Public Profile

ชือ ภาษาไทยด.ญ. ณัฐกมล สุขเทพ
ชื่อ ภาษาอังกฤษ Miss Natthakamon Sukthep
ชื่อเล่นเค้ก
ปีเกิด16 (2006)
จังหวัดที่สังกัดนครสวรรค์ (ภาค 5)
ส่วนสูง/น้ำหนัก120 cm/0 kg
Profile QR Code
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
ID ใบเข้าร่วมกิจกรรม รายการ รายการแข่งขัน รุ่น Rank
699 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร 2018-10-26 Roller Ski - Sprint C Final หญิง จูเนียร์ C 11-12 ลำดับที่ 3   
220 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร 2018-10-28 Roller Ski - Mass Start F หญิง จูเนียร์ C 11-12 ลำดับที่ 4   
219 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร 2018-10-27 Roller Ski - Interval Start C หญิง จูเนียร์ C 11-12 ลำดับที่ 3   
217 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร 2018-10-26 Roller Ski - Sprint C Qualification หญิง จูเนียร์ C 11-12 ลำดับที่ 1   
9 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2561 2018-08-26 Roller Ski - Mass Start F หญิง 11-12 ปี ลำดับที่ 1   
8 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2561 2018-08-25 Roller Ski - Interval Start C หญิง 11-12 ปี ลำดับที่ 1   
รายการกิจกรรมส่งแข่งขันต่างประเทศ ข่าวต่างๆ
รายการกิจกรรมการฝึกอบรม
รายการกิจกรรมที่ร่วมเป็นอาสาสมัคร