รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

Race ID: 240
Roller Ski - Interval Start C 2400 Meter

ชาย Junior B 13-14 ปีเกิด Year of Birth: 2006 - 2007

โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561

ถนน หลังสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2018-10-26 - 2018-10-28
BIB Start Name Province Start Time Remark
128 1 นาย ยศกร อนันตพันธุ์ สงขลา (ภาค 4) 09:14:01.995
129 2 นาย พงษ์พญา ชมก้อน สงขลา (ภาค 4) 09:14:31.872
130 3 ด.ช. อติชาต สารานิตย์ กระบี่ (ภาค 4) 09:15:02.067
131 4 นาย วรุตม์ สนทนาการ ชุมพร (ภาค 4) 09:15:31.854
132 5 นาย ธีรภัทร สะตะ กาญจนบุรี (ภาค 2) 09:16:01.225
133 6 นาย ธนกร ผิวขำ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 09:16:32.222
134 7 ด.ช. พีรวิชญ์ ศรีอินทร์ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 09:17:01.913
135 8 นาย วิรัลพัชร รัตนภักดี สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 09:17:32.107
136 9 นาย รณชัย ศรีกลับ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 09:18:01.752
137 10 นาย กฤษณศักดิ์ ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 09:18:30.000
138 11 ด.ช. ชนบท ตันประกาศ เชียงใหม่ (ภาค 5) 09:19:01.842
186 12 นาย ธนากร เงยไชย ศรีสะเกษ (ภาค 3) 09:19:31.625
185 13 นาย นราวิชญ์ สายสุข ศรีสะเกษ (ภาค 3) 09:20:01.499
184 14 ด.ช. ขุนณรงค์ ยอดอินทร์ ศรีสะเกษ (ภาค 3) 09:20:31.179