โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 2) 2018-10-26 - 2018-10-28
Roller Ski Thailand Championship 2018
หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร
ผลการแข่งขัน

(66) Roller Ski - Sprint C Final 200 Meter

หญิง Senior A 18+ ปีเกิด Year of Birth: 1938 - 2000
หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 2018-10-26 09:59:00
ชนะเลิศ
1st place

น.ส. ชาคริยา เงาศรี
ชุมพร (ภาค 4)
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Place

Miss Wanchari Daorueang Andreassen
Norway (ภาค Foreigner)
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place

น.ส. ภัทรภร อ่อนสอนง่าย
นครสวรรค์ (ภาค 2)
Name FIS CODE Name English BIB Number Province Qualify time Rank
น.ส. ชาคริยา เงาศรี 3905012 Miss Chacriya Ngowsree 2 ชุมพร (ภาค 4) 00:00:51.790 1
Miss Wanchari Daorueang Andreassen Miss Wanchari Daorueang Andreassen 1 Norway (ภาค Foreigner) 00:00:47.669 2
น.ส. ภัทรภร อ่อนสอนง่าย Miss Phattaraphorn Onsonngai 3 นครสวรรค์ (ภาค 2) 00:00:56.700 3
น.ส. ศศิธร ไว้ท่า Miss Sasithon Waitha 4 ลำปาง (ภาค 5) 00:05:30.060 4
The Winner
ผู้ชนะเลิศ
1st Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2

น.ส. ชาคริยา เงาศรี
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: 02

Miss Wanchari Daorueang Andreassen
Norway (ภาค Foreigner)
BIB: 02

น.ส. ภัทรภร อ่อนสอนง่าย
นครสวรรค์ (ภาค 2)
BIB: 03

น.ส. ศศิธร ไว้ท่า
ลำปาง (ภาค 5)
BIB: 04
Final A

Miss Wanchari Daorueang Andreassen
Norway (ภาค Foreigner)
BIB: 01 Time:
vs
น.ส. ชาคริยา เงาศรี
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: 02 Time:
Final B

น.ส. ศศิธร ไว้ท่า
ลำปาง (ภาค 5)
BIB: 04 Time:
vs
น.ส. ภัทรภร อ่อนสอนง่าย
นครสวรรค์ (ภาค 2)
BIB: 03 Time:
Semi Final 1 Semi Final 2

Miss Wanchari Daorueang Andreassen
Norway (ภาค Foreigner)
BIB: 01 Time:
vs
น.ส. ศศิธร ไว้ท่า
ลำปาง (ภาค 5)
BIB: 04 Time:

น.ส. ชาคริยา เงาศรี
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: 02 Time:
vs
น.ส. ภัทรภร อ่อนสอนง่าย
นครสวรรค์ (ภาค 2)
BIB: 03 Time: