โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2563 2020-08-29 - 2020-08-30
Roller Ski Thailand Championship 2020
ถนน หลังสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ผลการแข่งขัน

(223) Roller Ski - Sprint C Final 400 Meter

ชาย Junior D 9-10 ปีเกิด Year of Birth: 2010 - 2011
ถนน หลังสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 2020-08-29 08:00:00
Name Name English Province Qualify time Rank
ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์ master Rattanaphon Bamrungrat ชุมพร (ภาค 4) 00:01:05.816 1
ด.ช. เดชาธร เทพนิมิตร Master Dachathon Tapnimit ชุมพร (ภาค 4) 00:01:06.493 2
ด.ช. ทนุธรรม จงทอง Master Thanutham Chongthong ชุมพร (ภาค 4) 00:01:07.258 3
ด.ช. กันต์พล พฤกษากร master Gunpol Pruksakorn กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:22.742 4
The Winner
ผู้ชนะเลิศ
1st Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 3

ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์
ชุมพร (ภาค 4)

ด.ช. เดชาธร เทพนิมิตร
ชุมพร (ภาค 4)

ด.ช. ทนุธรรม จงทอง
ชุมพร (ภาค 4)

ด.ช. กันต์พล พฤกษากร
กรุงเทพฯ (ภาค 1)
Final A

ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์
ชุมพร (ภาค 4)
vs
ด.ช. เดชาธร เทพนิมิตร
ชุมพร (ภาค 4)
Final B

ด.ช. กันต์พล พฤกษากร
กรุงเทพฯ (ภาค 1)
vs
ด.ช. ทนุธรรม จงทอง
ชุมพร (ภาค 4)
Semi Final 1 Semi Final 2

ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์
ชุมพร (ภาค 4)
vs
ด.ช. กันต์พล พฤกษากร
กรุงเทพฯ (ภาค 1)

ด.ช. เดชาธร เทพนิมิตร
ชุมพร (ภาค 4)
vs
ด.ช. ทนุธรรม จงทอง
ชุมพร (ภาค 4)