ชื่องานภาษาไทย โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร 2018-10-26 - 2018-10-28
ชื่องานภาษาอังกฤษThailand Roller Ski Championship Chumporn
สถานที่จัดงานหาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร
Participation Name List รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด -
รายละเอียดงานแข่ง Event Detail
สนามแข่งขัน: https://goo.gl/maps/sDWp8dLmoKE2
แบบฟอร์รับสมัครนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน:https://goo.gl/forms/SkP6NbaHCno5nD7c2
กฎการแข่งขัน: Rules รายละเอียดเพิ่มเติม: Detail

ประกาศจัดการแข่งขัน: ประกาศ สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย 6/2561
ประกาศคัดตัวนักกีฬาไปกีฬานักเรียนเอเชีย: ประกาศ 7/2561
ประกาศคัดตัวนักกีฬา Youth Winter Olympic Game 20202: ประกาศ Youth/2561

ยืมอุปกรณ์เข้าร่วมแข่งขัน และการเดินทางจาก กรุงเทพไปชุมพร:
โตน, ต่าย 02-130 7203 ตึกการกีฬาแห่งประเทศไทย ชั้น 19
ติดต่อที่พักสำหรับเข้าร่วมการแข่งขัน ที่ชุมพร: คุณฝน 081 956 5621

การแข่งขันในครั้งนี้เป็นมีการแข่งขันที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์กีฬาสกีโลก FIS เรียกว่า FIS Race
กฎการแข่งขัน: Rules รายการที่ขึ้นบนหน้าเว็บไซด์ของ FIS: FIS Race Detail
นักกีฬาที่จะสมัคร FIS Code สามารถชำระค่าสมัครเพิ่มเติม 1,100 บาทต่อคน
โดยโอนเงินเข้าสมาคม เพื่อที่สมาคมจะได้นำไปชำระให้กับสหพันธ์ (ตรวจสอบค่าใช้จ่ายได้ที่ FIS Points Rule Art.7 Annal Fees)
รายชื่อนักกีฬาไทยที่ขึ้นทะเบียนที่ FIS
-
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
Race ID Location Events Category Gender Competition Time Start List Result List
47 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร Roller Ski - Sprint C Qualification Junior B 13-14 ชาย Men 2018-10-26 08:30:00 5 Result
45 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร Roller Ski - Sprint C Qualification Junior C 11-12 ชาย Men 2018-10-26 08:32:00 8 Result
43 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร Roller Ski - Sprint C Qualification Junior D 9-10 ชาย Men 2018-10-26 08:35:00 3 Result
41 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร Roller Ski - Sprint C Qualification Smallest Children ชาย Men 2018-10-26 08:36:00 3 Result
46 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร Roller Ski - Sprint C Qualification Junior B 13-14 หญิง Ladies 2018-10-26 08:37:00 11 Result
44 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร Roller Ski - Sprint C Qualification Junior C 11-12 หญิง Ladies 2018-10-26 08:39:00 5 Result
42 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร Roller Ski - Sprint C Qualification Junior D 9-10 หญิง Ladies 2018-10-26 08:40:00 3 Result
40 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร Roller Ski - Sprint C Qualification Smallest Children หญิง Ladies 2018-10-26 08:41:00 4 Result
53 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร Roller Ski - Sprint C Qualification Senior A 17+ ชาย Men 2018-10-26 08:50:00 13 Result
49 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร Roller Ski - Sprint C Qualification Junior A 15-16 ชาย Men 2018-10-26 08:54:00 9 Result
52 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร Roller Ski - Sprint C Qualification Senior A 17+ หญิง Ladies 2018-10-26 08:57:00 5 Result
48 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร Roller Ski - Sprint C Qualification Junior A 15-16 หญิง Ladies 2018-10-26 08:59:00 12 Result
54 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร Roller Ski - Sprint C Final Smallest Children หญิง Ladies 2018-10-26 09:30:00 4 Result
55 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร Roller Ski - Sprint C Final Smallest Children ชาย Men 2018-10-26 09:32:00 4 Result
56 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร Roller Ski - Sprint C Final Junior D 9-10 หญิง Ladies 2018-10-26 09:34:00 4 Result
57 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร Roller Ski - Sprint C Final Junior D 9-10 ชาย Men 2018-10-26 09:36:00 4 Result
58 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร Roller Ski - Sprint C Final Junior C 11-12 หญิง Ladies 2018-10-26 09:38:00 4 Result
59 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร Roller Ski - Sprint C Final Junior C 11-12 ชาย Men 2018-10-26 09:40:00 5 Result
60 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร Roller Ski - Sprint C Final Junior B 13-14 หญิง Ladies 2018-10-26 09:42:00 8 Result
61 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร Roller Ski - Sprint C Final Junior B 13-14 ชาย Men 2018-10-26 09:44:00 4 Result
62 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร Roller Ski - Sprint C Final Junior A 15-16 หญิง Ladies 2018-10-26 09:50:00 8 Result
63 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร Roller Ski - Sprint C Final Junior A 15-16 ชาย Men 2018-10-26 09:52:00 4 Result
66 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร Roller Ski - Sprint C Final Senior A 17+ หญิง Ladies 2018-10-26 09:59:00 4 Result
67 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร Roller Ski - Sprint C Final Senior A 17+ ชาย Men 2018-10-26 10:00:00 8 Result
68 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 5-10K Roller Ski - Interval Start F National Selection ชาย Men 2018-10-27 08:30:00 11 Result
98 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 5-10K Roller Ski - Interval Start F FIS Race ชาย Men 2018-10-27 08:30:00 9 Result
69 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 5-10K Roller Ski - Interval Start C Junior A 15-16 ชาย Men 2018-10-27 08:35:00 11 Result
71 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 5-10K Roller Ski - Interval Start C Senior A 17+ ชาย Men 2018-10-27 08:45:00 11 Result
72 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 5-10K Roller Ski - Interval Start F National Selection หญิง Ladies 2018-10-27 09:30:00 12 Result
99 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 5-10K Roller Ski - Interval Start F FIS Race หญิง Ladies 2018-10-27 09:30:00 7 Result
73 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 5-10K Roller Ski - Interval Start C Junior A 15-16 หญิง Ladies 2018-10-27 09:35:00 12 Result
75 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 5-10K Roller Ski - Interval Start C Senior A 17+ หญิง Ladies 2018-10-27 09:45:00 5 Result
76 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 2K Roller Ski - Interval Start C Junior C 11-12 หญิง Ladies 2018-10-27 11:10:00 5 Result
77 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 2K Roller Ski - Interval Start C Junior C 11-12 ชาย Men 2018-10-27 11:12:00 8 Result
78 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 2K Roller Ski - Interval Start C Junior B 13-14 หญิง Ladies 2018-10-27 11:14:00 10 Result
79 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 2K Roller Ski - Interval Start C Junior B 13-14 ชาย Men 2018-10-27 11:16:00 4 Result
80 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 1K Roller Ski - Interval Start C Smallest Children หญิง Ladies 2018-10-27 11:40:00 4 Result
81 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 1K Roller Ski - Interval Start C Smallest Children ชาย Men 2018-10-27 11:42:00 3 Result
82 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 1K Roller Ski - Interval Start C Junior D 9-10 หญิง Ladies 2018-10-27 11:44:00 3 Result
83 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 1K Roller Ski - Interval Start C Junior D 9-10 ชาย Men 2018-10-27 11:46:00 3 Result
86 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 5-10K Roller Ski - Mass Start F Senior A 17+ ชาย Men 2018-10-28 08:30:00 9 Result
100 หาดทุ่งวัวแล่น Roller Ski - Mass Start F Senior A 17+ ชาย Men 2018-10-28 08:30:00 5 Result
84 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 5-10K Roller Ski - Mass Start F Junior A 15-16 ชาย Men 2018-10-28 08:32:00 10 Result
89 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 5-10K Roller Ski - Mass Start F Senior A 17+ หญิง Ladies 2018-10-28 08:34:00 5 Result
87 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 5-10K Roller Ski - Mass Start F Junior A 15-16 หญิง Ladies 2018-10-28 08:36:00 12 Result
91 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 2K Roller Ski - Mass Start F Junior C 11-12 ชาย Men 2018-10-28 10:00:00 8 Result
93 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 2K Roller Ski - Mass Start F Junior B 13-14 ชาย Men 2018-10-28 10:00:00 4 Result
90 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 2K Roller Ski - Mass Start F Junior C 11-12 หญิง Ladies 2018-10-28 10:02:00 5 Result
92 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 2K Roller Ski - Mass Start F Junior B 13-14 หญิง Ladies 2018-10-28 10:02:00 12 Result
94 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 1K Roller Ski - Mass Start F Smallest Children หญิง Ladies 2018-10-28 10:30:00 4 Result
95 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 1K Roller Ski - Mass Start F Smallest Children ชาย Men 2018-10-28 10:30:00 3 Result
96 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 1K Roller Ski - Mass Start F Junior D 9-10 หญิง Ladies 2018-10-28 10:30:00 3 Result
97 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 1K Roller Ski - Mass Start F Junior D 9-10 ชาย Men 2018-10-28 10:30:00 3 Result
สรุปรายการแข่งขัน
Name Sprint C Qualification Ladies Sprint C Qualification Men Sprint C Final Ladies Sprint C Final Men Interval Start F Men Interval Start C Men Interval Start F Ladies Interval Start C Ladies Mass Start F Men Mass Start F Ladies
เด็กเล็ก
Smallest Children
YoB: 2010 - 2013
4 OK 3 ! 4 OK 4 OK 3 ! 4 OK 3 ! 4 OK
จูเนียร์ D 9-10
Junior D 9-10
YoB: 2008 - 2009
3 ! 3 ! 4 OK 4 OK 3 ! 3 ! 3 ! 3 !
จูเนียร์ C 11-12
Junior C 11-12
YoB: 2006 - 2007
5 OK 8 OK 4 OK 5 OK 8 OK 5 OK 8 OK 5 OK
จูเนียร์ B 13-14
Junior B 13-14
YoB: 2004 - 2005
11 OK 5 OK 8 OK 4 OK 4 OK 10 OK 4 OK 12 OK
จูเนียร์ A 15-16
Junior A 15-16
YoB: 2002 - 2003
12 OK 9 OK 8 OK 4 OK 11 OK 12 OK 10 OK 12 OK
ซีเนียร์ A 17+
Senior A 17+
YoB: 1938 - 2001
5 OK 13 OK 4 OK 8 OK 11 OK 5 OK 9 OK 5 OK
รุ่นคัดตัวแทนทีมชาติ
National Selection
YoB: 2002 - 2003
11 OK 12 OK
รายการ FIS Race
FIS Race
YoB: 1938 - 2003
9 OK 7 OK
ตารางสรุปเหรียญตามจังหวัด
Ranking Province เหรียญทอง Gold เหรียญเงิน Silver เหรียญทองแดง Bronz
1 ชุมพร 20 20 12
2 สระแก้ว 5 0 0
3 เชียงใหม่ 4 2 1
Norway 4 2 1
5 นนทบุรี 3 0 0
นครนายก 3 0 0
7 Latvia 2 0 0
8 นครราชสีมา 0 3 1
9 สุโขทัย 0 3 0
ประจวบคีรีขันธ์ 0 3 0
11 กรุงเทพฯ 0 2 6
12 Germany 0 2 0
13 ภูเก็ต 0 1 4
นครสวรรค์ 0 1 4
15 อุตรดิตถ์ 0 1 1
16 อุดรธานี 0 1 0
17 สมุทรปราการ 0 0 4
18 Malaysia 0 0 1
พิจิตร 0 0 1
20 ลำปาง 0 0 0
0 0 0
กำแพงเพชร 0 0 0
สุราษฎร์ธานี 0 0 0
ปทุมธานี 0 0 0
สุพรรณบุรี 0 0 0
Please Select 0 0 0
รวม Total 41 เหรียญทอง Gold 41 เหรียญเงิน Silver 36 เหรียญทองแดง Bronz