โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 (ครั้งที่ 5) 2022-07-09 - 2022-07-13
Roller Ski Thailand Championship 2022
อ่างเก็บน้ำดอกกราย จังหวัดระยอง
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ต่างชาติภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5
1 คน
Korea 4 คน
รวมทั้งสิ้น 5 คน
กรุงเทพฯ 7 คน
ระยอง 17 คน
รวมทั้งสิ้น 24 คน
กาญจนบุรี 3 คน
นครสวรรค์ 2 คน
ราชบุรี 10 คน
รวมทั้งสิ้น 15 คน
บึงกาฬ 3 คน
บุรีรัมย์ 3 คน
ศรีสะเกษ 14 คน
อุบลราชธานี 12 คน
รวมทั้งสิ้น 32 คน
กระบี่ 13 คน
ชุมพร 24 คน
สงขลา 8 คน
สุราษฎร์ธานี 20 คน
รวมทั้งสิ้น 65 คน
เชียงใหม่ 16 คน
รวมทั้งสิ้น 16 คน
รวมผู้เข้าร่วมแข่งขัน 157 คน
No. Pic Name ชื่อ Province YOB Register Status
1 Miss Kanyawat Limsamutchaikul นางสาว กัลยวรรธน์ ลิ้มสมุทรชัยกุล ชลบุรี (ภาค 1) 16 (2008) Ok
2 Miss Kamolchanok Monyanont ด.ญ. กมลชนก มัณยานนท์ ระยอง (ภาค 1) 11 (2013) รอยืนยัน 1 รายการ
3 Mr. Surasak Seesuk นาย สุรศักดิ์ สีสุก ระยอง (ภาค 1) 20 (2004) Ok
4 Miss Benyapa Suchada นางสาว เบญญาภา สุชฎา กระบี่ (ภาค 4) 15 (2009) Ok
5 Miss Chonnikan Sisomphot นางสาว ชนนิกานต์ ศรีสมโภชน์ กระบี่ (ภาค 4) 15 (2009) Ok
6 Miss Cholrujee Maneemai ด.ญ. ฌลรุจี มณีมัย กระบี่ (ภาค 4) 16 (2008) Ok
7 Miss Phattarawadee Promraksa ด.ญ. ภัทรวดี พรหมรักษา กระบี่ (ภาค 4) 11 (2013) Ok
8 Miss Tanchanok Khempech ด.ญ. ธัญชนก เข็มเพชร กระบี่ (ภาค 4) 15 (2009) Ok
9 Miss Pornpat Sopol ด.ญ. ภรภัทร โสพล กระบี่ (ภาค 4) 15 (2009) Ok
10 Miss Kingkan Duangjumpa นางสาว กิ่งกานต์ ดวงจำปา ศรีสะเกษ (ภาค 3) 16 (2008) Ok
11 Miss Artitaya Thaenain น.ส. อาทิตยา แท่นอินทร์ ระยอง (ภาค 1) 19 (2005) Ok
12 Miss Natthaatcha Chatthitimetee นางสาว ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี เชียงใหม่ (ภาค 5) 15 (2009) Ok
13 Mr. Phuriphat Chomkon นาย ภูริภัทร ชมก้อน สงขลา (ภาค 4) 19 (2005) Ok
14 Miss Nichakan Phonlakan ด.ญ. ณิชกานต์ พลการ ชุมพร (ภาค 4) 12 (2012) Ok
15 Miss Ma-sa Manee Nate ด.ญ. เมษา มณีเนตร สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 16 (2008) Ok
16 Miss Suwaphat Kanchna ด.ญ. สุวภัธร์ กันชนะ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 16 (2008) Ok
17 Miss Thitiwon Jirangnimitsakun ด.ญ. ฐิติวรณ์ จิรังนิมิตสกุล สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 12 (2012) รอยืนยัน 1 รายการ
18 Mr. Sarawut Koedsin นาย สราวุฒิ เกิดสิน ชุมพร (ภาค 4) 21 (2003) รอยืนยัน 1 รายการ
19 Miss Siriwan Koedsin นางสาว ศิริวรรณ เกิดสิน อุดรธานี (ภาค 3) 19 (2005) รอยืนยัน 1 รายการ
20 Mr. Jittipat Chitmunchaitham นาย จิตติภัธฆ์ จิตมั่นชัยธรรม เชียงใหม่ (ภาค 5) 20 (2004) Ok
21 Miss Kamonrak Supom ด.ญ. กมลลักษณ์ สุพรม ราชบุรี (ภาค 2) 17 (2007) Ok
22 Miss Kanyarat Supom ด.ญ. กัลยรัตน์ สุพรม ราชบุรี (ภาค 2) 17 (2007) Ok
23 Miss Pariyaphat Phatthong ด.ญ. ปริยภัทร หมวดทอง กระบี่ (ภาค 4) 12 (2012) Ok
24 Miss Maturada kanram นางสาว มธุรดา ขานรัมย์ บุรีรัมย์ (ภาค 3) 17 (2007) Ok
25 Mr. Wathanyu Phromphing นาย วทัญญู พรมพิงค์ ลำพูน (ภาค 5) 22 (2002) Ok
26 Mr. Saharat Kanyathip นาย สหรัฐ กัญญาทิพย์ ลำพูน (ภาค 5) 22 (2002) Ok
27 Miss Warunada Tapnimit ด.ญ. วฤณดา เทพนิมิตร ชุมพร (ภาค 4) 11 (2013) Ok
28 Mr Jetsada Niamsuwan นาย เจษฎา เนียมสุวรรณ ชุมพร (ภาค 4) 19 (2005) รอยืนยัน 1 รายการ
29 Miss Phitchapha Northong นางสาว พิชชาภา หน่อทอง เชียงใหม่ (ภาค 5) 17 (2007) Ok
30 Miss Phichayaporn Thipkesorn นางสาว พิชญาพร ทิพย์เกษร เชียงใหม่ (ภาค 5) 17 (2007) Ok
31 Miss Parichat Bunmani นางสาว ปาริฉัตร บุญมณี สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 18 (2006) Ok
32 Mr. Kirtchakhun Papatchaisopon นาย กฤชคุณ ปภัสชัยโสภณ เชียงใหม่ (ภาค 5) 19 (2005) Ok
33 Miss Siraphat Na.Srisuk นางสาว สิรภัทร ณ.ศรีสุข สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 17 (2007) Ok
34 Miss Roschaya Sakoolsirilermarn ด.ญ. โรจชญา สกุลศิริเลอมาน อุบลราชธานี (ภาค 3) 12 (2012) รอยืนยัน 1 รายการ
35 Miss Jiraporn Parawech นางสาว จิราภรณ์ ภาระเวช อุบลราชธานี (ภาค 3) 20 (2004) รอยืนยัน 1 รายการ
36 Mr. Anucha Chaiyapuntho นาย อนุชา ไชยพันโท อุบลราชธานี (ภาค 3) 20 (2004) รอยืนยัน 1 รายการ
37 Mr. Kittaphoj Palakai นาย กฤตพจน์ พละไกร อุบลราชธานี (ภาค 3) 17 (2007) Ok
38 Mr. Kitthamet Palakai นาย กฤตเมธ พละไกร อุบลราชธานี (ภาค 3) 17 (2007) Ok
39 Mr. Jakawan Charoensook นาย จักรวาล เจริญสุข อุบลราชธานี (ภาค 3) 17 (2007) Ok
40 Master Nithiwat Dechakhampoo ด.ช. นิธิวัฒน์ เดชะคำภู อุบลราชธานี (ภาค 3) 10 (2014) รอยืนยัน 1 รายการ
41 Mr. Pattarapol Saengdaeng นาย ภัทรพล แสงแดง อุบลราชธานี (ภาค 3) 17 (2007) Ok
42 Miss Sunita Chaiyapantho นางสาว สุนิตา ไชยพันโท อุบลราชธานี (ภาค 3) 17 (2007) Ok
43 Mr. Titigorn Cholvitee นาย ฐิติกร ชลวิถี ระยอง (ภาค 1) 0 Ok
44 Miss Nutchanan Monyanont ด.ญ. ณัฐชานันท์ มัณยานนท์ ระยอง (ภาค 1) 13 (2011) Ok
45 Master Natthawat Pata ด.ช. ณัฐวัฒน์ พาทา ระยอง (ภาค 1) 11 (2013) Ok
46 Master Kamonwit Phongsak ด.ช. กมลวิช พงษ์ศักดิ์ ระยอง (ภาค 1) 15 (2009) Ok
47 Miss Thanchanok Tempiam ด.ญ. ธัญชนก เต็มเปี่ยม ระยอง (ภาค 1) 14 (2010) Ok
48 Master Thiradon Tamronglaksanakul ด.ช. ธีรดนย์ ธำรงลักษณ์กุล ระยอง (ภาค 1) 11 (2013) Ok
49 Mr. Noraphat Wiriyapanya นาย นรภัทร วิริยะปัญญา ชลบุรี (ภาค 1) 16 (2008) Ok
50 Master Natthapat Limsamutchaikul ด.ช. นัทธภัทร ลิ้มสมุทรชัยกุล ระยอง (ภาค 1) 12 (2012) Ok
51 Miss Phonchanan Pongsak นางสาว พรชนัน พงษ์ศักดิ์ ระยอง (ภาค 1) 18 (2006) Ok
52 Master Patcharapon Promthong ด.ช. พชรพล พรหมทอง ระยอง (ภาค 1) 12 (2012) Ok
53 Master Poompattara Ruthirako ด.ช. ภูมิภัทร รุธิรโก ระยอง (ภาค 1) 12 (2012) Ok
54 Master Sirapon Tuphom ด.ช. ศิรภณ ธูปหอม ระยอง (ภาค 1) 12 (2012) Ok
55 Miss Heidi Likhit ด.ญ. ไฮดี้ ลิขิต ระยอง (ภาค 1) 16 (2008) Ok
56 Master Korn Suparasiri ด.ช. กรณ์ ศุภรสิริ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 10 (2014) รอยืนยัน 1 รายการ
57 Master Keerati Suparasiri ด.ช. กีรติ ศุภรสิริ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 15 (2009) Ok
58 Master Natthaputh Chombhucotra ด.ช. ณัฐพุฒิ ชมภูโคตร กรุงเทพฯ (ภาค 1) 15 (2009) Ok
59 Miss Nutthawadee Kaewsuwan นางสาว ณัฐวดี แก้วสุวรรณ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 18 (2006) Ok
60 Master Tananut Panitprapapong ด.ช. ธนณัฏฐ์ พนิตปภาพงศ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 15 (2009) Ok
61 Mr. Phonathip Sunthonsuk นาย พลอธิป สุนทรสุข กรุงเทพฯ (ภาค 1) 19 (2005) Ok
62 Master Kitsakorn Kingsakul นาย กฤษกร กิ่งสกุล ศรีสะเกษ (ภาค 3) 16 (2008) Ok
63 Miss Jariyawadee Audomlap นางสาว จริยาวดี อุดมลาภ ศรีสะเกษ (ภาค 3) 18 (2006) Ok
64 Miss Thikamphon Ngoeichai ด.ญ. ฑิฆัมภร เงยไชย ศรีสะเกษ (ภาค 3) 13 (2011) Ok
65 Master Direkrit Doungchampa ด.ช. ดิเรกฤทธิ์ ดวงจำปา ศรีสะเกษ (ภาค 3) 13 (2011) Ok
66 Mr. Thanakorn Ngoeichai นาย ธนากร เงยไชย ศรีสะเกษ (ภาค 3) 18 (2006) Ok
67 Mr. Naravich Saisuk นาย นราวิชญ์ สายสุข ศรีสะเกษ (ภาค 3) 18 (2006) Ok
68 Miss Ketsaraporn Kamsuwan นางสาว เกษราภรณ์ คำสุวรรณ์ ศรีสะเกษ (ภาค 3) 24 (2000) Ok
69 Master Pakasit Duangsaeng ด.ช. ปกาสิทธิ์ ดวงแสง ศรีสะเกษ (ภาค 3) 11 (2013) Ok
70 Mr. Pakpoom Sudsanguan นาย ภาคภูมิ สุดสงวน ศรีสะเกษ (ภาค 3) 16 (2008) Ok
71 Mr. Phuri Thonglamoon นาย ภูริ ทองละมุล ศรีสะเกษ (ภาค 3) 15 (2009) Ok
72 Mr. Veerachit Singtui นาย วีรชิต สิงห์ตุ้ย ศรีสะเกษ (ภาค 3) 22 (2002) Ok
73 Miss Hataikan Suksri นางสาว หทัยกาญจน์ สุขศรี ศรีสะเกษ (ภาค 3) 24 (2000) Ok
74 Master Archawin Insuk ด.ช. อาชวิน อินทร์สุข ศรีสะเกษ (ภาค 3) 11 (2013) Ok
75 Miss Khotchaporn Kanthain นางสาว กชพร กันทะอินทร์ ลำพูน (ภาค 5) 17 (2007) Ok
76 Miss Krittiya Papatchaisopon ด.ญ. กฤติญา ปภัสชัยโสภณ เชียงใหม่ (ภาค 5) 14 (2010) Ok
77 Miss Natjareeya Yasamad ด.ญ. ณัจฉรียา ญาสมุทร ลำพูน (ภาค 5) 13 (2011) Ok
78 Miss Natthipawee Chatthitimetee ด.ญ. ณัฐิปวีณ์ ฉัตรฐิติเมธี เชียงใหม่ (ภาค 5) 10 (2014) Ok
79 Master Teerapas Yasamutr ด.ช. ธีรพาส ญาสมุทร ลำพูน (ภาค 5) 15 (2009) Ok
80 Miss Nawaporn Promwong นางสาว นวพร พรหมวงค์ เชียงใหม่ (ภาค 5) 21 (2003) Ok
81 Mr. Phanuphong Khrueakeaw นาย ภานุพงศ์ เครือแก้ว เชียงใหม่ (ภาค 5) 18 (2006) Ok
82 Master Supanut Chitmunchaitham ด.ช. ศุภภ์ณัฐ จิตมั่นชัยธรรม เชียงใหม่ (ภาค 5) 10 (2014) Ok
83 Mr. Yudsakorn Anantapun นาย ยศกร อนันตพันธุ์ สงขลา (ภาค 4) 17 (2007) Ok
84 Mr. Phongphaya Chomkon นาย พงษ์พญา ชมก้อน สงขลา (ภาค 4) 17 (2007) Ok
85 Master Ananda Phuthawee ด.ช. อนันดา ภู่ทวี สงขลา (ภาค 4) 14 (2010) Ok
86 Master Nattahphon Phuthawee ด.ช. ณัฐพล ภู่ทวี สงขลา (ภาค 4) 13 (2011) Ok
87 Master Kritsanapat Samthong ด.ช. กฤษณพัฒน์ สามทอง สงขลา (ภาค 4) 12 (2012) Ok
88 Miss Atitaya kaewseedam ด.ญ. อาทิตยา แก้วสีดำ สงขลา (ภาค 4) 17 (2007) Ok
89 Master Kittikawin Kesisom ด.ช. กิตติกวิน เกษีสม กระบี่ (ภาค 4) 13 (2011) Ok
90 Miss Natnari Ainthaseno ด.ญ. ณัฐนรี อินทเสโน กระบี่ (ภาค 4) 13 (2011) Ok
91 Master Natthawat Phetngrua ด.ช. ณัฐวัตร เพชรร่วง กระบี่ (ภาค 4) 15 (2009) Ok
92 Master Tanakorn Chaisomboon ด.ช. ธนกร ไชยสมบูรณ์ กระบี่ (ภาค 4) 12 (2012) Ok
93 Miss Suphilchaya Inrit นางสาว สุพิชญา อินฤทธิ์ กระบี่ (ภาค 4) 17 (2007) Ok
94 Master Puwanart Duangtawee ด.ช. ภูวนาถ ดวงทวี ชุมพร (ภาค 4) 9 (2015) Ok
95 Master Dachathon Tapnimit ด.ช. เดชาธร เทพนิมิตร ชุมพร (ภาค 4) 14 (2010) Ok
96 master Thanakon Nimcharoensuk ด.ช. ธนากร นิ้มเจริญสุข ชุมพร (ภาค 4) 12 (2012) Ok
97 Master Pichapow Ounpirom ด.ช. พิชาภพ อุ่นภิรมย์ ชุมพร (ภาค 4) 9 (2015) Ok
98 Master Peerawit Klapajon ด.ช. พีรวิชญ์ กล้าผจญ ชุมพร (ภาค 4) 13 (2011) Ok
99 Master Rattanaphon Bamrungrat ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์ ชุมพร (ภาค 4) 14 (2010) Ok
100 Master Setawut Numcharoensuk ด.ช. เสฎฐวุฒิ นิ้มเจริญสุข ชุมพร (ภาค 4) 10 (2014) Ok
101 Master Nattakit Tummanaruk ด.ช. ณัฏฐกิตต์ ธรรมณารักษ์ ชุมพร (ภาค 4) 12 (2012) Ok
102 Master Naruphat bamrungrat ด.ช. นฤภัทร บำรุงรัตน์ ชุมพร (ภาค 4) 11 (2013) Ok
103 Master Pannathat Chitratta ด.ช. ปัณณทัต ชิตรัถถา ชุมพร (ภาค 4) 11 (2013) Ok
104 Master Warapol klapajon ด.ช. วรพล กล้าผจญ ชุมพร (ภาค 4) 11 (2013) Ok
105 Master Suttiporn Sarnpradit ด.ช. สุทธิพร สารประดิษฐ์ ชุมพร (ภาค 4) 13 (2011) Ok
106 Miss Khwanphitcha Uonpirom ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์ ชุมพร (ภาค 4) 14 (2010) Ok
107 Miss Kritsana Kenketkon นางสาว กฤษณา เกณฑ์เกตุกรณ์ ชุมพร (ภาค 4) 17 (2007) Ok
108 Miss Khanyaphat Noosud ด.ญ. กัญญาภัทร หนูสุด ชุมพร (ภาค 4) 9 (2015) รอยืนยัน 1 รายการ
109 Mr. Thiraphat Sata นาย ธีรภัทร สะตะ ชุมพร (ภาค 4) 18 (2006) Ok
110 Miss Duangkamon Hitchana นางสาว ดวงกมล หีดชนา ชุมพร (ภาค 4) 21 (2003) รอยืนยัน 1 รายการ
111 Mr. Warut Sonthanakan นาย วรุตม์ สนทนาการ ชุมพร (ภาค 4) 17 (2007) Ok
112 Mr. Kritsanasak Chaiburee นาย กฤษณศักดิ์ ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 17 (2007) Ok
113 Master Chatnaphat Phanyosarany ด.ช. ฉัตรณภัชฆ์ พันโญศรัณยา จันทบุรี (ภาค 1) 13 (2011) Ok
114 Master Mongkhol Pitmai ด.ช. มงคล ปีดใหม่ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 11 (2013) Ok
115 Master Siwakon Nuprom ด.ช. ศิวกร หนูพรหม สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 13 (2011) Ok
116 Miss Nattanicha Nongtrud นางสาว ณัฏฐณิชา หนองตรุด สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 17 (2007) Ok
117 Miss Themmarin Buathong ด.ญ. เทมรินทร์ บัวทอง สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 13 (2011) Ok
118 Master Anucha Rattanaphakdi ด.ช. อนุชา รัตนภักดี สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 16 (2008) Ok
119 Mr. Manop Bunkaew นาย มานพ บุญแก้ว สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 17 (2007) Ok
120 Miss Waraporn Khamkhian ด.ญ. วราภรณ์ ขำเขียน สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 13 (2011) Ok
121 Master Thanawit Nouprom ด.ช. ธนวิชญ์ หนูพรหม สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 11 (2013) Ok
122 Mr. Kritsana Namchaidi นาย กฤษณะ น้ำใจดี สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 18 (2006) Ok
123 Mr. Thanakon Phiokham นาย ธนกร ผิวขำ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 18 (2006) Ok
124 Mr. Porawat Suchatpong นาย ปรวัฒน์ สุชาติพงษ์ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 18 (2006) Ok
125 Mr. Wiranphat Rattanaphakdi นาย วิรัลพัชร รัตนภักดี สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 18 (2006) Ok
126 Master Chaiyapat Sangsurin ด.ช. ชัยภัทร แสงสุรินทร์ บึงกาฬ (ภาค 3) 13 (2011) Ok
127 Master Pechpisut Sirisuphak ด.ช. เพชรพิสุทธิ์ สิริสุภัค บึงกาฬ (ภาค 3) 16 (2008) Ok
128 Mr. Jakkaphat Saengsurin นาย จักรภัทร แสงสุรินทร์ บึงกาฬ (ภาค 3) 19 (2005) Ok
129 Mr. Mangmee Seelee นาย มั่นมี แซ่ลี นครสวรรค์ (ภาค 2) 20 (2004) รอยืนยัน 1 รายการ
130 Master Thanasak Khaiphat ด.ช. ธนศักดิ์ ไข่เพ็ชร ราชบุรี (ภาค 2) 14 (2010) Ok
131 Miss Tetharee Poloy ด.ญ. ฐิตารีย์ ปู่ลอย ราชบุรี (ภาค 2) 16 (2008) Ok
132 Mr. Bunyarit Ketkon นาย บุญฤทธิ์ เกตุกร ราชบุรี (ภาค 2) 20 (2004) Ok
133 Miss Naritsa khaokhangphlu นางสาว ณริสสา ขาวข้างพลู บุรีรัมย์ (ภาค 3) 17 (2007) Ok
134 Mr. Supalak supho นาย สุภาลักษณ์ สุโพธิ์ บุรีรัมย์ (ภาค 3) 17 (2007) Ok
135 Miss Gunchalika Suwan นางสาว กันชลิกา สุวรรณ์ ลำพูน (ภาค 5) 17 (2007) Ok
136 Miss Siwatchaya Limsumnaporn ด.ญ. ศิวัชญา ลิมสัมนาภรณ์ ราชบุรี (ภาค 2) 11 (2013) Ok
137 Miss Boonmeatha Inthakot ด.ญ. บุณเมธา อิทโกฎิ ราชบุรี (ภาค 2) 10 (2014) Ok
138 Miss Chayanit Laiprasertphon ด.ญ. ชญานิศา หลายประเสริฐพร ราชบุรี (ภาค 2) 15 (2009) Ok
139 Master Weerayut Khaowluan ด.ช. วีรยุทธ ขาวล้วน กระบี่ (ภาค 4) 12 (2012) Ok
140 Miss Thanyasorn Noosud ด.ญ. ธัญญาสรณ์ หนูสุด ชุมพร (ภาค 4) 8 (2016) รอยืนยัน 1 รายการ
141 Mr. Thanatip Bunrit นาย ธนาธิป บุญฤทธิ์ จันทบุรี (ภาค 1) 17 (2007) Ok
142 Miss Kanokwan Jimlim นางสาว กนกวรรณ จิ้มลิ้ม ราชบุรี (ภาค 2) 16 (2008) Ok
143 Miss Aim Suntanapanich นางสาว เอม สันธนะพานิช กรุงเทพฯ (ภาค 1) 17 (2007) Ok
144 Miss Pornpansar Boonkert ด.ญ. พรพรรษา บุญเกิด ราชบุรี (ภาค 2) 13 (2011) Ok
145 Miss Orawan Pimngam ด.ญ. อรวรรณ พิมพ์งาม กาญจนบุรี (ภาค 2) 15 (2009) Ok
146 Miss Pornpat Homhualdee ด.ญ. ภรภัทร หอมหวลดี กาญจนบุรี (ภาค 2) 14 (2010) Ok
147 Master Pakapong Chalermwat ด.ช. ภัคพงษ์ เฉลิมวัฒน์ อุบลราชธานี (ภาค 3) 10 (2014) Ok
148 Miss Kamolchat Saegdaeng ด.ญ. กมลฉัตร แสงแดง อุบลราชธานี (ภาค 3) 12 (2012) Ok
149 Mr. Minwoo Kim Minwoo Kim Korea (ภาค Foreigner) 0 Ok
150 Mr. Jinbok Lee Jinbok Lee Korea (ภาค Foreigner) 22 (2002) Ok
151 Miss Dasom Han Dasom Han Korea (ภาค Foreigner) 0 Ok
152 Miss Euijin Lee Euijin Lee Korea (ภาค Foreigner) 23 (2001) Ok
153 Miss Katesara Somdech ด.ญ. เกศรา สมเดช กาญจนบุรี (ภาค 2) 15 (2009) Ok
154 Mr. Suriya Siriwal นาย สุริยา ศิริวาลย์ อุบลราชธานี (ภาค 3) 17 (2007) Ok
155 Miss Patcharida Duangthesa นางสาว พัชริดา ดวงเทษา สงขลา (ภาค 4) 18 (2006) Ok
156 Master Ratanakrit Pinijthum ด.ช. รตนกฤษณ์ พินิจธรรม นครสวรรค์ (ภาค 2) 15 (2009) Ok
157