Public Profile

ชือ ภาษาไทยน.ส. อารดา ปาลกะวงศ์
ชื่อ ภาษาอังกฤษ Miss Arrada Palakawong
ชื่อเล่น
ปีเกิด18 (2004)
จังหวัดที่สังกัดกรุงเทพฯ (ภาค 1)
ส่วนสูง/น้ำหนัก0 cm/0 kg
Profile QR Code
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
ID ใบเข้าร่วมกิจกรรม รายการ รายการแข่งขัน รุ่น Rank
2417 กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 จังหวัดตราด 2020-10-16 Roller Ski - Sprint C Final หญิง U20 กยหช ลำดับที่ 11   
1532 กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 จังหวัดตราด 2020-10-16 Roller Ski - Sprint C Qualification หญิง U20 กยหช ลำดับที่ 8   
1531 กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 จังหวัดตราด 2020-03-28 Roller Ski - Mass Start F หญิง U20 กยหช ลงทะเบียนสำเร็จ
รายการกิจกรรมส่งแข่งขันต่างประเทศ ข่าวต่างๆ
รายการกิจกรรมการฝึกอบรม
รายการกิจกรรมที่ร่วมเป็นอาสาสมัคร