โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 (ครั้งที่ 5) 2022-07-09 - 2022-07-13
Roller Ski Thailand Championship 2022
อ่างเก็บน้ำดอกกราย จังหวัดระยอง
ผลการแข่งขัน

(314) Roller Ski - Sprint C Final 1500 Meter

หญิง Senior A 18+ ปีเกิด Year of Birth: 1942 - 2004
บริเวณศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ(อ่างเก็บน้ำดอกกราย) จังหวัดระยอง 2022-07-10 14:00:00
ชนะเลิศ
1st place

นางสาว หทัยกาญจน์ สุขศรี
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Place

นางสาว นวพร พรหมวงค์
เชียงใหม่ (ภาค 5)
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place

นางสาว เกษราภรณ์ คำสุวรรณ์
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place