โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2563 2020-08-29 - 2020-08-30
Roller Ski Thailand Championship 2020
ถนน หลังสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

(242) Roller Ski - Interval Start C 6000 Meter

หญิง Junior A 15-16


ปีเกิด Year of Birth: 2004 - 2005
ถนน หลังสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 2020-08-30 08:00:00
BIB Start Start Time Name ชื่อ Province Status
154 1 09:55:30.000 Miss Pusanisa Goonmanoon น.ส. ภูษณิศา กูลมนุญ กรุงเทพฯ (ภาค 1) DNS1
155 2 09:57:33.465 Miss Siriwan Koedsin นางสาว ศิริวรรณ เกิดสิน ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
156 3 09:58:02.393 Miss Artitaya Thaenain น.ส. อาทิตยา แท่นอินทร์ ระยอง (ภาค 1) เสร็จสิ้น
157 4 09:58:32.887 Miss Chidapha Thawisuwan นางสาว จิดาภา ทวิสุวรรณ์ กระบี่ (ภาค 4) เสร็จสิ้น
158 5 09:57:30.000 Miss Pakaporn Kussayopsuwan นางสาว ภคพร กัศยปสุวรรณ กรุงเทพฯ (ภาค 1) DNS1