โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 2022-07-09 - 2022-07-13
Roller Ski Thailand Championship 2022
อ่างเก็บน้ำดอกกราย จังหวัดระยอง
ผลการแข่งขัน

(308) Roller Ski - Sprint C Final 1500 Meter

หญิง Junior A 15-16 ปีเกิด Year of Birth: 2006 - 2007
บริเวณศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ(อ่างเก็บน้ำดอกกราย) จังหวัดระยอง 2022-07-10 13:30:00
ชนะเลิศ
1st place

นางสาว พิชญาพร ทิพย์เกษร
เชียงใหม่ (ภาค 5)
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Place

นางสาว พิชชาภา หน่อทอง
เชียงใหม่ (ภาค 5)
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place

นางสาว ปาริฉัตร บุญมณี
สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place

นางสาว จริยาวดี อุดมลาภ
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
Name FIS CODE Name English BIB Number Province Qualify time Rank
นางสาว พิชญาพร ทิพย์เกษร 3905018 Miss Phichayaporn Thipkesorn 1 เชียงใหม่ (ภาค 5) 00:05:52.668 1
นางสาว พิชชาภา หน่อทอง 3905026 Miss Phitchapha Northong 2 เชียงใหม่ (ภาค 5) 00:05:59.794 2
นางสาว ปาริฉัตร บุญมณี 3905025 Miss Parichat Bunmani 3 สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 00:06:00.043 3
นางสาว จริยาวดี อุดมลาภ 3905030 Miss Jariyawadee Audomlap 4 ศรีสะเกษ (ภาค 3) 00:06:43.373 3
The Winner
ผู้ชนะเลิศ
1st Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2

นางสาว พิชญาพร ทิพย์เกษร
เชียงใหม่ (ภาค 5)
BIB: 01

นางสาว พิชชาภา หน่อทอง
เชียงใหม่ (ภาค 5)
BIB: 02

นางสาว ปาริฉัตร บุญมณี
สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
BIB: 03

นางสาว จริยาวดี อุดมลาภ
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
BIB: 04
Final A

นางสาว พิชญาพร ทิพย์เกษร
เชียงใหม่ (ภาค 5)
BIB: 01 Time: 00:12:08.111
vs
นางสาว พิชชาภา หน่อทอง
เชียงใหม่ (ภาค 5)
BIB: 02 Time: 00:12:09.231
Final B

นางสาว จริยาวดี อุดมลาภ
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
BIB: 04 Time: 00:14:02.211
vs
นางสาว ปาริฉัตร บุญมณี
สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
BIB: 03 Time: 00:13:13.222
Semi Final 1 Semi Final 2

นางสาว พิชญาพร ทิพย์เกษร
เชียงใหม่ (ภาค 5)
BIB: 01 Time: 00:12:08.322
vs
นางสาว จริยาวดี อุดมลาภ
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
BIB: 04 Time: 00:14:03.872

นางสาว พิชชาภา หน่อทอง
เชียงใหม่ (ภาค 5)
BIB: 02 Time: 00:12:11.887
vs
นางสาว ปาริฉัตร บุญมณี
สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
BIB: 03 Time: 00:13:32.098