โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร 2018-10-26 - 2018-10-28
Thailand Roller Ski Championship Chumporn
หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร
ผลการแข่งขัน

(60) Roller Ski - Sprint C Final 100 Meter

หญิง Junior B 13-14 ปีเกิด Year of Birth: 2004 - 2005
หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 2018-10-26 09:42:00
The Winner
ผู้ชนะเลิศ
1st Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 3

น.ส. ออยอุมา เพ็งกุกูล
นครนายก (ภาค 1)

ด.ญ. มณทกานต์ คงอินทร์
ชุมพร (ภาค 4)

ด.ญ. วิมลศิริ โลพิส
ชุมพร (ภาค 4)

ด.ญ. วันวิสา แท่นอินทร์
ชุมพร (ภาค 4)
Final A

น.ส. ออยอุมา เพ็งกุกูล
นครนายก (ภาค 1)
vs
ด.ญ. มณทกานต์ คงอินทร์
ชุมพร (ภาค 4)
Final B

ด.ญ. วันวิสา แท่นอินทร์
ชุมพร (ภาค 4)
vs
ด.ญ. วิมลศิริ โลพิส
ชุมพร (ภาค 4)
Semi Final 1 Semi Final 2

น.ส. ออยอุมา เพ็งกุกูล
นครนายก (ภาค 1)
vs
ด.ญ. วันวิสา แท่นอินทร์
ชุมพร (ภาค 4)

ด.ญ. มณทกานต์ คงอินทร์
ชุมพร (ภาค 4)
vs
ด.ญ. วิมลศิริ โลพิส
ชุมพร (ภาค 4)
Quarter Final 1 Quarter Final 2 Quarter Final 3 Quarter Final 4

น.ส. ออยอุมา เพ็งกุกูล
นครนายก (ภาค 1)
vs
ด.ญ. วรรณวิศา บัวแพ
ชุมพร (ภาค 4)

ด.ญ. วันวิสา แท่นอินทร์
ชุมพร (ภาค 4)
vs
ด.ญ. สุนิสา เตชะธีรเดช
ชุมพร (ภาค 4)

น.ส. อาทิตยา แท่นอินทร์
ชุมพร (ภาค 4)
vs
ด.ญ. มณทกานต์ คงอินทร์
ชุมพร (ภาค 4)

ด.ญ. ธนวดี อำไพพันธุ์
นครสวรรค์ (ภาค 5)
vs
ด.ญ. วิมลศิริ โลพิส
ชุมพร (ภาค 4)