รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

Race ID: 213
Roller Ski - Sprint C Qualification 400 Meter

หญิง Junior B 13-14 ปีเกิด Year of Birth: 2006 - 2007

โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561

ถนน หลังสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2018-10-26 - 2018-10-28
BIB Start Name Province Start Time Remark
139 1 นางสาว พรชนัน พงษ์ศักดิ์ ระยอง (ภาค 1) 09:50:08.656
140 2 นางสาว สุพิชญา อินฤทธิ์ กระบี่ (ภาค 4) 09:50:23.349
141 3 ด.ญ. จันทร์จิรา อ่ำพรม กระบี่ (ภาค 4) 09:46:15.000
142 4 นางสาว ปาริฉัตร บุญมณี สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 09:50:53.877
143 5 ด.ญ. อัญดา หนูแก้ว สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 09:46:45.000
144 6 ด.ญ. มณีเทพ ศรีเกษม ฉะเฉิงเทรา (ภาค 1) 09:47:00.000
145 7 นางสาว เอม สันธนะพานิช กรุงเทพฯ (ภาค 1) 09:47:15.000
146 8 นางสาว ภูสุดา โสพล กระบี่ (ภาค 4) 09:51:54.125