โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 2020-08-29 - 2020-08-30
Roller Ski Thailand Championship 2020
ถนน หลังสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ผลการแข่งขัน

(221) Roller Ski - Sprint C Final 400 Meter

ชาย Smallest Children ปีเกิด Year of Birth: 2012 - 2015
ถนน หลังสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 2020-08-29 08:00:00
ชนะเลิศ
1st place

ด.ช. นฤภัทร บำรุงรัตน์
ชุมพร (ภาค 4)
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Place

ด.ช. ธนากร นิ้มเจริญสุข
ชุมพร (ภาค 4)
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place

ด.ช. ธนัช จตุเทน
กรุงเทพฯ (ภาค 1)
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place

ด.ช. ศิรภณ น้อยจันทร์
ระยอง (ภาค 1)
Name FIS CODE Name English BIB Number Province Qualify time Rank
ด.ช. นฤภัทร บำรุงรัตน์ Master Naruphat bamrungrat ชุมพร (ภาค 4) 00:01:17.698 1
ด.ช. ธนากร นิ้มเจริญสุข master Thanakon Nimcharoensuk ชุมพร (ภาค 4) 00:01:20.031 2
ด.ช. ธนัช จตุเทน Master Thanat Chatuthen กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:19.001 3
ด.ช. ศิรภณ น้อยจันทร์ Master Sirapon Noijan ระยอง (ภาค 1) 00:01:21.421 4
The Winner
ผู้ชนะเลิศ
1st Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2

ด.ช. นฤภัทร บำรุงรัตน์
ชุมพร (ภาค 4)
BIB:

ด.ช. ธนากร นิ้มเจริญสุข
ชุมพร (ภาค 4)
BIB:

ด.ช. ธนัช จตุเทน
กรุงเทพฯ (ภาค 1)
BIB:

ด.ช. ศิรภณ น้อยจันทร์
ระยอง (ภาค 1)
BIB:
Final A

ด.ช. นฤภัทร บำรุงรัตน์
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: Time:
vs
ด.ช. ธนากร นิ้มเจริญสุข
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: Time:
Final B

ด.ช. ศิรภณ น้อยจันทร์
ระยอง (ภาค 1)
BIB: Time:
vs
ด.ช. ธนัช จตุเทน
กรุงเทพฯ (ภาค 1)
BIB: Time:
Semi Final 1 Semi Final 2

ด.ช. นฤภัทร บำรุงรัตน์
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: Time:
vs
ด.ช. ศิรภณ น้อยจันทร์
ระยอง (ภาค 1)
BIB: Time:

ด.ช. ธนัช จตุเทน
กรุงเทพฯ (ภาค 1)
BIB: Time:
vs
ด.ช. ธนากร นิ้มเจริญสุข
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: Time: