โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 2020-08-29 - 2020-08-30
Roller Ski Thailand Championship 2020
ถนน หลังสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ผลการแข่งขัน

(232) Roller Ski - Sprint C Final 600 Meter

หญิง Senior A 18+ ปีเกิด Year of Birth: 1940 - 2003
ถนน หลังสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 2020-08-29 08:00:00
ชนะเลิศ
1st place

นางสาว หทัยกาญจน์ สุขศรี
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Place

นาง สุกานดา ชมภูโคตร
กรุงเทพฯ (ภาค 1)
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place

นางสาว เกษราภรณ์ คำสุวรรณ์
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place


(ภาค )
Name FIS CODE Name English BIB Number Province Qualify time Rank
นางสาว หทัยกาญจน์ สุขศรี Miss Hataikan Suksri ศรีสะเกษ (ภาค 3) 00:02:00.894 1
นาง สุกานดา ชมภูโคตร Mrs. Sukanda Chombhucotra กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:02:06.503 2
นางสาว เกษราภรณ์ คำสุวรรณ์ Miss Ketsaraporn Kamsuwan ศรีสะเกษ (ภาค 3) 00:03:07.724 3
(ภาค ) 4
The Winner
ผู้ชนะเลิศ
1st Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2

นางสาว หทัยกาญจน์ สุขศรี
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
BIB:

นาง สุกานดา ชมภูโคตร
กรุงเทพฯ (ภาค 1)
BIB:

นางสาว เกษราภรณ์ คำสุวรรณ์
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
BIB:


(ภาค )
BIB:
Final A

นางสาว หทัยกาญจน์ สุขศรี
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
BIB: Time:
vs
นาง สุกานดา ชมภูโคตร
กรุงเทพฯ (ภาค 1)
BIB: Time:
Final B
Semi Final 1 Semi Final 2

นางสาว หทัยกาญจน์ สุขศรี
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
BIB: Time:
vs

(ภาค )
BIB: Time:

นาง สุกานดา ชมภูโคตร
กรุงเทพฯ (ภาค 1)
BIB: Time:
vs
นางสาว เกษราภรณ์ คำสุวรรณ์
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
BIB: Time: