ชื่องานภาษาไทย โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 2022-07-09 - 2022-07-13
ชื่องานภาษาอังกฤษRoller Ski Thailand Championship 2022
สถานที่จัดงานอ่างเก็บน้ำดอกกราย จังหวัดระยอง
Participation Name List รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด -
รายละเอียดงานแข่ง Event Detail
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ต่างชาติ International ภาค Reginal 1 ภาค Reginal 2 ภาค Reginal 3 ภาค Reginal 4 ภาค Reginal 5
1 Athletes
Korea 4 Athletes
Total 5 Athletes
from 2 country
กรุงเทพฯ 7 คน
ระยอง 17 คน
รวมทั้งสิ้น 24 คน
จาก 2 จังหวัด
กาญจนบุรี 3 คน
นครสวรรค์ 2 คน
ราชบุรี 10 คน
รวมทั้งสิ้น 15 คน
จาก 3 จังหวัด
บึงกาฬ 3 คน
บุรีรัมย์ 3 คน
ศรีสะเกษ 14 คน
อุบลราชธานี 12 คน
รวมทั้งสิ้น 32 คน
จาก 4 จังหวัด
กระบี่ 13 คน
ชุมพร 24 คน
สงขลา 8 คน
สุราษฎร์ธานี 20 คน
รวมทั้งสิ้น 65 คน
จาก 4 จังหวัด
เชียงใหม่ 16 คน
รวมทั้งสิ้น 16 คน
จาก 1 จังหวัด
รวมผู้เข้าร่วมแข่งขัน 157 คน จาก 14 จังหวัด
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
v v v v v v v v v v v v v v v v v
Race ID Status Gender Event Start List Current Score Result Competition Time
284 Official result ชาย Men Junior C 11-12 Sprint C Qualification 600 11 | | Score | Result | 2022-07-10 09:10:00
285 Official result ชาย Men Junior D 9-10 Sprint C Qualification 600 18 | | Score | Result | 2022-07-10 09:10:00
286 Official result ชาย Men Smallest Children Sprint C Qualification 600 7 | | Score | Result | 2022-07-10 09:10:00
287 Official result หญิง Ladies Junior C 11-12 Sprint C Qualification 600 11 | | Score | Result | 2022-07-10 09:10:00
288 Official result หญิง Ladies Junior D 9-10 Sprint C Qualification 600 9 | | Score | Result | 2022-07-10 09:10:00
289 Official result หญิง Ladies Smallest Children Sprint C Qualification 600 4 | | Score | Result | 2022-07-10 09:10:00
290 Official result ชาย Men Junior A 15-16 Sprint C Qualification 1500 20 | | Score | Result | 2022-07-10 10:00:00
291 Official result ชาย Men Junior B 13-14 Sprint C Qualification 800 13 | | Score | Result | 2022-07-10 10:00:00
292 Official result หญิง Ladies Junior A 15-16 Sprint C Qualification 1500 17 | | Score | Result | 2022-07-10 10:00:00
293 Official result หญิง Ladies Junior B 13-14 Sprint C Qualification 800 16 | | Score | Result | 2022-07-10 10:00:00
294 Official result ชาย Men FIS Race 2408 Sprint C Qualification 1500 | (FIS XML) 22 | | Score | Result | 2022-07-10 11:00:00
295 Official result ชาย Men Senior A 18+ Sprint C Qualification 1500 7 | | Score | Result | 2022-07-10 11:00:00
296 Official result ชาย Men Senior B 17-18 Sprint C Qualification 1500 8 | | Score | Result | 2022-07-10 11:00:00
297 Official result หญิง Ladies FIS Race 2410 Sprint C Qualification 1500 | (FIS XML) 16 | | Score | Result | 2022-07-10 11:00:00
298 Official result หญิง Ladies Senior A 18+ Sprint C Qualification 1500 4 | | Score | Result | 2022-07-10 11:00:00
299 Official result หญิง Ladies Senior B 17-18 Sprint C Qualification 1500 3 | | Score | Result | 2022-07-10 11:00:00
300 Official result ชาย Men Junior C 11-12 Sprint C Final 600 4 Result 2022-07-10 13:00:00 1
301 Official result ชาย Men Junior D 9-10 Sprint C Final 600 4 Result 2022-07-10 13:00:00 2
302 Official result ชาย Men Smallest Children Sprint C Final 600 4 Result 2022-07-10 13:00:00 3
303 Official result หญิง Ladies Junior C 11-12 Sprint C Final 600 4 Result 2022-07-10 13:00:00 4
304 Official result หญิง Ladies Junior D 9-10 Sprint C Final 600 4 Result 2022-07-10 13:00:00 5
305 Official result หญิง Ladies Smallest Children Sprint C Final 600 4 Result 2022-07-10 13:00:00 6
306 Official result ชาย Men Junior A 15-16 Sprint C Final 1500 4 Result 2022-07-10 13:30:00 7
307 Official result ชาย Men Junior B 13-14 Sprint C Final 800 4 Result 2022-07-10 13:30:00 8
308 Official result หญิง Ladies Junior A 15-16 Sprint C Final 1500 4 Result 2022-07-10 13:30:00 9
309 Official result หญิง Ladies Junior B 13-14 Sprint C Final 800 4 Result 2022-07-10 13:30:00 10
310 Official result ชาย Men FIS Race 2409 Sprint C Final 1500 | (FIS XML) 4 Result 2022-07-10 14:00:00 11
311 Official result ชาย Men Senior A 18+ Sprint C Final 1500 4 Result 2022-07-10 14:00:00 12
312 Official result ชาย Men Senior B 17-18 Sprint C Final 1500 4 Result 2022-07-10 14:00:00 13
313 Official result หญิง Ladies FIS Race 2411 Sprint C Final 1500 | (FIS XML) 4 Result 2022-07-10 14:00:00 14
314 Official result หญิง Ladies Senior A 18+ Sprint C Final 1500 4 Result 2022-07-10 14:00:00 15
315 Official result หญิง Ladies Senior B 17-18 Sprint C Final 1500 4 Result 2022-07-10 14:00:00 16
316 Cancel ชาย Men Smallest Children Team Sprint C 800 x 2 Legs @ 3 Lap 4 | | Score | Result| 2022-07-11 08:40:00
317 Official result ชาย Men Junior D 9-10 Team Sprint C 800 x 2 Legs @ 3 Lap 16 | | Score | Result| 2022-07-11 08:40:00 17
318 Cancel หญิง Ladies Junior D 9-10 Team Sprint C 800 x 2 Legs @ 3 Lap 7 | | Score | Result| 2022-07-11 08:40:00
319 Cancel หญิง Ladies Smallest Children Team Sprint C 800 x 2 Legs @ 3 Lap 2 | | Score | Result| 2022-07-11 08:40:00
320 Official result ชาย Men Junior C 11-12 Team Sprint C 800 x 2 Legs @ 3 Lap 6 | | Score | Result| 2022-07-11 08:40:00 18
321 Official result หญิง Ladies Junior C 11-12 Team Sprint C 800 x 2 Legs @ 3 Lap 6 | | Score | Result| 2022-07-11 08:40:00 19
322 Official result ชาย Men Junior B 13-14 Team Sprint C 800 x 2 Legs @ 3 Lap 6 | | Score | Result| 2022-07-11 08:40:00 20
323 Official result หญิง Ladies Junior B 13-14 Team Sprint C 800 x 2 Legs @ 3 Lap 10 | | Score | Result| 2022-07-11 08:40:00 21
324 Official result หญิง Ladies Junior A 15-16 Team Sprint C 1500 x 2 Legs @ 3 Lap 10 | | Score | Result| 2022-07-11 11:00:00 22
325 Official result ชาย Men Junior A 15-16 Team Sprint C 1500 x 2 Legs @ 3 Lap 14 | | Score | Result| 2022-07-11 11:00:00 23
326 Cancel หญิง Ladies Senior B 17-18 Team Sprint C 1500 x 2 Legs @ 3 Lap 2 | | Score | Result| 2022-07-11 11:00:00
327 Cancel หญิง Ladies Senior A 18+ Team Sprint C 1500 x 2 Legs @ 3 Lap 3 | | Score | Result| 2022-07-11 11:00:00
328 Cancel ชาย Men Senior B 17-18 Team Sprint C 1500 x 2 Legs @ 3 Lap 4 | | Score | Result| 2022-07-11 11:00:00
329 Cancel ชาย Men Senior A 18+ Team Sprint C 1500 x 2 Legs @ 3 Lap 3 | | Score | Result| 2022-07-11 11:00:00
330 Official result ชาย Men Junior C 11-12 Interval Start C 2500 11 | | Score | Result | 2022-07-12 08:40:00 24
331 Official result หญิง Ladies Junior C 11-12 Interval Start C 2500 11 | | Score | Result | 2022-07-12 08:40:00 25
332 Official result ชาย Men Junior D 9-10 Interval Start C 2500 17 | | Score | Result | 2022-07-12 08:40:00 26
333 Official result หญิง Ladies Junior D 9-10 Interval Start C 2500 7 | | Score | Result | 2022-07-12 08:40:00 27
334 Official result ชาย Men Smallest Children Interval Start C 2500 6 | | Score | Result | 2022-07-12 08:40:00 28
335 Official result หญิง Ladies Smallest Children Interval Start C 2500 4 | | Score | Result | 2022-07-12 08:40:00 29
336 Official result ชาย Men Junior A 15-16 Interval Start C 5000 20 | | Score | Result | 2022-07-12 10:00:00 30
337 Official result ชาย Men Junior B 13-14 Interval Start C 5000 11 | | Score | Result | 2022-07-12 10:00:00 31
338 Official result หญิง Ladies Junior A 15-16 Interval Start C 5000 17 | | Score | Result | 2022-07-12 10:00:00 32
339 Official result หญิง Ladies Junior B 13-14 Interval Start C 5000 13 | | Score | Result | 2022-07-12 10:00:00 33
340 Official result หญิง Ladies FIS Race 2407 Interval Start C 10000 | (FIS XML) 5 | | Score | Result | 2022-07-12 10:00:00 34
341 Official result หญิง Ladies Senior A 18+ Interval Start C 10000 4 | | Score | Result | 2022-07-12 11:30:00 35
342 Official result หญิง Ladies Senior B 17-18 Interval Start C 10000 3 | | Score | Result | 2022-07-12 11:30:00 36
343 Official result ชาย Men FIS Race 2406 Interval Start C 15000 | (FIS XML) 10 | | Score | Result | 2022-07-12 11:30:00 37
344 Official result ชาย Men Senior A 18+ Interval Start C 15000 5 | | Score | Result | 2022-07-12 11:30:00 38
345 Official result ชาย Men Senior B 17-18 Interval Start C 15000 7 | | Score | Result | 2022-07-12 13:00:00 39
346 Official result ชาย Men Junior C 11-12 Mass Start C 2500 11 | | Score | Result | 2022-07-12 13:00:00 40
347 Official result หญิง Ladies Junior C 11-12 Mass Start C 2500 9 | | Score | Result | 2022-07-12 13:00:00 41
348 Official result ชาย Men Junior D 9-10 Mass Start C 2500 17 | | Score | Result | 2022-07-13 08:40:00 42
349 Official result หญิง Ladies Junior D 9-10 Mass Start C 2500 8 | | Score | Result | 2022-07-13 08:40:00 43
350 Official result ชาย Men Smallest Children Mass Start C 2500 7 | | Score | Result | 2022-07-13 08:40:00 44
351 Official result หญิง Ladies Smallest Children Mass Start C 2500 4 | | Score | Result | 2022-07-13 08:40:00 45
352 Official result ชาย Men Junior B 13-14 Mass Start C 5000 12 | | Score | Result | 2022-07-13 08:40:00 46
353 Official result หญิง Ladies Junior A 15-16 Mass Start C 5000 14 | | Score | Result | 2022-07-13 08:40:00 47
354 Official result หญิง Ladies Junior B 13-14 Mass Start C 5000 11 | | Score | Result | 2022-07-13 10:00:00 48
355 Official result ชาย Men Junior A 15-16 Mass Start C 10000 20 | | Score | Result | 2022-07-13 10:00:00 49
356 Official result หญิง Ladies Senior A 18+ Mass Start C 10000 4 | | Score | Result | 2022-07-13 10:00:00 50
357 Official result หญิง Ladies Senior B 17-18 Mass Start C 10000 3 | | Score | Result | 2022-07-13 11:00:00 51
358 Official result ชาย Men Senior B 17-18 Mass Start C 15000 8 | | Score | Result | 2022-07-13 11:00:00 52
359 Official result ชาย Men Senior A 18+ Mass Start C 15000 6 | | Score | Result | 2022-07-13 11:00:00 53
360 Cancel ชาย Men Senior B 17-18 Mass Start C 0 0 | | Score | Result | 2022-07-13 12:00:00
361 Cancel ชาย Men Senior A 18+ Mass Start C 0 0 | | Score | Result | 2022-07-13 12:00:00
537 Race Open หญิง Ladies Smallest Children Sprint C Final 800 0 Result 2023-07-06 10:30:00 54
สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมรายการแข่งขัน Participation by Number
รายการแข่งขัน เด็กเล็ก Smallest Children YoB: 2014 - 2017 เด็กเล็ก Smallest Children YoB: 2015 - 2018 จูเนียร์ D 9-10 Junior D 9-10 YoB: 2012 - 2013 จูเนียร์ C 11-12 Junior C 11-12 YoB: 2010 - 2011 จูเนียร์ B 13-14 Junior B 13-14 YoB: 2008 - 2009 จูเนียร์ A 15-16 Junior A 15-16 YoB: 2006 - 2007 ซีเนียร์ B 17-18 Senior B 17-18 YoB: 2004 - 2005 ซีเนียร์ A 18+ Senior A 18+ YoB: 1942 - 2004 รายการ FIS Race FIS Race YoB: 1942 - 2007
Sprint C Qualification Men 7 OK 7 OK 18 OK 11 OK 13 OK 20 OK 8 OK 7 OK 22 OK
Sprint C Qualification Ladies 4 OK 4 OK 9 OK 11 OK 16 OK 17 OK 3 ! 4 OK 16 OK
Sprint C Final Men 4 OK 4 OK 4 OK 4 OK 4 OK 4 OK 4 OK 4 OK 4 OK
Sprint C Final Ladies 4 OK 4 OK 4 OK 4 OK 4 OK 4 OK 4 OK 4 OK 4 OK
Team Sprint C Men Cancel Cancel 16 OK 6 OK 6 OK 14 OK Cancel Cancel
Team Sprint C Ladies Cancel Cancel Cancel 6 OK 10 OK 10 OK Cancel Cancel
Interval Start C Men 6 OK 6 OK 17 OK 11 OK 11 OK 20 OK 7 OK 5 OK 10 OK
Interval Start C Ladies 4 OK 4 OK 7 OK 11 OK 13 OK 17 OK 3 ! 4 OK 5 OK
Mass Start C Men 7 OK 7 OK 17 OK 11 OK 12 OK 20 OK 8 OK 6 OK
Mass Start C Ladies 4 OK 4 OK 8 OK 9 OK 11 OK 14 OK 3 ! 4 OK
ตารางสรุปเหรียญตามจังหวัด Medals list by province report โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565
Ranking ธง Province เหรียญทอง Gold เหรียญเงิน Silver เหรียญทองแดง Bronz ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 ชุมพร 31 18 15 155 54 15 224
2 เชียงใหม่ 12 14 6 60 42 6 108
3 ศรีสะเกษ 10 9 16 50 27 16 93
4 กระบี่ 2 2 5 10 6 5 21
5 อุบลราชธานี 1 0 5 5 0 5 10
6 สุราษฎร์ธานี 0 7 9 0 21 9 30
7 ระยอง 0 5 8 0 15 8 23
8 นครสวรรค์ 0 1 1 0 3 1 4
9 กรุงเทพฯ 0 0 3 0 0 3 3
10 สงขลา 0 0 0 0 0 0 0
10 บึงกาฬ 0 0 0 0 0 0 0
10 ราชบุรี 0 0 0 0 0 0 0
10 บุรีรัมย์ 0 0 0 0 0 0 0
10 กาญจนบุรี 0 0 0 0 0 0 0
รวม Total 56 เหรียญทอง Gold 56 เหรียญเงิน Silver 68 เหรียญทองแดง Bronz
Medals list by country report
Ranking National Flag National Code Gold Medal Silver Medal Bronz Medal