โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร 2018-10-26 - 2018-10-28
Thailand Roller Ski Championship Chumporn
หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร

รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

(206) Roller Ski - Sprint C Qualification 400 Meter

ชาย Smallest Children


ปีเกิด Year of Birth: 2012 - 2015
ถนน หลังสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 2020-08-29 08:00:00
BIB Start Start Time Name ชื่อ Province Status
201 1 09:10:01.079 Master Naruphat bamrungrat ด.ช. นฤภัทร บำรุงรัตน์ ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
202 2 09:10:24.164 Master Pannathat Chitratta ด.ช. ปัณณทัต ชิตรัถถา ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
203 3 09:10:32.571 Master Prompeth Suksanit ด.ช. พร้อมเพชร สุขสนิท กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
204 4 09:10:46.234 Master Tanakorn Chaisomboon ด.ช. ธนกร ไชยสมบูรณ์ กระบี่ (ภาค 4) เสร็จสิ้น
205 5 09:10:57.720 Master Thanat Chatuthen ด.ช. ธนัช จตุเทน กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
206 6 09:11:09.686 Master Setawut Numcharoensuk ด.ช. เสฎฐวุฒิ นิ้มเจริญสุข ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
207 7 09:11:23.136 Master Korn Suparasiri ด.ช. กรณ์ ศุภรสิริ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
208 8 09:11:38.934 master Thanakon Nimcharoensuk ด.ช. ธนากร นิ้มเจริญสุข ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
209 9 09:11:54.181 Master Sirapon Noijan ด.ช. ศิรภณ น้อยจันทร์ ระยอง (ภาค 1) เสร็จสิ้น