รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

Race ID: 237
Roller Ski - Interval Start C 1200 Meter

หญิง Junior C 11-12 ปีเกิด Year of Birth: 2008 - 2009

โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

ถนน หลังสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2020-08-29 - 2020-08-30
BIB Start Name Province Start Time Remark
111 1 ด.ญ. ศศิวิมล ขวัญใจ เชียงใหม่ (ภาค 5) 08:39:32.566
112 2 ด.ญ. ฌลรุจี มณีมัย กระบี่ (ภาค 4) 08:40:01.952
113 3 ด.ญ. ชนนิกานต์ ศรีสมโภชน์ กระบี่ (ภาค 4) 08:40:32.080
114 4 ด.ญ. สุวภัธร์ กันชนะ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 08:41:02.079
115 5 ด.ญ. ชนรดี ตันประกาศ เชียงใหม่ (ภาค 5) 08:41:32.086
116 6 ด.ญ. ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี เชียงใหม่ (ภาค 5) 08:42:02.113