โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 2022-07-09 - 2022-07-13
Roller Ski Thailand Championship 2022
อ่างเก็บน้ำดอกกราย จังหวัดระยอง
ผลการแข่งขัน

(303) Roller Ski - Sprint C Final 600 Meter

หญิง Junior C 11-12 ปีเกิด Year of Birth: 2010 - 2011
บริเวณศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ(อ่างเก็บน้ำดอกกราย) จังหวัดระยอง 2022-07-10 13:00:00
ชนะเลิศ
1st place

ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์
ชุมพร (ภาค 4)
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Place

ด.ญ. ณัจฉรียา ญาสมุทร
ลำพูน (ภาค 5)
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place

ด.ญ. กฤติญา ปภัสชัยโสภณ
เชียงใหม่ (ภาค 5)
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place

ด.ญ. ฑิฆัมภร เงยไชย
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
Name FIS CODE Name English BIB Number Province Qualify time Rank
ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์ Miss Khwanphitcha Uonpirom 1 ชุมพร (ภาค 4) 00:02:11.929 1
ด.ญ. ณัจฉรียา ญาสมุทร Miss Natjareeya Yasamad 3 ลำพูน (ภาค 5) 00:02:37.204 2
ด.ญ. กฤติญา ปภัสชัยโสภณ Miss Krittiya Papatchaisopon 2 เชียงใหม่ (ภาค 5) 00:02:35.667 3
ด.ญ. ฑิฆัมภร เงยไชย Miss Thikamphon Ngoeichai 4 ศรีสะเกษ (ภาค 3) 00:02:45.791 3
The Winner
ผู้ชนะเลิศ
1st Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2

ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: 01

ด.ญ. ณัจฉรียา ญาสมุทร
ลำพูน (ภาค 5)
BIB: 03

ด.ญ. กฤติญา ปภัสชัยโสภณ
เชียงใหม่ (ภาค 5)
BIB: 02

ด.ญ. ฑิฆัมภร เงยไชย
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
BIB: 04
Final A

ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: 01 Time:
vs
ด.ญ. ณัจฉรียา ญาสมุทร
ลำพูน (ภาค 5)
BIB: 03 Time:
Final B

ด.ญ. ฑิฆัมภร เงยไชย
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
BIB: 04 Time:
vs
ด.ญ. กฤติญา ปภัสชัยโสภณ
เชียงใหม่ (ภาค 5)
BIB: 02 Time:
Semi Final 1 Semi Final 2

ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: 01 Time:
vs
ด.ญ. ฑิฆัมภร เงยไชย
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
BIB: 04 Time:

ด.ญ. กฤติญา ปภัสชัยโสภณ
เชียงใหม่ (ภาค 5)
BIB: 02 Time:
vs
ด.ญ. ณัจฉรียา ญาสมุทร
ลำพูน (ภาค 5)
BIB: 03 Time: