โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 2020-08-29 - 2020-08-30
Roller Ski Thailand Championship 2020
ถนน หลังสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ผลการแข่งขัน

(223) Roller Ski - Sprint C Final 400 Meter

ชาย Junior D 9-10 ปีเกิด Year of Birth: 2010 - 2011
ถนน หลังสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 2020-08-29 08:00:00
ชนะเลิศ
1st place

ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์
ชุมพร (ภาค 4)
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Place

ด.ช. เดชาธร เทพนิมิตร
ชุมพร (ภาค 4)
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place

ด.ช. ทนุธรรม จงทอง
ชุมพร (ภาค 4)
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place

ด.ช. กันต์พล พฤกษากร
กรุงเทพฯ (ภาค 1)
Name FIS CODE Name English BIB Number Province Qualify time Rank
ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์ Master Rattanaphon Bamrungrat ชุมพร (ภาค 4) 00:01:05.816 1
ด.ช. เดชาธร เทพนิมิตร Master Dachathon Tapnimit ชุมพร (ภาค 4) 00:01:06.493 2
ด.ช. ทนุธรรม จงทอง Master Thanutham Chongthong ชุมพร (ภาค 4) 00:01:07.258 3
ด.ช. กันต์พล พฤกษากร Master Gunpol Pruksakorn กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:22.742 4
The Winner
ผู้ชนะเลิศ
1st Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2

ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์
ชุมพร (ภาค 4)
BIB:

ด.ช. เดชาธร เทพนิมิตร
ชุมพร (ภาค 4)
BIB:

ด.ช. ทนุธรรม จงทอง
ชุมพร (ภาค 4)
BIB:

ด.ช. กันต์พล พฤกษากร
กรุงเทพฯ (ภาค 1)
BIB:
Final A

ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: Time:
vs
ด.ช. เดชาธร เทพนิมิตร
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: Time:
Final B

ด.ช. กันต์พล พฤกษากร
กรุงเทพฯ (ภาค 1)
BIB: Time:
vs
ด.ช. ทนุธรรม จงทอง
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: Time:
Semi Final 1 Semi Final 2

ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: Time:
vs
ด.ช. กันต์พล พฤกษากร
กรุงเทพฯ (ภาค 1)
BIB: Time:

ด.ช. เดชาธร เทพนิมิตร
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: Time:
vs
ด.ช. ทนุธรรม จงทอง
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: Time: