รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

Race ID: 230
Roller Ski - Sprint C Final 600 Meter

หญิง Senior B 17-18 ปีเกิด Year of Birth: 2001 - 2003

โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

ถนน หลังสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2020-08-29 - 2020-08-30
BIB Start Name Province Start Time Remark
นางสาว ดวงกมล หีดชนา ชุมพร (ภาค 4)
นางสาว นวพร พรหมวงค์ เชียงใหม่ (ภาค 5)
น.ส. ณิชกานต์ จินุพันธุ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1)
นางสาว สรธร พิรุณรัตน์ กรุงเทพฯ (ภาค 1)