โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร 2018-10-26 - 2018-10-28
Thailand Roller Ski Championship Chumporn
หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร

รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

(240) Roller Ski - Interval Start C 2400 Meter

ชาย Junior B 13-14


ปีเกิด Year of Birth: 2006 - 2007
ถนน หลังสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 2020-08-30 08:00:00
BIB Start Start Time Name ชื่อ Province Status
128 1 09:14:01.995 Mr. Yudsakorn Anantapun นาย ยศกร อนันตพันธุ์ สงขลา (ภาค 4) เสร็จสิ้น
129 2 09:14:31.872 Mr. Phongphaya Chomkon นาย พงษ์พญา ชมก้อน สงขลา (ภาค 4) เสร็จสิ้น
130 3 09:15:02.067 master Atichat Saranit ด.ช. อติชาต สารานิตย์ กระบี่ (ภาค 4) เสร็จสิ้น
131 4 09:15:31.854 Mr. Warut Sonthanakan นาย วรุตม์ สนทนาการ ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
132 5 09:16:01.225 Mr. Thiraphat Sata นาย ธีรภัทร สะตะ ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
133 6 09:16:32.222 Mr. Thanakon Phlokham นาย ธนกร ผิวขำ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) เสร็จสิ้น
134 7 09:17:01.913 Master Phirawit Sriain ด.ช. พีรวิชญ์ ศรีอินทร์ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) เสร็จสิ้น
135 8 09:17:32.107 Mr. Wiranphat Rattanaphakdi นาย วิรัลพัชร รัตนภักดี สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) เสร็จสิ้น
136 9 09:18:01.752 Master Ronnachai Srikiap ด.ช. รณชัย ศรีกลับ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) เสร็จสิ้น
137 10 09:18:30.000 Mr. Kritsanasak Chaiburee นาย กฤษณศักดิ์ ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) DNS1
138 11 09:19:01.842 Master Chonnabot Tonpakad ด.ช. ชนบท ตันประกาศ เชียงใหม่ (ภาค 5) เสร็จสิ้น
186 12 09:19:31.625 Mr. Thanakon Ngoeichai นาย ธนากร เงยไชย ศรีสะเกษ (ภาค 3) เสร็จสิ้น
185 13 09:20:01.499 Mr. Naravich Saisuk นาย นราวิชญ์ สายสุข ศรีสะเกษ (ภาค 3) เสร็จสิ้น
184 14 09:20:31.179 Master Kunnarong Yodin ด.ช. ขุนณรงค์ ยอดอินทร์ ศรีสะเกษ (ภาค 3) เสร็จสิ้น