โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2563 2020-08-29 - 2020-08-30
Roller Ski Thailand Championship 2020
ถนน หลังสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

(237) Roller Ski - Interval Start C 1200 Meter

หญิง Junior C 11-12


ปีเกิด Year of Birth: 2008 - 2009
ถนน หลังสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 2020-08-30 08:00:00
BIB Start Start Time Name ชื่อ Province Status
111 1 08:39:32.566 Miss Sasiwimol khwaunjai ด.ญ. ศศิวิมล ขวัญใจ เชียงใหม่ (ภาค 5) เสร็จสิ้น
112 2 08:40:01.952 Miss Cholrujee Maneemai ด.ญ. ฌลรุจี มณีมัย กระบี่ (ภาค 4) เสร็จสิ้น
113 3 08:40:32.080 Miss Chonnikan S isomphot ด.ญ. ชนนิกานต์ ศรีสมโภชน์ กระบี่ (ภาค 4) เสร็จสิ้น
114 4 08:41:02.079 Miss Suwaphat Kanchna ด.ญ. สุวภัธร์ กันชนะ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) เสร็จสิ้น
115 5 08:41:32.086 Miss Chonradee Tonpakad ด.ญ. ชนรดี ตันประกาศ เชียงใหม่ (ภาค 5) เสร็จสิ้น
116 6 08:42:02.113 Miss Natthaatcha Chatthitimetee ด.ญ. ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี เชียงใหม่ (ภาค 5) เสร็จสิ้น