ชื่องานภาษาไทย โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร 2018-10-26 - 2018-10-28
ชื่องานภาษาอังกฤษThailand Roller Ski Championship Chumporn
สถานที่จัดงานหาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร
Participation Name List รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด -
รายละเอียดงานแข่ง Event Detail
สนามแข่งขัน: https://goo.gl/maps/sDWp8dLmoKE2
แบบฟอร์รับสมัครนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน:https://goo.gl/forms/SkP6NbaHCno5nD7c2
กฎการแข่งขัน: Rules รายละเอียดเพิ่มเติม: Detail

ประกาศจัดการแข่งขัน: ประกาศ สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย 6/2561
ประกาศคัดตัวนักกีฬาไปกีฬานักเรียนเอเชีย: ประกาศ 7/2561
ประกาศคัดตัวนักกีฬา Youth Winter Olympic Game 20202: ประกาศ Youth/2561

ยืมอุปกรณ์เข้าร่วมแข่งขัน และการเดินทางจาก กรุงเทพไปชุมพร:
โตน, ต่าย 02-130 7203 ตึกการกีฬาแห่งประเทศไทย ชั้น 19
ติดต่อที่พักสำหรับเข้าร่วมการแข่งขัน ที่ชุมพร: คุณฝน 081 956 5621

การแข่งขันในครั้งนี้เป็นมีการแข่งขันที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์กีฬาสกีโลก FIS เรียกว่า FIS Race
กฎการแข่งขัน: Rules รายการที่ขึ้นบนหน้าเว็บไซด์ของ FIS: FIS Race Detail
นักกีฬาที่จะสมัคร FIS Code สามารถชำระค่าสมัครเพิ่มเติม 1,100 บาทต่อคน
โดยโอนเงินเข้าสมาคม เพื่อที่สมาคมจะได้นำไปชำระให้กับสหพันธ์ (ตรวจสอบค่าใช้จ่ายได้ที่ FIS Points Rule Art.7 Annal Fees)
รายชื่อนักกีฬาไทยที่ขึ้นทะเบียนที่ FIS
-
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
Race ID Events Category Gender Competition Time Start List Result List
82 Roller Ski - Interval Start C Junior D 9-10 หญิง Ladies 2018-10-27 11:44:00 3 Result
83 Roller Ski - Interval Start C Junior D 9-10 ชาย Men 2018-10-27 11:46:00 3 Result
76 Roller Ski - Interval Start C Junior C 11-12 หญิง Ladies 2018-10-27 11:10:00 5 Result
77 Roller Ski - Interval Start C Junior C 11-12 ชาย Men 2018-10-27 11:12:00 8 Result
78 Roller Ski - Interval Start C Junior B 13-14 หญิง Ladies 2018-10-27 11:14:00 10 Result
79 Roller Ski - Interval Start C Junior B 13-14 ชาย Men 2018-10-27 11:16:00 4 Result
73 Roller Ski - Interval Start C Junior A 15-16 หญิง Ladies 2018-10-27 09:35:00 12 Result
69 Roller Ski - Interval Start C Junior A 15-16 ชาย Men 2018-10-27 08:35:00 11 Result
75 Roller Ski - Interval Start C Senior A 18+ หญิง Ladies 2018-10-27 09:45:00 5 Result
71 Roller Ski - Interval Start C Senior A 18+ ชาย Men 2018-10-27 08:45:00 11 Result
80 Roller Ski - Interval Start C Smallest Children หญิง Ladies 2018-10-27 11:40:00 4 Result
81 Roller Ski - Interval Start C Smallest Children ชาย Men 2018-10-27 11:42:00 3 Result
96 Roller Ski - Mass Start C Junior D 9-10 หญิง Ladies 2018-10-28 10:30:00 3 Result
97 Roller Ski - Mass Start C Junior D 9-10 ชาย Men 2018-10-28 10:30:00 3 Result
90 Roller Ski - Mass Start C Junior C 11-12 หญิง Ladies 2018-10-28 10:02:00 5 Result
91 Roller Ski - Mass Start C Junior C 11-12 ชาย Men 2018-10-28 10:00:00 8 Result
92 Roller Ski - Mass Start C Junior B 13-14 หญิง Ladies 2018-10-28 10:02:00 12 Result
93 Roller Ski - Mass Start C Junior B 13-14 ชาย Men 2018-10-28 10:00:00 4 Result
87 Roller Ski - Mass Start C Junior A 15-16 หญิง Ladies 2018-10-28 08:36:00 12 Result
84 Roller Ski - Mass Start C Junior A 15-16 ชาย Men 2018-10-28 08:32:00 10 Result
89 Roller Ski - Mass Start C Senior A 18+ หญิง Ladies 2018-10-28 08:34:00 5 Result
86 Roller Ski - Mass Start C Senior A 18+ ชาย Men 2018-10-28 08:30:00 9 Result
100 Roller Ski - Mass Start C Senior A 18+ ชาย Men 2018-10-28 08:30:00 5 Result
94 Roller Ski - Mass Start C Smallest Children หญิง Ladies 2018-10-28 10:30:00 4 Result
95 Roller Ski - Mass Start C Smallest Children ชาย Men 2018-10-28 10:30:00 3 Result
42 Roller Ski - Sprint C Qualification Junior D 9-10 หญิง Ladies 2018-10-26 08:40:00 3 Result
43 Roller Ski - Sprint C Qualification Junior D 9-10 ชาย Men 2018-10-26 08:35:00 3 Result
44 Roller Ski - Sprint C Qualification Junior C 11-12 หญิง Ladies 2018-10-26 08:39:00 5 Result
45 Roller Ski - Sprint C Qualification Junior C 11-12 ชาย Men 2018-10-26 08:32:00 8 Result
46 Roller Ski - Sprint C Qualification Junior B 13-14 หญิง Ladies 2018-10-26 08:37:00 11 Result
47 Roller Ski - Sprint C Qualification Junior B 13-14 ชาย Men 2018-10-26 08:30:00 5 Result
48 Roller Ski - Sprint C Qualification Junior A 15-16 หญิง Ladies 2018-10-26 08:59:00 12 Result
49 Roller Ski - Sprint C Qualification Junior A 15-16 ชาย Men 2018-10-26 08:54:00 9 Result
52 Roller Ski - Sprint C Qualification Senior A 18+ หญิง Ladies 2018-10-26 08:57:00 5 Result
53 Roller Ski - Sprint C Qualification Senior A 18+ ชาย Men 2018-10-26 08:50:00 13 Result
40 Roller Ski - Sprint C Qualification Smallest Children หญิง Ladies 2018-10-26 08:41:00 4 Result
41 Roller Ski - Sprint C Qualification Smallest Children ชาย Men 2018-10-26 08:36:00 3 Result
56 Roller Ski - Sprint C Final Junior D 9-10 หญิง Ladies 2018-10-26 09:34:00 4 Result
57 Roller Ski - Sprint C Final Junior D 9-10 ชาย Men 2018-10-26 09:36:00 4 Result
58 Roller Ski - Sprint C Final Junior C 11-12 หญิง Ladies 2018-10-26 09:38:00 4 Result
59 Roller Ski - Sprint C Final Junior C 11-12 ชาย Men 2018-10-26 09:40:00 5 Result
60 Roller Ski - Sprint C Final Junior B 13-14 หญิง Ladies 2018-10-26 09:42:00 8 Result
61 Roller Ski - Sprint C Final Junior B 13-14 ชาย Men 2018-10-26 09:44:00 4 Result
62 Roller Ski - Sprint C Final Junior A 15-16 หญิง Ladies 2018-10-26 09:50:00 8 Result
63 Roller Ski - Sprint C Final Junior A 15-16 ชาย Men 2018-10-26 09:52:00 4 Result
66 Roller Ski - Sprint C Final Senior A 18+ หญิง Ladies 2018-10-26 09:59:00 4 Result
67 Roller Ski - Sprint C Final Senior A 18+ ชาย Men 2018-10-26 10:00:00 8 Result
54 Roller Ski - Sprint C Final Smallest Children หญิง Ladies 2018-10-26 09:30:00 4 Result
55 Roller Ski - Sprint C Final Smallest Children ชาย Men 2018-10-26 09:32:00 4 Result
72 Roller Ski - Interval Start F National Selection หญิง Ladies 2018-10-27 09:30:00 12 Result
68 Roller Ski - Interval Start F National Selection ชาย Men 2018-10-27 08:30:00 11 Result
99 Roller Ski - Interval Start F FIS Race หญิง Ladies 2018-10-27 09:30:00 7 Result
98 Roller Ski - Interval Start F FIS Race ชาย Men 2018-10-27 08:30:00 9 Result
สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมรายการแข่งขัน Participation by Number
รายการแข่งขัน เด็กเล็ก
Smallest Children
YoB: 2010 - 2013
จูเนียร์ D 9-10
Junior D 9-10
YoB: 2008 - 2009
จูเนียร์ C 11-12
Junior C 11-12
YoB: 2006 - 2007
จูเนียร์ B 13-14
Junior B 13-14
YoB: 2004 - 2005
จูเนียร์ A 15-16
Junior A 15-16
YoB: 2002 - 2003
ซีเนียร์ A 18+
Senior A 18+
YoB: 1938 - 2001
ซีเนียร์ A 18+
Senior A 18+
YoB: 1938 - 2000
รุ่นคัดตัวแทนทีมชาติ
National Selection
YoB: 2002 - 2003
รายการ FIS Race
FIS Race
YoB: 1938 - 2003
Sprint C Qualification Ladies 4 OK 3 ! 5 OK 11 OK 12 OK 5 OK 5 OK
Sprint C Qualification Men 3 ! 3 ! 8 OK 5 OK 9 OK 13 OK 13 OK
Sprint C Final Ladies 4 OK 4 OK 4 OK 8 OK 8 OK 4 OK 4 OK
Sprint C Final Men 4 OK 4 OK 5 OK 4 OK 4 OK 8 OK 8 OK
Interval Start F Men 11 OK 9 OK
Interval Start C Men 3 ! 3 ! 8 OK 4 OK 11 OK 11 OK 11 OK
Interval Start F Ladies 12 OK 7 OK
Interval Start C Ladies 4 OK 3 ! 5 OK 10 OK 12 OK 5 OK 5 OK
Mass Start C Men 3 ! 3 ! 8 OK 4 OK 10 OK 9 OK 9 OK
Mass Start C Ladies 4 OK 3 ! 5 OK 12 OK 12 OK 5 OK 5 OK
ตารางสรุปเหรียญตามจังหวัด Medals list by province report
Ranking Province เหรียญทอง Gold เหรียญเงิน Silver เหรียญทองแดง Bronz
1 ชุมพร 19 20 12
2 สระแก้ว 5 0 0
3 เชียงใหม่ 4 2 1
4 Norway 4 1 1
5 นนทบุรี 3 0 0
6 นครนายก 3 0 0
6 Latvia 2 0 0
7 นครราชสีมา 0 3 1
8 สุโขทัย 0 3 0
9 ประจวบคีรีขันธ์ 0 3 0
9 กรุงเทพฯ 0 2 6
10 Germany 0 2 0
11 ภูเก็ต 0 1 4
12 นครสวรรค์ 0 1 3
13 อุตรดิตถ์ 0 1 1
14 อุดรธานี 0 1 0
15 สมุทรปราการ 0 0 4
16 Malaysia 0 0 1
17 พิจิตร 0 0 1
17 ลำปาง 0 0 0
17 กำแพงเพชร 0 0 0
17 สุราษฎร์ธานี 0 0 0
17 ปทุมธานี 0 0 0
17 สุพรรณบุรี 0 0 0
17 Please Select 0 0 0
รวม Total 40 เหรียญทอง Gold 40 เหรียญเงิน Silver 35 เหรียญทองแดง Bronz
รายงานผู้ชนะเลิศ Winner report
Date Events Cate Gender Result
2018-10-26 Roller Ski - Sprint C Final Smallest Children หญิง Ladies ด.ญ. ชมขวัญ ศรีมหาพรม 13 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. ปภาวี ลัดลอด 12 (2011) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. นีรธร เจนทวีพรกุล 13 (2010) กรุงเทพฯ (ภาค 1)
ด.ญ. พิมพิดา ลีละประยูร 13 (2010) กรุงเทพฯ (ภาค 1)
2018-10-26 Roller Ski - Sprint C Final Smallest Children ชาย Men ด.ช. ทนุธรรม จงทอง 13 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. พิรดนย์ สุ่มอิ่ม 10 (2013) ชุมพร (ภาค 4)
2018-10-26 Roller Ski - Sprint C Final Junior D 9-10 หญิง Ladies ด.ญ. ชนรดี ตันประกาศ 14 (2009) เชียงใหม่ (ภาค 5)
ด.ญ. ปัญญดา รุ่งเรือง 14 (2009) ชุมพร (ภาค 4)
2018-10-26 Roller Ski - Sprint C Final Junior D 9-10 ชาย Men ด.ช. ชิษนุพงศ์ นุชไพโรจน์ 15 (2008) นนทบุรี (ภาค 1)
ด.ช. ณัฐภัทร สมนึก 15 (2008) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ณัฐพุฒิ ชมภูโคตร 14 (2009) กรุงเทพฯ (ภาค 1)
2018-10-26 Roller Ski - Sprint C Final Junior C 11-12 หญิง Ladies ด.ญ. นรมน จงทอง 17 (2006) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. อฐิตา รุ่งเรือง 17 (2006) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. ณัฐกมล สุขเทพ 17 (2006) นครสวรรค์ (ภาค 2)
ด.ญ. อักษร สุขรักษ์ 16 (2007) นครราชสีมา (ภาค 3)
2018-10-26 Roller Ski - Sprint C Final Junior C 11-12 ชาย Men นาย ธีรภัทร สะตะ 17 (2006) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ธนกฤต แซ่ตั้ง 17 (2006) ประจวบคีรีขันธ์ (ภาค 2)
ด.ช. ยศกร ดิษสลับ 17 (2006) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ชนบท ตันประกาศ 16 (2007) เชียงใหม่ (ภาค 5)
2018-10-26 Roller Ski - Sprint C Final Junior B 13-14 หญิง Ladies น.ส. ออยอุมา เพ็งกุกูล 19 (2004) นครนายก (ภาค 1)
ด.ญ. มณทกานต์ คงอินทร์ 19 (2004) ชุมพร (ภาค 4)
นางสาว วิมลศิริ โลพิส 18 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. วันวิสา แท่นอินทร์ 18 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
2018-10-26 Roller Ski - Sprint C Final Junior B 13-14 ชาย Men ด.ช. ชาติพลี แท่นอินทร์ 18 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
นาย เจษฎา เนียมสุวรรณ 18 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ภาณุวัฒน์ รำพรรณ์ 18 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. โภควิน ล้วนปวน 19 (2004) สมุทรปราการ (ภาค 1)
2018-10-26 Roller Ski - Sprint C Final Junior A 15-16 หญิง Ladies นางสาว ดวงกมล หีดชนา 20 (2003) ชุมพร (ภาค 4)
น.ส. ณิชกานต์ จินุพันธุ์ 20 (2003) กรุงเทพฯ (ภาค 1)
น.ส. แพรวชมพู ลิ้มปิยะศรีสกุล 20 (2003) เชียงใหม่ (ภาค 5)
น.ส. พิมศิริลักษณ์ สายถิ่น 21 (2002) เชียงใหม่ (ภาค 5)
2018-10-26 Roller Ski - Sprint C Final Junior A 15-16 ชาย Men นาย ณัฐวุฒิ หิรันรัตน์ 20 (2003) ชุมพร (ภาค 4)
นาย สราวุฒิ เกิดสิน 20 (2003) ชุมพร (ภาค 4)
นาย ปรเมษฐ์ ชมภู 20 (2003) กรุงเทพฯ (ภาค 1)
นาย สุรเชษฐ์ เพิ่มผล 20 (2003) สมุทรปราการ (ภาค 1)
2018-10-26 Roller Ski - Sprint C Final Senior A 18+ หญิง Ladies น.ส. ชาคริยา เงาศรี 0 ชุมพร (ภาค 4)
Miss Wanchari Daorueang Andreassen 24 (1999) Norway (ภาค Foreigner)
น.ส. ภัทรภร อ่อนสอนง่าย 22 (2001) นครสวรรค์ (ภาค 2)
น.ส. ศศิธร ไว้ท่า 0 ลำปาง (ภาค 5)
2018-10-26 Roller Ski - Sprint C Final Senior A 18+ ชาย Men Mr. Martins Niklass 0 Latvia (ภาค Foreigner)
Mr. Alexandr Velechshuk 0 Germany (ภาค Foreigner)
Mr. Jens Konrad Annfinsen 0 Norway (ภาค Foreigner)
นาย จรัส สุขแก้ว 0 เชียงใหม่ (ภาค 5)
2018-10-27 Roller Ski - Interval Start F National Selection ชาย Men นาย ณัฐวุฒิ หิรันรัตน์ 20 (2003) ชุมพร (ภาค 4)
นาย ภคิน เล็กอุทัย 20 (2003) สุโขทัย (ภาค 5)
นาย สุรเชษฐ์ เพิ่มผล 20 (2003) สมุทรปราการ (ภาค 1)
2018-10-27 Roller Ski - Interval Start F FIS Race ชาย Men Mr. Haakon LIE 0 Norway (ภาค Foreigner)
Mr. Karl Fred Kristensen 0 Norway (ภาค Foreigner)
นาย ณัฐวุฒิ หิรันรัตน์ 20 (2003) ชุมพร (ภาค 4)
2018-10-27 Roller Ski - Interval Start C Junior A 15-16 ชาย Men นาย ณัฐวุฒิ หิรันรัตน์ 20 (2003) ชุมพร (ภาค 4)
นาย ภคิน เล็กอุทัย 20 (2003) สุโขทัย (ภาค 5)
นาย สุรเชษฐ์ เพิ่มผล 20 (2003) สมุทรปราการ (ภาค 1)
2018-10-27 Roller Ski - Interval Start C Senior A 18+ ชาย Men Mr. Karl Fred Kristensen 0 Norway (ภาค Foreigner)
นาย จรัส สุขแก้ว 0 เชียงใหม่ (ภาค 5)
นาย ภีระเมศว์ จันทร์พรมมา 0 อุตรดิตถ์ (ภาค 5)
2018-10-27 Roller Ski - Interval Start F National Selection หญิง Ladies นางสาว ดวงกมล หีดชนา 20 (2003) ชุมพร (ภาค 4)
น.ส. อุษณา กรรพุมมาลย์ 20 (2003) นครราชสีมา (ภาค 3)
น.ส. ณิชกานต์ จินุพันธุ์ 20 (2003) กรุงเทพฯ (ภาค 1)
2018-10-27 Roller Ski - Interval Start F FIS Race หญิง Ladies นางสาว ดวงกมล หีดชนา 20 (2003) ชุมพร (ภาค 4)
น.ส. อุษณา กรรพุมมาลย์ 20 (2003) นครราชสีมา (ภาค 3)
น.ส. ณิชกานต์ จินุพันธุ์ 20 (2003) กรุงเทพฯ (ภาค 1)
2018-10-27 Roller Ski - Interval Start C Junior A 15-16 หญิง Ladies นางสาว ดวงกมล หีดชนา 20 (2003) ชุมพร (ภาค 4)
น.ส. อุษณา กรรพุมมาลย์ 20 (2003) นครราชสีมา (ภาค 3)
น.ส. ณิชกานต์ จินุพันธุ์ 20 (2003) กรุงเทพฯ (ภาค 1)
2018-10-27 Roller Ski - Interval Start C Senior A 18+ หญิง Ladies Miss Wanchari Daorueang Andreassen 24 (1999) Norway (ภาค Foreigner)
น.ส. ภัทรภร อ่อนสอนง่าย 22 (2001) นครสวรรค์ (ภาค 2)
0 (ภาค )
2018-10-27 Roller Ski - Interval Start C Junior C 11-12 หญิง Ladies ด.ญ. อฐิตา รุ่งเรือง 17 (2006) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. นรมน จงทอง 17 (2006) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. ณัฐกมล สุขเทพ 17 (2006) นครสวรรค์ (ภาค 2)
2018-10-27 Roller Ski - Interval Start C Junior C 11-12 ชาย Men นาย ธีรภัทร สะตะ 17 (2006) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ธนกฤต แซ่ตั้ง 17 (2006) ประจวบคีรีขันธ์ (ภาค 2)
ด.ช. ยศกร ดิษสลับ 17 (2006) ชุมพร (ภาค 4)
2018-10-27 Roller Ski - Interval Start C Junior B 13-14 หญิง Ladies น.ส. ออยอุมา เพ็งกุกูล 19 (2004) นครนายก (ภาค 1)
นางสาว วิมลศิริ โลพิส 18 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. มณทกานต์ คงอินทร์ 19 (2004) ชุมพร (ภาค 4)
2018-10-27 Roller Ski - Interval Start C Junior B 13-14 ชาย Men นาย เจษฎา เนียมสุวรรณ 18 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ชาติพลี แท่นอินทร์ 18 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ภาณุวัฒน์ รำพรรณ์ 18 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
2018-10-27 Roller Ski - Interval Start C Smallest Children หญิง Ladies ด.ญ. ชมขวัญ ศรีมหาพรม 13 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. ปภาวี ลัดลอด 12 (2011) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. นีรธร เจนทวีพรกุล 13 (2010) กรุงเทพฯ (ภาค 1)
2018-10-27 Roller Ski - Interval Start C Smallest Children ชาย Men ด.ช. ทนุธรรม จงทอง 13 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. อัณณ์นิพิฐ โฆษิตวานิช 13 (2010) กรุงเทพฯ (ภาค 1)
ด.ช. พิรดนย์ สุ่มอิ่ม 10 (2013) ชุมพร (ภาค 4)
2018-10-27 Roller Ski - Interval Start C Junior D 9-10 หญิง Ladies ด.ญ. ชนรดี ตันประกาศ 14 (2009) เชียงใหม่ (ภาค 5)
ด.ญ. ปัญญดา รุ่งเรือง 14 (2009) ชุมพร (ภาค 4)
0 (ภาค )
2018-10-27 Roller Ski - Interval Start C Junior D 9-10 ชาย Men ด.ช. ชิษนุพงศ์ นุชไพโรจน์ 15 (2008) นนทบุรี (ภาค 1)
ด.ช. ณัฐภัทร สมนึก 15 (2008) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ณัฐพุฒิ ชมภูโคตร 14 (2009) กรุงเทพฯ (ภาค 1)
2018-10-28 Roller Ski - Mass Start C Senior A 18+ ชาย Men นาย จรัส สุขแก้ว 0 เชียงใหม่ (ภาค 5)
นาย ภีระเมศว์ จันทร์พรมมา 0 อุตรดิตถ์ (ภาค 5)
นาย ชนายุทธ สุขเกษ 23 (2000) พิจิตร (ภาค 5)
2018-10-28 Roller Ski - Mass Start C Senior A 18+ ชาย Men Mr. Martins Niklass 0 Latvia (ภาค Foreigner)
Mr. Alexandr Velechshuk 0 Germany (ภาค Foreigner)
Mr. Tang Wei Yan 0 Malaysia (ภาค Foreigner)
2018-10-28 Roller Ski - Mass Start C Junior A 15-16 ชาย Men นาย ณัฐวุฒิ หิรันรัตน์ 20 (2003) ชุมพร (ภาค 4)
นาย ภคิน เล็กอุทัย 20 (2003) สุโขทัย (ภาค 5)
นาย สุรเชษฐ์ เพิ่มผล 20 (2003) สมุทรปราการ (ภาค 1)
2018-10-28 Roller Ski - Mass Start C Senior A 18+ หญิง Ladies Miss Wanchari Daorueang Andreassen 24 (1999) Norway (ภาค Foreigner)
น.ส. ชาคริยา เงาศรี 0 ชุมพร (ภาค 4)
น.ส. ภัทรภร อ่อนสอนง่าย 22 (2001) นครสวรรค์ (ภาค 2)
2018-10-28 Roller Ski - Mass Start C Junior A 15-16 หญิง Ladies นางสาว ดวงกมล หีดชนา 20 (2003) ชุมพร (ภาค 4)
น.ส. แพรวชมพู ลิ้มปิยะศรีสกุล 20 (2003) เชียงใหม่ (ภาค 5)
น.ส. ณิชกานต์ จินุพันธุ์ 20 (2003) กรุงเทพฯ (ภาค 1)
2018-10-28 Roller Ski - Mass Start C Junior C 11-12 ชาย Men นาย ธีรภัทร สะตะ 17 (2006) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ธนกฤต แซ่ตั้ง 17 (2006) ประจวบคีรีขันธ์ (ภาค 2)
ด.ช. ยศกร ดิษสลับ 17 (2006) ชุมพร (ภาค 4)
2018-10-28 Roller Ski - Mass Start C Junior B 13-14 ชาย Men นาย เจษฎา เนียมสุวรรณ 18 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ชาติพลี แท่นอินทร์ 18 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ภาณุวัฒน์ รำพรรณ์ 18 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
2018-10-28 Roller Ski - Mass Start C Junior C 11-12 หญิง Ladies ด.ญ. อฐิตา รุ่งเรือง 17 (2006) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. นรมน จงทอง 17 (2006) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. อักษร สุขรักษ์ 16 (2007) นครราชสีมา (ภาค 3)
2018-10-28 Roller Ski - Mass Start C Junior B 13-14 หญิง Ladies น.ส. ออยอุมา เพ็งกุกูล 19 (2004) นครนายก (ภาค 1)
นางสาว วิมลศิริ โลพิส 18 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
น.ส. อาทิตยา แท่นอินทร์ 18 (2005) ระยอง (ภาค 1)
2018-10-28 Roller Ski - Mass Start C Smallest Children หญิง Ladies ด.ญ. ชมขวัญ ศรีมหาพรม 13 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. ปภาวี ลัดลอด 12 (2011) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. นีรธร เจนทวีพรกุล 13 (2010) กรุงเทพฯ (ภาค 1)
2018-10-28 Roller Ski - Mass Start C Smallest Children ชาย Men ด.ช. ทนุธรรม จงทอง 13 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. อัณณ์นิพิฐ โฆษิตวานิช 13 (2010) กรุงเทพฯ (ภาค 1)
ด.ช. พิรดนย์ สุ่มอิ่ม 10 (2013) ชุมพร (ภาค 4)
2018-10-28 Roller Ski - Mass Start C Junior D 9-10 หญิง Ladies ด.ญ. ชนรดี ตันประกาศ 14 (2009) เชียงใหม่ (ภาค 5)
ด.ญ. ปัญญดา รุ่งเรือง 14 (2009) ชุมพร (ภาค 4)
0 (ภาค )
2018-10-28 Roller Ski - Mass Start C Junior D 9-10 ชาย Men ด.ช. ชิษนุพงศ์ นุชไพโรจน์ 15 (2008) นนทบุรี (ภาค 1)
ด.ช. ณัฐภัทร สมนึก 15 (2008) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ณัฐพุฒิ ชมภูโคตร 14 (2009) กรุงเทพฯ (ภาค 1)