปวีณ์ ฉัตรฐิติเมธี 9 (2014) เชียงใหม่ (ภาค 5)
ด.ญ. กัญญาภัทร หนูสุด 8 (2015) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. ธัญญาสรณ์ หนูสุด 7 (2016) ชุมพร (ภาค 4)
2022-07-13 Roller Ski - Mass Start C Junior B 13-14 ชาย Men ด.ช. ภาคภูมิ สุดสงวน 15 (2008) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
ด.ช. กฤษกร กิ่งสกุล 15 (2008) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
ด.ช. ภูริ ทองละมุล 14 (2009) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
2022-07-13 Roller Ski - Mass Start C Junior A 15-16 หญิง Ladies นางสาว พิชชาภา หน่อทอง 16 (2007) เชียงใหม่ (ภาค 5)
นางสาว พิชญาพร ทิพย์เกษร 16 (2007) เชียงใหม่ (ภาค 5)
นางสาว ปาริฉัตร บุญมณี 17 (2006) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
2022-07-13 Roller Ski - Mass Start C Junior B 13-14 หญิง Ladies ด.ญ. ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี 14 (2009) เชียงใหม่ (ภาค 5)
ด.ญ. กิ่งกานต์ ดวงจำปา 15 (2008) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
ด.ญ. สุวภัธร์ กันชนะ 15 (2008) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
2022-07-13 Roller Ski - Mass Start C Junior A 15-16 ชาย Men นาย ธนากร เงยไชย 17 (2006) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นาย นราวิชญ์ สายสุข 17 (2006) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นาย ธีรภัทร สะตะ 17 (2006) กาญจนบุรี (ภาค 2)
2022-07-13 Roller Ski - Mass Start C Senior A 18+ หญิง Ladies นางสาว ดวงกมล หีดชนา 20 (2003) ชุมพร (ภาค 4)
นางสาว หทัยกาญจน์ สุขศรี 23 (2000) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นางสาว เกษราภรณ์ คำสุวรรณ์ 23 (2000) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
2022-07-13 Roller Ski - Mass Start C Senior B 17-18 หญิง Ladies นางสาว ศิริวรรณ เกิดสิน 18 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
น.ส. อาทิตยา แท่นอินทร์ 18 (2005) ระยอง (ภาค 1)
นางสาว จิราภรณ์ ภาระเวช 19 (2004) อุบลราชธานี (ภาค 3)
2022-07-13 Roller Ski - Mass Start C Senior B 17-18 ชาย Men นาย เจษฎา เนียมสุวรรณ 18 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
นาย กฤชคุณ ปภัสชัยโสภณ 18 (2005) เชียงใหม่ (ภาค 5)
นาย สุรศักดิ์ สีสุก 19 (2004) ระยอง (ภาค 1)
2022-07-13 Roller Ski - Mass Start C Senior A 18+ ชาย Men นาย สราวุฒิ เกิดสิน 20 (2003) ชุมพร (ภาค 4)
นาย มั่นมี แซ่ลี 19 (2004) นครสวรรค์ (ภาค 2)
นาย วีรชิต สิงห์ตุ้ย 21 (2002) ศรีสะเกษ (ภาค 3)