โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 2018-10-26 - 2018-10-28
Roller Ski Thailand Championship 2018
หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร
ผลการแข่งขัน

(55) Roller Ski - Sprint C Final 100 Meter

ชาย Smallest Children ปีเกิด Year of Birth: 2010 - 2013
หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 2018-10-26 09:32:00
ชนะเลิศ
1st place

ด.ช. ทนุธรรม จงทอง
ชุมพร (ภาค 4)
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Place

ด.ช. พิรดนย์ สุ่มอิ่ม
ชุมพร (ภาค 4)
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place