ชื่องานภาษาไทย โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2563 2020-08-29 - 2020-08-30
ชื่องานภาษาอังกฤษRoller Ski Thailand Championship 2020
สถานที่จัดงานถนน หลังสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
Participation Name List รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด -
รายละเอียดงานแข่ง Event Detail
-
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
Race ID Location Events Category Gender Competition Time Start List Result List
206 ถนน หลังสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา Roller Ski - Sprint C Qualification Smallest Children ชาย Men 2020-08-29 08:00:00 9 Result
207 ถนน หลังสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา Roller Ski - Sprint C Qualification Smallest Children หญิง Ladies 2020-08-29 08:00:00 4 Result
208 ถนน หลังสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา Roller Ski - Sprint C Qualification Junior D 9-10 ชาย Men 2020-08-29 08:00:00 5 Result
209 ถนน หลังสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา Roller Ski - Sprint C Qualification Junior D 9-10 หญิง Ladies 2020-08-29 08:00:00 6 Result
210 ถนน หลังสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา Roller Ski - Sprint C Qualification Junior C 11-12 ชาย Men 2020-08-29 08:00:00 14 Result
211 ถนน หลังสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา Roller Ski - Sprint C Qualification Junior C 11-12 หญิง Ladies 2020-08-29 08:00:00 6 Result
212 ถนน หลังสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา Roller Ski - Sprint C Qualification Junior B 13-14 ชาย Men 2020-08-29 08:00:00 14 Result
213 ถนน หลังสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา Roller Ski - Sprint C Qualification Junior B 13-14 หญิง Ladies 2020-08-29 08:00:00 8 Result
214 ถนน หลังสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา Roller Ski - Sprint C Qualification Junior A 15-16 ชาย Men 2020-08-29 08:00:00 3 Result
215 ถนน หลังสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา Roller Ski - Sprint C Qualification Junior A 15-16 หญิง Ladies 2020-08-29 08:00:00 5 Result
216 ถนน หลังสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา Roller Ski - Sprint C Qualification Senior B 17-19 ชาย Men 2020-08-29 08:00:00 8 Result
217 ถนน หลังสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา Roller Ski - Sprint C Qualification Senior B 17-19 หญิง Ladies 2020-08-29 08:00:00 8 Result
218 ถนน หลังสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา Roller Ski - Sprint C Qualification Senior A 17+ ชาย Men 2020-08-29 08:00:00 0 Result
219 ถนน หลังสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา Roller Ski - Sprint C Qualification Senior A 17+ หญิง Ladies 2020-08-29 08:00:00 3 Result
220 ถนน หลังสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา Roller Ski - Sprint C Final Smallest Children หญิง Ladies 2020-08-29 08:00:00 4 Result
221 ถนน หลังสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา Roller Ski - Sprint C Final Smallest Children ชาย Men 2020-08-29 08:00:00 4 Result
222 ถนน หลังสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา Roller Ski - Sprint C Final Junior D 9-10 หญิง Ladies 2020-08-29 08:00:00 4 Result
223 ถนน หลังสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา Roller Ski - Sprint C Final Junior D 9-10 ชาย Men 2020-08-29 08:00:00 4 Result
224 ถนน หลังสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา Roller Ski - Sprint C Final Junior C 11-12 หญิง Ladies 2020-08-29 08:00:00 4 Result
225 ถนน หลังสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา Roller Ski - Sprint C Final Junior C 11-12 ชาย Men 2020-08-29 08:00:00 4 Result
226 ถนน หลังสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา Roller Ski - Sprint C Final Junior B 13-14 หญิง Ladies 2020-08-29 08:00:00 4 Result
227 ถนน หลังสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา Roller Ski - Sprint C Final Junior B 13-14 ชาย Men 2020-08-29 08:00:00 4 Result
228 ถนน หลังสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา Roller Ski - Sprint C Final Junior A 15-16 หญิง Ladies 2020-08-29 08:00:00 4 Result
229 ถนน หลังสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา Roller Ski - Sprint C Final Junior A 15-16 ชาย Men 2020-08-29 08:00:00 4 Result
230 ถนน หลังสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา Roller Ski - Sprint C Final Senior B 17-19 หญิง Ladies 2020-08-29 08:00:00 4 Result
231 ถนน หลังสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา Roller Ski - Sprint C Final Senior B 17-19 ชาย Men 2020-08-29 08:00:00 4 Result
232 ถนน หลังสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา Roller Ski - Sprint C Final Senior A 17+ หญิง Ladies 2020-08-29 08:00:00 4 Result
251 ถนน หลังสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา Roller Ski - Sprint C Final Senior A 17+ ชาย Men 2020-08-29 08:00:00 0 Result
233 ถนน หลังสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา Roller Ski - Interval Start C Smallest Children หญิง Ladies 2020-08-30 08:00:00 4 Result
234 ถนน หลังสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา Roller Ski - Interval Start C Smallest Children ชาย Men 2020-08-30 08:00:00 9 Result
235 ถนน หลังสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา Roller Ski - Interval Start C Junior D 9-10 หญิง Ladies 2020-08-30 08:00:00 6 Result
236 ถนน หลังสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา Roller Ski - Interval Start C Junior D 9-10 ชาย Men 2020-08-30 08:00:00 5 Result
237 ถนน หลังสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา Roller Ski - Interval Start C Junior C 11-12 หญิง Ladies 2020-08-30 08:00:00 6 Result
238 ถนน หลังสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา Roller Ski - Interval Start C Junior C 11-12 ชาย Men 2020-08-30 08:00:00 14 Result
239 ถนน หลังสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา Roller Ski - Interval Start C Junior B 13-14 หญิง Ladies 2020-08-30 08:00:00 8 Result
240 ถนน หลังสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา Roller Ski - Interval Start C Junior B 13-14 ชาย Men 2020-08-30 08:00:00 14 Result
241 ถนน หลังสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา Roller Ski - Interval Start C Junior A 15-16 ชาย Men 2020-08-30 08:00:00 3 Result
242 ถนน หลังสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา Roller Ski - Interval Start C Junior A 15-16 หญิง Ladies 2020-08-30 08:00:00 5 Result
243 ถนน หลังสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา Roller Ski - Interval Start C Senior B 17-19 ชาย Men 2020-08-30 08:00:00 8 Result
244 ถนน หลังสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา Roller Ski - Interval Start C Senior B 17-19 หญิง Ladies 2020-08-30 08:00:00 8 Result
247 ถนน หลังสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา Roller Ski - Interval Start C Senior A 17+ ชาย Men 2020-08-30 08:00:00 0 Result
248 ถนน หลังสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา Roller Ski - Interval Start C Senior A 17+ หญิง Ladies 2020-08-30 08:00:00 3 Result
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามจังหวัด
Participant by Province

ต่างชาติภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5
1 คน
รวมทั้งสิ้น 1 คน
กรุงเทพฯ 20 คน
ฉะเฉิงเทรา 1 คน
ระยอง 5 คน
สมุทรปราการ 1 คน
รวมทั้งสิ้น 27 คน
ราชบุรี 1 คน
รวมทั้งสิ้น 1 คน
ศรีสะเกษ 14 คน
รวมทั้งสิ้น 14 คน
กระบี่ 10 คน
ชุมพร 20 คน
ปัตตานี 2 คน
สงขลา 2 คน
สุราษฎร์ธานี 8 คน
รวมทั้งสิ้น 42 คน
เชียงใหม่ 9 คน
รวมทั้งสิ้น 9 คน
สรุปรายการแข่งขัน
Name Sprint C Qualification Men Sprint C Qualification Ladies Sprint C Final Ladies Sprint C Final Men Interval Start C Ladies Interval Start C Men
เด็กเล็ก
Smallest Children
YoB: 2012 - 2015
9 OK 4 OK 4 OK 4 OK 4 OK 9 OK
จูเนียร์ D 9-10
Junior D 9-10
YoB: 2010 - 2011
5 OK 6 OK 4 OK 4 OK 6 OK 5 OK
จูเนียร์ C 11-12
Junior C 11-12
YoB: 2008 - 2009
14 OK 6 OK 4 OK 4 OK 6 OK 14 OK
จูเนียร์ B 13-14
Junior B 13-14
YoB: 2006 - 2007
14 OK 8 OK 4 OK 4 OK 8 OK 14 OK
จูเนียร์ A 15-16
Junior A 15-16
YoB: 2004 - 2005
3 ! 5 OK 4 OK 4 OK 5 OK 3 !
ซีเนียร์ B 17-19
Senior B 17-19
YoB: 2001 - 2003
8 OK 8 OK 4 OK 4 OK 8 OK 8 OK
ซีเนียร์ A 17+
Senior A 17+
YoB: 1940 - 2003
0 ! 3 ! 4 OK 0 ! 3 ! 0 !
ตารางสรุปเหรียญตามจังหวัด
Ranking Province เหรียญทอง Gold เหรียญเงิน Silver เหรียญทองแดง Bronz
1 ชุมพร 16 12 4
2 ศรีสะเกษ 5 5 6
3 เชียงใหม่ 2 1 3
4 สุราษฎร์ธานี 2 0 1
5 กรุงเทพฯ 1 2 5
6 กระบี่ 0 2 4
7 ระยอง 0 2 0
ปัตตานี 0 2 0
9 0 0 0
สมุทรปราการ 0 0 0
ฉะเฉิงเทรา 0 0 0
สงขลา 0 0 0
ราชบุรี 0 0 0
รวม Total 26 เหรียญทอง Gold 26 เหรียญเงิน Silver 23 เหรียญทองแดง Bronz