โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 2020-08-29 - 2020-08-30
Roller Ski Thailand Championship 2020
ถนน หลังสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ผลการแข่งขัน

(229) Roller Ski - Sprint C Final 600 Meter

ชาย Junior A 15-16 ปีเกิด Year of Birth: 2004 - 2005
ถนน หลังสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 2020-08-29 08:00:00
ชนะเลิศ
1st place

นาย เจษฎา เนียมสุวรรณ
ชุมพร (ภาค 4)
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Place

นาย ภูริภัทร ชมก้อน
สงขลา (ภาค 4)
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place