ชื่องานภาษาไทย โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2563 2020-08-29 - 2020-08-30
ชื่องานภาษาอังกฤษRoller Ski Thailand Championship 2020
สถานที่จัดงานถนน หลังสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
Participation Name List รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด -
รายละเอียดงานแข่ง Event Detail
-
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
Race ID Events Category Gender Competition Time Start List Live Result List
235 Roller Ski - Interval Start C Junior D 9-10 หญิง Ladies 2020-08-30 08:00:00 6 Live Result
236 Roller Ski - Interval Start C Junior D 9-10 ชาย Men 2020-08-30 08:00:00 5 Live Result
237 Roller Ski - Interval Start C Junior C 11-12 หญิง Ladies 2020-08-30 08:00:00 6 Live Result
238 Roller Ski - Interval Start C Junior C 11-12 ชาย Men 2020-08-30 08:00:00 14 Live Result
239 Roller Ski - Interval Start C Junior B 13-14 หญิง Ladies 2020-08-30 08:00:00 8 Live Result
240 Roller Ski - Interval Start C Junior B 13-14 ชาย Men 2020-08-30 08:00:00 14 Live Result
242 Roller Ski - Interval Start C Junior A 15-16 หญิง Ladies 2020-08-30 08:00:00 5 Live Result
241 Roller Ski - Interval Start C Junior A 15-16 ชาย Men 2020-08-30 08:00:00 3 Live Result
244 Roller Ski - Interval Start C Senior B 17-18 หญิง Ladies 2020-08-30 08:00:00 8 Live Result
243 Roller Ski - Interval Start C Senior B 17-18 ชาย Men 2020-08-30 08:00:00 8 Live Result
248 Roller Ski - Interval Start C Senior A 18+ หญิง Ladies 2020-08-30 08:00:00 3 Live Result
247 Roller Ski - Interval Start C Senior A 18+ ชาย Men 2020-08-30 08:00:00 0 Live Result
233 Roller Ski - Interval Start C Smallest Children หญิง Ladies 2020-08-30 08:00:00 4 Live Result
234 Roller Ski - Interval Start C Smallest Children ชาย Men 2020-08-30 08:00:00 9 Live Result
209 Roller Ski - Sprint C Qualification Junior D 9-10 หญิง Ladies 2020-08-29 08:00:00 6 Live Result
208 Roller Ski - Sprint C Qualification Junior D 9-10 ชาย Men 2020-08-29 08:00:00 5 Live Result
211 Roller Ski - Sprint C Qualification Junior C 11-12 หญิง Ladies 2020-08-29 08:00:00 6 Live Result
210 Roller Ski - Sprint C Qualification Junior C 11-12 ชาย Men 2020-08-29 08:00:00 14 Live Result
213 Roller Ski - Sprint C Qualification Junior B 13-14 หญิง Ladies 2020-08-29 08:00:00 8 Live Result
212 Roller Ski - Sprint C Qualification Junior B 13-14 ชาย Men 2020-08-29 08:00:00 14 Live Result
215 Roller Ski - Sprint C Qualification Junior A 15-16 หญิง Ladies 2020-08-29 08:00:00 5 Live Result
214 Roller Ski - Sprint C Qualification Junior A 15-16 ชาย Men 2020-08-29 08:00:00 3 Live Result
217 Roller Ski - Sprint C Qualification Senior B 17-18 หญิง Ladies 2020-08-29 08:00:00 8 Live Result
216 Roller Ski - Sprint C Qualification Senior B 17-18 ชาย Men 2020-08-29 08:00:00 8 Live Result
219 Roller Ski - Sprint C Qualification Senior A 18+ หญิง Ladies 2020-08-29 08:00:00 3 Live Result
218 Roller Ski - Sprint C Qualification Senior A 18+ ชาย Men 2020-08-29 08:00:00 0 Live Result
207 Roller Ski - Sprint C Qualification Smallest Children หญิง Ladies 2020-08-29 08:00:00 4 Live Result
206 Roller Ski - Sprint C Qualification Smallest Children ชาย Men 2020-08-29 08:00:00 9 Live Result
222 Roller Ski - Sprint C Final Junior D 9-10 หญิง Ladies 2020-08-29 08:00:00 4 Live Result
223 Roller Ski - Sprint C Final Junior D 9-10 ชาย Men 2020-08-29 08:00:00 4 Live Result
224 Roller Ski - Sprint C Final Junior C 11-12 หญิง Ladies 2020-08-29 08:00:00 4 Live Result
225 Roller Ski - Sprint C Final Junior C 11-12 ชาย Men 2020-08-29 08:00:00 4 Live Result
226 Roller Ski - Sprint C Final Junior B 13-14 หญิง Ladies 2020-08-29 08:00:00 4 Live Result
227 Roller Ski - Sprint C Final Junior B 13-14 ชาย Men 2020-08-29 08:00:00 4 Live Result
228 Roller Ski - Sprint C Final Junior A 15-16 หญิง Ladies 2020-08-29 08:00:00 4 Live Result
229 Roller Ski - Sprint C Final Junior A 15-16 ชาย Men 2020-08-29 08:00:00 4 Live Result
230 Roller Ski - Sprint C Final Senior B 17-18 หญิง Ladies 2020-08-29 08:00:00 4 Live Result
231 Roller Ski - Sprint C Final Senior B 17-18 ชาย Men 2020-08-29 08:00:00 4 Live Result
232 Roller Ski - Sprint C Final Senior A 18+ หญิง Ladies 2020-08-29 08:00:00 4 Live Result
251 Roller Ski - Sprint C Final Senior A 18+ ชาย Men 2020-08-29 08:00:00 0 Live Result
220 Roller Ski - Sprint C Final Smallest Children หญิง Ladies 2020-08-29 08:00:00 4 Live Result
221 Roller Ski - Sprint C Final Smallest Children ชาย Men 2020-08-29 08:00:00 4 Live Result
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามจังหวัด
Participant by Province

ต่างชาติภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5
1 คน
รวมทั้งสิ้น 1 คน
กรุงเทพฯ 20 คน
ฉะเฉิงเทรา 1 คน
ระยอง 5 คน
สมุทรปราการ 1 คน
รวมทั้งสิ้น 27 คน
ราชบุรี 1 คน
รวมทั้งสิ้น 1 คน
ศรีสะเกษ 14 คน
รวมทั้งสิ้น 14 คน
กระบี่ 10 คน
ชุมพร 20 คน
ปัตตานี 2 คน
สงขลา 2 คน
สุราษฎร์ธานี 8 คน
รวมทั้งสิ้น 42 คน
เชียงใหม่ 9 คน
รวมทั้งสิ้น 9 คน
สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมรายการแข่งขัน Participation by Number
รายการแข่งขัน เด็กเล็ก Smallest Children YoB: 2012 - 2015 จูเนียร์ D 9-10 Junior D 9-10 YoB: 2010 - 2011 จูเนียร์ C 11-12 Junior C 11-12 YoB: 2008 - 2009 จูเนียร์ B 13-14 Junior B 13-14 YoB: 2006 - 2007 จูเนียร์ A 15-16 Junior A 15-16 YoB: 2004 - 2005 ซีเนียร์ B 17-18 Senior B 17-18 YoB: 2001 - 2003 ซีเนียร์ A 18+ Senior A 18+ YoB: 1940 - 2003
Sprint C Qualification Men 9 OK 5 OK 14 OK 14 OK 3 ! 8 OK 0 !
Sprint C Qualification Ladies 4 OK 6 OK 6 OK 8 OK 5 OK 8 OK 3 !
Sprint C Final Ladies 4 OK 4 OK 4 OK 4 OK 4 OK 4 OK 4 OK
Sprint C Final Men 4 OK 4 OK 4 OK 4 OK 4 OK 4 OK 0 !
Interval Start C Ladies 4 OK 6 OK 6 OK 8 OK 5 OK 8 OK 3 !
Interval Start C Men 9 OK 5 OK 14 OK 14 OK 3 ! 8 OK 0 !
ตารางสรุปเหรียญตามจังหวัด Medals list by province report
Ranking Province เหรียญทอง Gold เหรียญเงิน Silver เหรียญทองแดง Bronz
1 ชุมพร 16 12 4
2 ศรีสะเกษ 5 5 6
3 เชียงใหม่ 2 1 3
4 สุราษฎร์ธานี 2 0 1
5 กรุงเทพฯ 1 2 5
6 กระบี่ 0 2 4
7 ระยอง 0 2 0
8 ปัตตานี 0 2 0
8 สมุทรปราการ 0 0 0
8 ฉะเฉิงเทรา 0 0 0
8 สงขลา 0 0 0
8 ราชบุรี 0 0 0
รวม Total 26 เหรียญทอง Gold 26 เหรียญเงิน Silver 23 เหรียญทองแดง Bronz
รายงานผู้ชนะเลิศ Winner report
Date Events Cate Gender Result
2020-08-29 Roller Ski - Sprint C Final Smallest Children หญิง Ladies ด.ญ. โรจชญา สกุลศิริเลอมาน 11 (2012) อุบลราชธานี (ภาค 3)
ด.ญ. วฤณดา เทพนิมิตร 10 (2013) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. ศตรัศมี สุวรรณมาโจ 10 (2013) กรุงเทพฯ (ภาค 1)
ด.ญ. นฤมล ปิ่นประดับ 11 (2012) กรุงเทพฯ (ภาค 1)
2020-08-29 Roller Ski - Sprint C Final Smallest Children ชาย Men ด.ช. นฤภัทร บำรุงรัตน์ 10 (2013) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ธนากร นิ้มเจริญสุข 11 (2012) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ธนัช จตุเทน 11 (2012) กรุงเทพฯ (ภาค 1)
ด.ช. ศิรภณ น้อยจันทร์ 11 (2012) ระยอง (ภาค 1)
2020-08-29 Roller Ski - Sprint C Final Junior D 9-10 หญิง Ladies ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์ 13 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. จิณห์วรา นิลเนาวรัตน์ 13 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. ปภาวี ลัดลอด 12 (2011) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. ธัญชนก เต็มเปี่ยม 13 (2010) ระยอง (ภาค 1)
2020-08-29 Roller Ski - Sprint C Final Junior D 9-10 ชาย Men ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์ 13 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. เดชาธร เทพนิมิตร 13 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ทนุธรรม จงทอง 13 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. กันต์พล พฤกษากร 12 (2011) กรุงเทพฯ (ภาค 1)
2020-08-29 Roller Ski - Sprint C Final Junior C 11-12 หญิง Ladies ด.ญ. ชนรดี ตันประกาศ 14 (2009) เชียงใหม่ (ภาค 5)
ด.ญ. ฌลรุจี มณีมัย 15 (2008) กระบี่ (ภาค 4)
ด.ญ. สุวภัธร์ กันชนะ 15 (2008) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
ด.ญ. ชนนิกานต์ ศรีสมโภชน์ 14 (2009) กระบี่ (ภาค 4)
2020-08-29 Roller Ski - Sprint C Final Junior C 11-12 ชาย Men ด.ช. ภาคภูมิ สุดสงวน 15 (2008) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
ด.ช. ภูริ ทองละมุล 14 (2009) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
ด.ช. กฤษกร กิ่งสกุล 15 (2008) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
ด.ช. ธีรโชติ สาททอง 15 (2008) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
2020-08-29 Roller Ski - Sprint C Final Junior B 13-14 หญิง Ladies นางสาว ปาริฉัตร บุญมณี 17 (2006) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
นางสาว พรชนัน พงษ์ศักดิ์ 17 (2006) ระยอง (ภาค 1)
นางสาว สุพิชญา อินฤทธิ์ 16 (2007) กระบี่ (ภาค 4)
นางสาว ภูสุดา โสพล 17 (2006) กระบี่ (ภาค 4)
2020-08-29 Roller Ski - Sprint C Final Junior B 13-14 ชาย Men นาย ธีรภัทร สะตะ 17 (2006) ชุมพร (ภาค 4)
นาย นราวิชญ์ สายสุข 17 (2006) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นาย ธนากร เงยไชย 17 (2006) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
ด.ช. ขุนณรงค์ ยอดอินทร์ 17 (2006) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
2020-08-29 Roller Ski - Sprint C Final Junior A 15-16 หญิง Ladies นางสาว ศิริวรรณ เกิดสิน 18 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
น.ส. อาทิตยา แท่นอินทร์ 18 (2005) ระยอง (ภาค 1)
นางสาว ภคพร กัศยปสุวรรณ 18 (2005) กรุงเทพฯ (ภาค 1)
นางสาว จิดาภา ทวิสุวรรณ์ 18 (2005) กระบี่ (ภาค 4)
2020-08-29 Roller Ski - Sprint C Final Junior A 15-16 ชาย Men นาย เจษฎา เนียมสุวรรณ 18 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
นาย ภูริภัทร ชมก้อน 18 (2005) สงขลา (ภาค 4)
2020-08-29 Roller Ski - Sprint C Final Senior B 17-18 หญิง Ladies นางสาว ดวงกมล หีดชนา 20 (2003) ชุมพร (ภาค 4)
นางสาว นวพร พรหมวงค์ 20 (2003) เชียงใหม่ (ภาค 5)
น.ส. ณิชกานต์ จินุพันธุ์ 20 (2003) กรุงเทพฯ (ภาค 1)
นางสาว สรธร พิรุณรัตน์ 21 (2002) กรุงเทพฯ (ภาค 1)
2020-08-29 Roller Ski - Sprint C Final Senior B 17-18 ชาย Men นาย สราวุฒิ เกิดสิน 20 (2003) ชุมพร (ภาค 4)
นาย ณัฐวุฒิ หิรันรัตน์ 20 (2003) ชุมพร (ภาค 4)
นาย สหรัฐ กัญญาทิพย์ 21 (2002) เชียงใหม่ (ภาค 5)
นาย อนุชา ร่มพนาธรรม 21 (2002) เชียงใหม่ (ภาค 5)
2020-08-29 Roller Ski - Sprint C Final Senior A 18+ หญิง Ladies นางสาว หทัยกาญจน์ สุขศรี 23 (2000) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นาง สุกานดา ชมภูโคตร 0 กรุงเทพฯ (ภาค 1)
นางสาว เกษราภรณ์ คำสุวรรณ์ 23 (2000) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
2020-08-29 Roller Ski - Sprint C Final Senior A 18+ ชาย Men
2020-08-30 Roller Ski - Interval Start C Smallest Children หญิง Ladies ด.ญ. โรจชญา สกุลศิริเลอมาน 11 (2012) อุบลราชธานี (ภาค 3)
ด.ญ. วฤณดา เทพนิมิตร 10 (2013) ชุมพร (ภาค 4)
0 (ภาค )
2020-08-30 Roller Ski - Interval Start C Smallest Children ชาย Men ด.ช. นฤภัทร บำรุงรัตน์ 10 (2013) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ธนากร นิ้มเจริญสุข 11 (2012) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. กรณ์ ศุภรสิริ 9 (2014) กรุงเทพฯ (ภาค 1)
2020-08-30 Roller Ski - Interval Start C Junior D 9-10 หญิง Ladies ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์ 13 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. จิณห์วรา นิลเนาวรัตน์ 13 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. ปภาวี ลัดลอด 12 (2011) ชุมพร (ภาค 4)
2020-08-30 Roller Ski - Interval Start C Junior D 9-10 ชาย Men ด.ช. เดชาธร เทพนิมิตร 13 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์ 13 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ทนุธรรม จงทอง 13 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
2020-08-30 Roller Ski - Interval Start C Junior C 11-12 หญิง Ladies ด.ญ. ชนรดี ตันประกาศ 14 (2009) เชียงใหม่ (ภาค 5)
ด.ญ. ฌลรุจี มณีมัย 15 (2008) กระบี่ (ภาค 4)
ด.ญ. ชนนิกานต์ ศรีสมโภชน์ 14 (2009) กระบี่ (ภาค 4)
2020-08-30 Roller Ski - Interval Start C Junior C 11-12 ชาย Men ด.ช. ภาคภูมิ สุดสงวน 15 (2008) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
ด.ช. ภูริ ทองละมุล 14 (2009) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
ด.ช. กฤษกร กิ่งสกุล 15 (2008) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
2020-08-30 Roller Ski - Interval Start C Junior B 13-14 หญิง Ladies นางสาว ปาริฉัตร บุญมณี 17 (2006) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
นางสาว พรชนัน พงษ์ศักดิ์ 17 (2006) ระยอง (ภาค 1)
นางสาว สุพิชญา อินฤทธิ์ 16 (2007) กระบี่ (ภาค 4)
2020-08-30 Roller Ski - Interval Start C Junior B 13-14 ชาย Men นาย ธีรภัทร สะตะ 17 (2006) ชุมพร (ภาค 4)
นาย ธนากร เงยไชย 17 (2006) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นาย นราวิชญ์ สายสุข 17 (2006) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
2020-08-30 Roller Ski - Interval Start C Junior A 15-16 ชาย Men นาย เจษฎา เนียมสุวรรณ 18 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
นาย ภูริภัทร ชมก้อน 18 (2005) สงขลา (ภาค 4)
0 (ภาค )
2020-08-30 Roller Ski - Interval Start C Junior A 15-16 หญิง Ladies นางสาว ศิริวรรณ เกิดสิน 18 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
น.ส. อาทิตยา แท่นอินทร์ 18 (2005) ระยอง (ภาค 1)
นางสาว จิดาภา ทวิสุวรรณ์ 18 (2005) กระบี่ (ภาค 4)
2020-08-30 Roller Ski - Interval Start C Senior B 17-18 ชาย Men นาย สราวุฒิ เกิดสิน 20 (2003) ชุมพร (ภาค 4)
นาย ณัฐวุฒิ หิรันรัตน์ 20 (2003) ชุมพร (ภาค 4)
นาย อนุชา ร่มพนาธรรม 21 (2002) เชียงใหม่ (ภาค 5)
2020-08-30 Roller Ski - Interval Start C Senior B 17-18 หญิง Ladies นางสาว ดวงกมล หีดชนา 20 (2003) ชุมพร (ภาค 4)
น.ส. ณิชกานต์ จินุพันธุ์ 20 (2003) กรุงเทพฯ (ภาค 1)
นางสาว นวพร พรหมวงค์ 20 (2003) เชียงใหม่ (ภาค 5)
2020-08-30 Roller Ski - Interval Start C Senior A 18+ ชาย Men
2020-08-30 Roller Ski - Interval Start C Senior A 18+ หญิง Ladies นาง สุกานดา ชมภูโคตร 0 กรุงเทพฯ (ภาค 1)
นางสาว หทัยกาญจน์ สุขศรี 23 (2000) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นางสาว เกษราภรณ์ คำสุวรรณ์ 23 (2000) ศรีสะเกษ (ภาค 3)