ชื่องานภาษาไทย โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 2018-10-26 - 2018-10-28
ชื่องานภาษาอังกฤษRoller Ski Thailand Championship 2018
สถานที่จัดงานหาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร
Participation Name List รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด -
รายละเอียดงานแข่ง Event Detail
สนามแข่งขัน: https://goo.gl/maps/sDWp8dLmoKE2
แบบฟอร์รับสมัครนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน:https://goo.gl/forms/SkP6NbaHCno5nD7c2
กฎการแข่งขัน: Rules รายละเอียดเพิ่มเติม: Detail

ประกาศจัดการแข่งขัน: ประกาศ สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย 6/2561
ประกาศคัดตัวนักกีฬาไปกีฬานักเรียนเอเชีย: ประกาศ 7/2561
ประกาศคัดตัวนักกีฬา Youth Winter Olympic Game 20202: ประกาศ Youth/2561

ยืมอุปกรณ์เข้าร่วมแข่งขัน และการเดินทางจาก กรุงเทพไปชุมพร:
โตน, ต่าย 02-130 7203 ตึกการกีฬาแห่งประเทศไทย ชั้น 19
ติดต่อที่พักสำหรับเข้าร่วมการแข่งขัน ที่ชุมพร: คุณฝน 081 956 5621

การแข่งขันในครั้งนี้เป็นมีการแข่งขันที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์กีฬาสกีโลก FIS เรียกว่า FIS Race
กฎการแข่งขัน: Rules รายการที่ขึ้นบนหน้าเว็บไซด์ของ FIS: FIS Race Detail
นักกีฬาที่จะสมัคร FIS Code สามารถชำระค่าสมัครเพิ่มเติม 1,100 บาทต่อคน
โดยโอนเงินเข้าสมาคม เพื่อที่สมาคมจะได้นำไปชำระให้กับสหพันธ์ (ตรวจสอบค่าใช้จ่ายได้ที่ FIS Points Rule Art.7 Annal Fees)
รายชื่อนักกีฬาไทยที่ขึ้นทะเบียนที่ FIS
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ต่างชาติ Internationalภาค Reginal 1 ภาค Reginal 2 ภาค Reginal 3 ภาค Reginal 4 ภาค Reginal 5
1 Athletes
Germany 1 Athletes
Latvia 1 Athletes
Malaysia 1 Athletes
Norway 4 Athletes
Please Select 1 Athletes
Total 9 Athletes
กรุงเทพฯ 6 คน
นครนายก 1 คน
นนทบุรี 1 คน
ปทุมธานี 2 คน
สมุทรปราการ 5 คน
สระแก้ว 1 คน
รวมทั้งสิ้น 16 คน
นครสวรรค์ 4 คน
ประจวบคีรีขันธ์ 2 คน
สุพรรณบุรี 1 คน
รวมทั้งสิ้น 7 คน
นครราชสีมา 2 คน
อุดรธานี 1 คน
รวมทั้งสิ้น 3 คน
ชุมพร 40 คน
ภูเก็ต 1 คน
สุราษฎร์ธานี 1 คน
รวมทั้งสิ้น 42 คน
กำแพงเพชร 1 คน
พิจิตร 1 คน
ลำปาง 1 คน
สุโขทัย 1 คน
อุตรดิตถ์ 1 คน
เชียงใหม่ 5 คน
รวมทั้งสิ้น 10 คน
รวมผู้เข้าร่วมแข่งขัน 87 คน
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
Race ID Status Gender Event Start List Current Score Result Competition Time
47 Official result ชาย Men Junior B 13-14 Sprint C Qualification 100 5 | | Score | Result | 2018-10-26 08:30:00
45 Official result ชาย Men Junior C 11-12 Sprint C Qualification 100 8 | | Score | Result | 2018-10-26 08:32:00
43 Official result ชาย Men Junior D 9-10 Sprint C Qualification 100 3 | | Score | Result | 2018-10-26 08:35:00
41 Official result ชาย Men Smallest Children Sprint C Qualification 100 3 | | Score | Result | 2018-10-26 08:36:00
46 Official result หญิง Ladies Junior B 13-14 Sprint C Qualification 100 11 | | Score | Result | 2018-10-26 08:37:00
44 Official result หญิง Ladies Junior C 11-12 Sprint C Qualification 100 5 | | Score | Result | 2018-10-26 08:39:00
42 Official result หญิง Ladies Junior D 9-10 Sprint C Qualification 100 3 | | Score | Result | 2018-10-26 08:40:00
40 Official result หญิง Ladies Smallest Children Sprint C Qualification 100 4 | | Score | Result | 2018-10-26 08:41:00
53 Official result ชาย Men Senior A 18+ Sprint C Qualification 200 13 | | Score | Result | 2018-10-26 08:50:00
49 Official result ชาย Men Junior A 15-16 Sprint C Qualification 200 9 | | Score | Result | 2018-10-26 08:54:00
52 Official result หญิง Ladies Senior A 18+ Sprint C Qualification 200 5 | | Score | Result | 2018-10-26 08:57:00
48 Official result หญิง Ladies Junior A 15-16 Sprint C Qualification 200 12 | | Score | Result | 2018-10-26 08:59:00
54 Official result หญิง Ladies Smallest Children Sprint C Final 100 4 Result 2018-10-26 09:30:00 1
55 Official result ชาย Men Smallest Children Sprint C Final 100 4 Result 2018-10-26 09:32:00 2
56 Official result หญิง Ladies Junior D 9-10 Sprint C Final 100 4 Result 2018-10-26 09:34:00 3
57 Official result ชาย Men Junior D 9-10 Sprint C Final 100 4 Result 2018-10-26 09:36:00 4
58 Official result หญิง Ladies Junior C 11-12 Sprint C Final 100 4 Result 2018-10-26 09:38:00 5
59 Official result ชาย Men Junior C 11-12 Sprint C Final 100 5 Result 2018-10-26 09:40:00 6
60 Official result หญิง Ladies Junior B 13-14 Sprint C Final 100 8 Result 2018-10-26 09:42:00 7
61 Official result ชาย Men Junior B 13-14 Sprint C Final 100 4 Result 2018-10-26 09:44:00 8
62 Official result หญิง Ladies Junior A 15-16 Sprint C Final 200 8 Result 2018-10-26 09:50:00 9
63 Official result ชาย Men Junior A 15-16 Sprint C Final 200 4 Result 2018-10-26 09:52:00 10
66 Official result หญิง Ladies Senior A 18+ Sprint C Final 200 4 Result 2018-10-26 09:59:00 11
67 Official result ชาย Men Senior A 18+ Sprint C Final 200 8 Result 2018-10-26 10:00:00 12
68 Official result ชาย Men National Selection Interval Start F 10000 11 | | Score | Result | 2018-10-27 08:30:00 13
98 Official result ชาย Men FIS Race 5837 Interval Start F 10000 | (FIS XML) 9 | | Score | Result | 2018-10-27 08:30:00 14
69 Official result ชาย Men Junior A 15-16 Interval Start C 10000 11 | | Score | Result | 2018-10-27 08:35:00 15
71 Official result ชาย Men Senior A 18+ Interval Start C 10000 11 | | Score | Result | 2018-10-27 08:45:00 16
72 Official result หญิง Ladies National Selection Interval Start F 5000 12 | | Score | Result | 2018-10-27 09:30:00 17
99 Official result หญิง Ladies FIS Race 5836 Interval Start F 5000 | (FIS XML) 7 | | Score | Result | 2018-10-27 09:30:00 18
73 Official result หญิง Ladies Junior A 15-16 Interval Start C 5000 12 | | Score | Result | 2018-10-27 09:35:00 19
75 Official result หญิง Ladies Senior A 18+ Interval Start C 5000 5 | | Score | Result | 2018-10-27 09:45:00 20
76 Official result หญิง Ladies Junior C 11-12 Interval Start C 2000 5 | | Score | Result | 2018-10-27 11:10:00 21
77 Official result ชาย Men Junior C 11-12 Interval Start C 2000 8 | | Score | Result | 2018-10-27 11:12:00 22
78 Official result หญิง Ladies Junior B 13-14 Interval Start C 2000 10 | | Score | Result | 2018-10-27 11:14:00 23
79 Official result ชาย Men Junior B 13-14 Interval Start C 2000 4 | | Score | Result | 2018-10-27 11:16:00 24
80 Official result หญิง Ladies Smallest Children Interval Start C 1000 4 | | Score | Result | 2018-10-27 11:40:00 25
81 Official result ชาย Men Smallest Children Interval Start C 1000 3 | | Score | Result | 2018-10-27 11:42:00 26
82 Official result หญิง Ladies Junior D 9-10 Interval Start C 1000 3 | | Score | Result | 2018-10-27 11:44:00 27
83 Official result ชาย Men Junior D 9-10 Interval Start C 1000 3 | | Score | Result | 2018-10-27 11:46:00 28
86 Official result ชาย Men Senior A 18+ Mass Start C 10000 9 | | Score | Result | 2018-10-28 08:30:00 29
100 Official result ชาย Men Senior A 18+ Mass Start C 10000 5 | | Score | Result | 2018-10-28 08:30:00 30
84 Official result ชาย Men Junior A 15-16 Mass Start C 10000 10 | | Score | Result | 2018-10-28 08:32:00 31
89 Official result หญิง Ladies Senior A 18+ Mass Start C 5000 5 | | Score | Result | 2018-10-28 08:34:00 32
87 Official result หญิง Ladies Junior A 15-16 Mass Start C 5000 12 | | Score | Result | 2018-10-28 08:36:00 33
91 Official result ชาย Men Junior C 11-12 Mass Start C 2000 8 | | Score | Result | 2018-10-28 10:00:00 34
93 Official result ชาย Men Junior B 13-14 Mass Start C 2000 4 | | Score | Result | 2018-10-28 10:00:00 35
90 Official result หญิง Ladies Junior C 11-12 Mass Start C 2000 5 | | Score | Result | 2018-10-28 10:02:00 36
92 Official result หญิง Ladies Junior B 13-14 Mass Start C 2000 12 | | Score | Result | 2018-10-28 10:02:00 37
94 Official result หญิง Ladies Smallest Children Mass Start C 1000 4 | | Score | Result | 2018-10-28 10:30:00 38
95 Official result ชาย Men Smallest Children Mass Start C 1000 3 | | Score | Result | 2018-10-28 10:30:00 39
96 Official result หญิง Ladies Junior D 9-10 Mass Start C 1000 3 | | Score | Result | 2018-10-28 10:30:00 40
97 Official result ชาย Men Junior D 9-10 Mass Start C 1000 3 | | Score | Result | 2018-10-28 10:30:00 41
สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมรายการแข่งขัน Participation by Number
รายการแข่งขัน เด็กเล็ก Smallest Children YoB: 2010 - 2013 จูเนียร์ D 9-10 Junior D 9-10 YoB: 2008 - 2009 จูเนียร์ C 11-12 Junior C 11-12 YoB: 2006 - 2007 จูเนียร์ B 13-14 Junior B 13-14 YoB: 2004 - 2005 จูเนียร์ A 15-16 Junior A 15-16 YoB: 2002 - 2003 ซีเนียร์ A 18+ Senior A 18+ YoB: 1938 - 2001 ซีเนียร์ A 18+ Senior A 18+ YoB: 1938 - 2000 รุ่นคัดตัวแทนทีมชาติ National Selection YoB: 2002 - 2003 รายการ FIS Race FIS Race YoB: 1938 - 2003
Sprint C Qualification Ladies 4 OK 3 ! 5 OK 11 OK 12 OK 5 OK 5 OK
Sprint C Qualification Men 3 ! 3 ! 8 OK 5 OK 9 OK 13 OK 13 OK
Sprint C Final Ladies 4 OK 4 OK 4 OK 8 OK 8 OK 4 OK 4 OK
Sprint C Final Men 4 OK 4 OK 5 OK 4 OK 4 OK 8 OK 8 OK
Interval Start F Men 11 OK 9 OK
Interval Start C Men 3 ! 3 ! 8 OK 4 OK 11 OK 11 OK 11 OK
Interval Start F Ladies 12 OK 7 OK
Interval Start C Ladies 4 OK 3 ! 5 OK 10 OK 12 OK 5 OK 5 OK
Mass Start C Men 3 ! 3 ! 8 OK 4 OK 10 OK 9 OK 9 OK
Mass Start C Ladies 4 OK 3 ! 5 OK 12 OK 12 OK 5 OK 5 OK
ตารางสรุปเหรียญตามจังหวัด Medals list by province report โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561
Ranking ธง Province เหรียญทอง Gold เหรียญเงิน Silver เหรียญทองแดง Bronz ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 ชุมพร 20 20 12 100 60 12 172
2 สระแก้ว 5 0 0 25 0 0 25
3 เชียงใหม่ 4 2 1 20 6 1 27
4 นครนายก 3 0 0 15 0 0 15
5 นนทบุรี 3 0 0 15 0 0 15
5 นครราชสีมา 0 3 1 0 9 1 10
6 สุโขทัย 0 3 0 0 9 0 9
7 ประจวบคีรีขันธ์ 0 3 0 0 9 0 9
7 กรุงเทพฯ 0 2 6 0 6 6 12
8 ภูเก็ต 0 1 4 0 3 4 7
9 นครสวรรค์ 0 1 4 0 3 4 7
9 อุตรดิตถ์ 0 1 1 0 3 1 4
10 อุดรธานี 0 1 0 0 3 0 3
11 สมุทรปราการ 0 0 4 0 0 4 4
12 พิจิตร 0 0 1 0 0 1 1
13 ลำปาง 0 0 0 0 0 0 0
13 สุพรรณบุรี 0 0 0 0 0 0 0
13 ปทุมธานี 0 0 0 0 0 0 0
13 สุราษฎร์ธานี 0 0 0 0 0 0 0
13 กำแพงเพชร 0 0 0 0 0 0 0
รวม Total 35 เหรียญทอง Gold 37 เหรียญเงิน Silver 34 เหรียญทองแดง Bronz
Medals list by country report
Ranking National Flag National Code Gold Medal Silver Medal Bronz Medal
1 THA 1 2 2
2 NOR 1 0 0
3 MAS 0 0 0
Total 2 Gold Medal 2 Silver Medal 2 Bronz Medal
รายงานผู้ชนะเลิศ Winner report
Date Events Cate Gender Result
2018-10-26 Roller Ski - Sprint C Final Smallest Children หญิง Ladies ด.ญ. ชมขวัญ ศรีมหาพรม 13 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. ปภาวี ลัดลอด 12 (2011) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. นีรธร เจนทวีพรกุล 13 (2010) กรุงเทพฯ (ภาค 1)
ด.ญ. พิมพิดา ลีละประยูร 13 (2010) กรุงเทพฯ (ภาค 1)
2018-10-26 Roller Ski - Sprint C Final Smallest Children ชาย Men ด.ช. ทนุธรรม จงทอง 13 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. พิรดนย์ สุ่มอิ่ม 10 (2013) ชุมพร (ภาค 4)
2018-10-26 Roller Ski - Sprint C Final Junior D 9-10 หญิง Ladies ด.ญ. ชนรดี ตันประกาศ 14 (2009) เชียงใหม่ (ภาค 5)
ด.ญ. ปัญญดา รุ่งเรือง 14 (2009) ชุมพร (ภาค 4)
2018-10-26 Roller Ski - Sprint C Final Junior D 9-10 ชาย Men ด.ช. ชิษนุพงศ์ นุชไพโรจน์ 15 (2008) นนทบุรี (ภาค 1)
ด.ช. ณัฐภัทร สมนึก 15 (2008) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ณัฐพุฒิ ชมภูโคตร 14 (2009) กรุงเทพฯ (ภาค 1)
2018-10-26 Roller Ski - Sprint C Final Junior C 11-12 หญิง Ladies ด.ญ. นรมน จงทอง 17 (2006) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. อฐิตา รุ่งเรือง 17 (2006) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. ณัฐกมล สุขเทพ 17 (2006) นครสวรรค์ (ภาค 2)
ด.ญ. อักษร สุขรักษ์ 16 (2007) นครราชสีมา (ภาค 3)
2018-10-26 Roller Ski - Sprint C Final Junior C 11-12 ชาย Men นาย ธีรภัทร สะตะ 17 (2006) กาญจนบุรี (ภาค 2)
ด.ช. ธนกฤต แซ่ตั้ง 17 (2006) ประจวบคีรีขันธ์ (ภาค 2)
ด.ช. ยศกร ดิษสลับ 17 (2006) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ชนบท ตันประกาศ 16 (2007) เชียงใหม่ (ภาค 5)
2018-10-26 Roller Ski - Sprint C Final Junior B 13-14 หญิง Ladies น.ส. ออยอุมา เพ็งกุกูล 19 (2004) นครนายก (ภาค 1)
ด.ญ. มณทกานต์ คงอินทร์ 19 (2004) ชุมพร (ภาค 4)
นางสาว วิมลศิริ โลพิส 18 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. วันวิสา แท่นอินทร์ 18 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
2018-10-26 Roller Ski - Sprint C Final Junior B 13-14 ชาย Men ด.ช. ชาติพลี แท่นอินทร์ 18 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
นาย เจษฎา เนียมสุวรรณ 18 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ภาณุวัฒน์ รำพรรณ์ 18 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. โภควิน ล้วนปวน 19 (2004) สมุทรปราการ (ภาค 1)
2018-10-26 Roller Ski - Sprint C Final Junior A 15-16 หญิง Ladies นางสาว ดวงกมล หีดชนา 20 (2003) ชุมพร (ภาค 4)
น.ส. ณิชกานต์ จินุพันธุ์ 20 (2003) กรุงเทพฯ (ภาค 1)
น.ส. แพรวชมพู ลิ้มปิยะศรีสกุล 20 (2003) เชียงใหม่ (ภาค 5)
น.ส. พิมศิริลักษณ์ สายถิ่น 21 (2002) เชียงใหม่ (ภาค 5)
2018-10-26 Roller Ski - Sprint C Final Junior A 15-16 ชาย Men นาย ณัฐวุฒิ หิรันรัตน์ 20 (2003) ชุมพร (ภาค 4)
นาย สราวุฒิ เกิดสิน 20 (2003) ชุมพร (ภาค 4)
นาย ปรเมษฐ์ ชมภู 20 (2003) กรุงเทพฯ (ภาค 1)
นาย สุรเชษฐ์ เพิ่มผล 20 (2003) สมุทรปราการ (ภาค 1)
2018-10-26 Roller Ski - Sprint C Final Senior A 18+ หญิง Ladies น.ส. ชาคริยา เงาศรี 0 ชุมพร (ภาค 4)
Miss Wanchari Daorueang Andreassen 24 (1999) Norway (ภาค Foreigner)
น.ส. ภัทรภร อ่อนสอนง่าย 22 (2001) นครสวรรค์ (ภาค 2)
น.ส. ศศิธร ไว้ท่า 0 ลำปาง (ภาค 5)
2018-10-26 Roller Ski - Sprint C Final Senior A 18+ ชาย Men Mr. Martins Niklass 0 Latvia (ภาค Foreigner)
Mr. Alexandr Velechshuk 0 Germany (ภาค Foreigner)
Mr. Jens Konrad Annfinsen 0 Norway (ภาค Foreigner)
นาย จรัส สุขแก้ว 0 เชียงใหม่ (ภาค 5)
2018-10-27 Roller Ski - Interval Start F National Selection ชาย Men นาย ณัฐวุฒิ หิรันรัตน์ 20 (2003) ชุมพร (ภาค 4)
นาย ภคิน เล็กอุทัย 20 (2003) สุโขทัย (ภาค 5)
นาย สุรเชษฐ์ เพิ่มผล 20 (2003) สมุทรปราการ (ภาค 1)
2018-10-27 Roller Ski - Interval Start F FIS Race ชาย Men Mr. Haakon LIE 0 Norway (ภาค Foreigner)
Mr. Karl Fred Kristensen 0 Norway (ภาค Foreigner)
นาย ณัฐวุฒิ หิรันรัตน์ 20 (2003) ชุมพร (ภาค 4)
2018-10-27 Roller Ski - Interval Start C Junior A 15-16 ชาย Men นาย ณัฐวุฒิ หิรันรัตน์ 20 (2003) ชุมพร (ภาค 4)
นาย ภคิน เล็กอุทัย 20 (2003) สุโขทัย (ภาค 5)
นาย สุรเชษฐ์ เพิ่มผล 20 (2003) สมุทรปราการ (ภาค 1)
2018-10-27 Roller Ski - Interval Start C Senior A 18+ ชาย Men Mr. Karl Fred Kristensen 0 Norway (ภาค Foreigner)
นาย จรัส สุขแก้ว 0 เชียงใหม่ (ภาค 5)
นาย ภีระเมศว์ จันทร์พรมมา 0 อุตรดิตถ์ (ภาค 5)
2018-10-27 Roller Ski - Interval Start F National Selection หญิง Ladies นางสาว ดวงกมล หีดชนา 20 (2003) ชุมพร (ภาค 4)
น.ส. อุษณา กรรพุมมาลย์ 20 (2003) นครราชสีมา (ภาค 3)
น.ส. ณิชกานต์ จินุพันธุ์ 20 (2003) กรุงเทพฯ (ภาค 1)
2018-10-27 Roller Ski - Interval Start F FIS Race หญิง Ladies นางสาว ดวงกมล หีดชนา 20 (2003) ชุมพร (ภาค 4)
น.ส. อุษณา กรรพุมมาลย์ 20 (2003) นครราชสีมา (ภาค 3)
น.ส. ณิชกานต์ จินุพันธุ์ 20 (2003) กรุงเทพฯ (ภาค 1)
2018-10-27 Roller Ski - Interval Start C Junior A 15-16 หญิง Ladies นางสาว ดวงกมล หีดชนา 20 (2003) ชุมพร (ภาค 4)
น.ส. อุษณา กรรพุมมาลย์ 20 (2003) นครราชสีมา (ภาค 3)
น.ส. ณิชกานต์ จินุพันธุ์ 20 (2003) กรุงเทพฯ (ภาค 1)
2018-10-27 Roller Ski - Interval Start C Senior A 18+ หญิง Ladies Miss Wanchari Daorueang Andreassen 24 (1999) Norway (ภาค Foreigner)
น.ส. ภัทรภร อ่อนสอนง่าย 22 (2001) นครสวรรค์ (ภาค 2)
0 (ภาค )
2018-10-27 Roller Ski - Interval Start C Junior C 11-12 หญิง Ladies ด.ญ. อฐิตา รุ่งเรือง 17 (2006) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. นรมน จงทอง 17 (2006) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. ณัฐกมล สุขเทพ 17 (2006) นครสวรรค์ (ภาค 2)
2018-10-27 Roller Ski - Interval Start C Junior C 11-12 ชาย Men นาย ธีรภัทร สะตะ 17 (2006) กาญจนบุรี (ภาค 2)
ด.ช. ธนกฤต แซ่ตั้ง 17 (2006) ประจวบคีรีขันธ์ (ภาค 2)
ด.ช. ยศกร ดิษสลับ 17 (2006) ชุมพร (ภาค 4)
2018-10-27 Roller Ski - Interval Start C Junior B 13-14 หญิง Ladies น.ส. ออยอุมา เพ็งกุกูล 19 (2004) นครนายก (ภาค 1)
นางสาว วิมลศิริ โลพิส 18 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. มณทกานต์ คงอินทร์ 19 (2004) ชุมพร (ภาค 4)
2018-10-27 Roller Ski - Interval Start C Junior B 13-14 ชาย Men นาย เจษฎา เนียมสุวรรณ 18 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ชาติพลี แท่นอินทร์ 18 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ภาณุวัฒน์ รำพรรณ์ 18 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
2018-10-27 Roller Ski - Interval Start C Smallest Children หญิง Ladies ด.ญ. ชมขวัญ ศรีมหาพรม 13 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. ปภาวี ลัดลอด 12 (2011) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. นีรธร เจนทวีพรกุล 13 (2010) กรุงเทพฯ (ภาค 1)
2018-10-27 Roller Ski - Interval Start C Smallest Children ชาย Men ด.ช. ทนุธรรม จงทอง 13 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. อัณณ์นิพิฐ โฆษิตวานิช 13 (2010) กรุงเทพฯ (ภาค 1)
ด.ช. พิรดนย์ สุ่มอิ่ม 10 (2013) ชุมพร (ภาค 4)
2018-10-27 Roller Ski - Interval Start C Junior D 9-10 หญิง Ladies ด.ญ. ชนรดี ตันประกาศ 14 (2009) เชียงใหม่ (ภาค 5)
ด.ญ. ปัญญดา รุ่งเรือง 14 (2009) ชุมพร (ภาค 4)
0 (ภาค )
2018-10-27 Roller Ski - Interval Start C Junior D 9-10 ชาย Men ด.ช. ชิษนุพงศ์ นุชไพโรจน์ 15 (2008) นนทบุรี (ภาค 1)
ด.ช. ณัฐภัทร สมนึก 15 (2008) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ณัฐพุฒิ ชมภูโคตร 14 (2009) กรุงเทพฯ (ภาค 1)
2018-10-28 Roller Ski - Mass Start C Senior A 18+ ชาย Men นาย จรัส สุขแก้ว 0 เชียงใหม่ (ภาค 5)
นาย ภีระเมศว์ จันทร์พรมมา 0 อุตรดิตถ์ (ภาค 5)
นาย ชนายุทธ สุขเกษ 23 (2000) พิจิตร (ภาค 5)
2018-10-28 Roller Ski - Mass Start C Senior A 18+ ชาย Men Mr. Martins Niklass 0 Latvia (ภาค Foreigner)
Mr. Alexandr Velechshuk 0 Germany (ภาค Foreigner)
Mr. Tang Wei Yan 0 Malaysia (ภาค Foreigner)
2018-10-28 Roller Ski - Mass Start C Junior A 15-16 ชาย Men นาย ณัฐวุฒิ หิรันรัตน์ 20 (2003) ชุมพร (ภาค 4)
นาย ภคิน เล็กอุทัย 20 (2003) สุโขทัย (ภาค 5)
นาย สุรเชษฐ์ เพิ่มผล 20 (2003) สมุทรปราการ (ภาค 1)
2018-10-28 Roller Ski - Mass Start C Senior A 18+ หญิง Ladies Miss Wanchari Daorueang Andreassen 24 (1999) Norway (ภาค Foreigner)
น.ส. ชาคริยา เงาศรี 0 ชุมพร (ภาค 4)
น.ส. ภัทรภร อ่อนสอนง่าย 22 (2001) นครสวรรค์ (ภาค 2)
2018-10-28 Roller Ski - Mass Start C Junior A 15-16 หญิง Ladies นางสาว ดวงกมล หีดชนา 20 (2003) ชุมพร (ภาค 4)
น.ส. แพรวชมพู ลิ้มปิยะศรีสกุล 20 (2003) เชียงใหม่ (ภาค 5)
น.ส. ณิชกานต์ จินุพันธุ์ 20 (2003) กรุงเทพฯ (ภาค 1)
2018-10-28 Roller Ski - Mass Start C Junior C 11-12 ชาย Men นาย ธีรภัทร สะตะ 17 (2006) กาญจนบุรี (ภาค 2)
ด.ช. ธนกฤต แซ่ตั้ง 17 (2006) ประจวบคีรีขันธ์ (ภาค 2)
ด.ช. ยศกร ดิษสลับ 17 (2006) ชุมพร (ภาค 4)
2018-10-28 Roller Ski - Mass Start C Junior B 13-14 ชาย Men นาย เจษฎา เนียมสุวรรณ 18 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ชาติพลี แท่นอินทร์ 18 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ภาณุวัฒน์ รำพรรณ์ 18 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
2018-10-28 Roller Ski - Mass Start C Junior C 11-12 หญิง Ladies ด.ญ. อฐิตา รุ่งเรือง 17 (2006) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. นรมน จงทอง 17 (2006) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. อักษร สุขรักษ์ 16 (2007) นครราชสีมา (ภาค 3)
2018-10-28 Roller Ski - Mass Start C Junior B 13-14 หญิง Ladies น.ส. ออยอุมา เพ็งกุกูล 19 (2004) นครนายก (ภาค 1)
นางสาว วิมลศิริ โลพิส 18 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
น.ส. อาทิตยา แท่นอินทร์ 18 (2005) ระยอง (ภาค 1)
2018-10-28 Roller Ski - Mass Start C Smallest Children หญิง Ladies ด.ญ. ชมขวัญ ศรีมหาพรม 13 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. ปภาวี ลัดลอด 12 (2011) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. นีรธร เจนทวีพรกุล 13 (2010) กรุงเทพฯ (ภาค 1)
2018-10-28 Roller Ski - Mass Start C Smallest Children ชาย Men ด.ช. ทนุธรรม จงทอง 13 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. อัณณ์นิพิฐ โฆษิตวานิช 13 (2010) กรุงเทพฯ (ภาค 1)
ด.ช. พิรดนย์ สุ่มอิ่ม 10 (2013) ชุมพร (ภาค 4)
2018-10-28 Roller Ski - Mass Start C Junior D 9-10 หญิง Ladies ด.ญ. ชนรดี ตันประกาศ 14 (2009) เชียงใหม่ (ภาค 5)
ด.ญ. ปัญญดา รุ่งเรือง 14 (2009) ชุมพร (ภาค 4)
0 (ภาค )
2018-10-28 Roller Ski - Mass Start C Junior D 9-10 ชาย Men ด.ช. ชิษนุพงศ์ นุชไพโรจน์ 15 (2008) นนทบุรี (ภาค 1)
ด.ช. ณัฐภัทร สมนึก 15 (2008) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ณัฐพุฒิ ชมภูโคตร 14 (2009) กรุงเทพฯ (ภาค 1)