โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร 2018-10-26 - 2018-10-28
Thailand Roller Ski Championship Chumporn
หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร

รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

(235) Roller Ski - Interval Start C 1200 Meter

หญิง Junior D 9-10


ปีเกิด Year of Birth: 2010 - 2011
ถนน หลังสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 2020-08-30 08:00:00
BIB Start Start Time Name ชื่อ Province Status
122 1 08:50:02.311 Miss Chinwara Ninnaowarat ด.ญ. จิณห์วรา นิลเนาวรัตน์ ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
123 2 08:50:32.328 Miss Thanchanok Tempiam ด.ญ. ธัญชนก เต็มเปี่ยม ระยอง (ภาค 1) เสร็จสิ้น
124 3 08:51:01.756 Miss KRITTIYA PAPATCHAISOPON ด.ญ. กฤติญา ปภัสชัยโสภณ เชียงใหม่ (ภาค 5) เสร็จสิ้น
125 4 08:51:31.838 Miss Khwanphitcha Uonpirom ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์ ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
126 5 08:52:04 Miss Pornpansar Boonkert ด.ญ. พรพรรษา บุญเกิด ราชบุรี (ภาค 2) เสร็จสิ้น
127 6 08:52:31.946 Miss Prapawee Ladlod ด.ญ. ปภาวี ลัดลอด ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น