โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 (ครั้งที่ 5) 2022-07-09 - 2022-07-13
Roller Ski Thailand Championship 2022
อ่างเก็บน้ำดอกกราย จังหวัดระยอง
ผลการแข่งขัน

(305) Roller Ski - Sprint C Final 600 Meter

หญิง Smallest Children ปีเกิด Year of Birth: 2014 - 2017
บริเวณศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ(อ่างเก็บน้ำดอกกราย) จังหวัดระยอง 2022-07-10 13:00:00
ชนะเลิศ
1st place

ด.ญ. กัญญาภัทร หนูสุด
ชุมพร (ภาค 4)
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Place

ด.ญ. ณัฐิปวีณ์ ฉัตรฐิติเมธี
เชียงใหม่ (ภาค 5)
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place

ด.ญ. ธัญญาสรณ์ หนูสุด
ชุมพร (ภาค 4)
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place