โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 2022-07-09 - 2022-07-13
Roller Ski Thailand Championship 2022
อ่างเก็บน้ำดอกกราย จังหวัดระยอง
ผลการแข่งขัน

(305) Roller Ski - Sprint C Final 600 Meter

หญิง Smallest Children ปีเกิด Year of Birth: 2014 - 2017
บริเวณศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ(อ่างเก็บน้ำดอกกราย) จังหวัดระยอง 2022-07-10 13:00:00
ชนะเลิศ
1st place

ด.ญ. กัญญาภัทร หนูสุด
ชุมพร (ภาค 4)
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Place

ด.ญ. ณัฐิปวีณ์ ฉัตรฐิติเมธี
เชียงใหม่ (ภาค 5)
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place

ด.ญ. ธัญญาสรณ์ หนูสุด
ชุมพร (ภาค 4)
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place


(ภาค )
Name FIS CODE Name English BIB Number Province Qualify time Rank
ด.ญ. กัญญาภัทร หนูสุด Miss Khanyaphat Noosud 1 ชุมพร (ภาค 4) 00:03:46.078 1
ด.ญ. ณัฐิปวีณ์ ฉัตรฐิติเมธี Miss Natthipawee Chatthitimetee 2 เชียงใหม่ (ภาค 5) 00:03:53.037 2
ด.ญ. ธัญญาสรณ์ หนูสุด Miss Thanyasorn Noosud 3 ชุมพร (ภาค 4) 00:04:21.927 3
4 (ภาค ) 4
The Winner
ผู้ชนะเลิศ
1st Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2

ด.ญ. กัญญาภัทร หนูสุด
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: 01

ด.ญ. ณัฐิปวีณ์ ฉัตรฐิติเมธี
เชียงใหม่ (ภาค 5)
BIB: 02

ด.ญ. ธัญญาสรณ์ หนูสุด
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: 03


(ภาค )
BIB: 04
Final A

ด.ญ. กัญญาภัทร หนูสุด
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: 01 Time:
vs
ด.ญ. ณัฐิปวีณ์ ฉัตรฐิติเมธี
เชียงใหม่ (ภาค 5)
BIB: 02 Time:
Final B
Semi Final 1 Semi Final 2

ด.ญ. กัญญาภัทร หนูสุด
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: 01 Time:
vs

(ภาค )
BIB: 04 Time:

ด.ญ. ณัฐิปวีณ์ ฉัตรฐิติเมธี
เชียงใหม่ (ภาค 5)
BIB: 02 Time:
vs
ด.ญ. ธัญญาสรณ์ หนูสุด
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: 03 Time: