โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2563 2020-08-29 - 2020-08-30
Roller Ski Thailand Championship 2020
ถนน หลังสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

(212) Roller Ski - Sprint C Qualification 400 Meter

ชาย Junior B 13-14


ปีเกิด Year of Birth: 2006 - 2007
ถนน หลังสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 2020-08-29 08:00:00
BIB Start Start Time Name ชื่อ Province Status
116 1 09:16:52.844 Mr. Yudsakorn Anantapun นาย ยศกร อนันตพันธุ์ สงขลา (ภาค 4) เสร็จสิ้น
117 2 09:17:08.106 Mr. Phongphaya Chomkon นาย พงษ์พญา ชมก้อน สงขลา (ภาค 4) เสร็จสิ้น
118 3 09:17:23.518 master Atichat Saranit ด.ช. อติชาต สารานิตย์ กระบี่ (ภาค 4) เสร็จสิ้น
119 4 09:17:38.387 Mr. Warut Sonthanakan นาย วรุตม์ สนทนาการ ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
120 5 09:17:53.232 Mr. Thiraphat Sata นาย ธีรภัทร สะตะ ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
121 6 09:18:08.377 Mr. Thanakon Phlokham นาย ธนกร ผิวขำ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) เสร็จสิ้น
122 7 09:18:23.379 Master Phirawit Sriain ด.ช. พีรวิชญ์ ศรีอินทร์ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) เสร็จสิ้น
123 8 09:18:37.925 Mr. Wiranphat Rattanaphakdi นาย วิรัลพัชร รัตนภักดี สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) เสร็จสิ้น
124 9 09:18:55.125 Master Ronnachai Srikiap ด.ช. รณชัย ศรีกลับ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) เสร็จสิ้น
125 10 09:27:30.000 Mr. Kritsanasak Chaiburee นาย กฤษณศักดิ์ ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) DNS1
126 11 09:19:23.589 Master Chonnabot Tonpakad ด.ช. ชนบท ตันประกาศ เชียงใหม่ (ภาค 5) เสร็จสิ้น
186 12 09:19:38.133 Mr. Thanakon Ngoeichai นาย ธนากร เงยไชย ศรีสะเกษ (ภาค 3) เสร็จสิ้น
185 13 09:19:53.131 Mr. Naravich Saisuk นาย นราวิชญ์ สายสุข ศรีสะเกษ (ภาค 3) เสร็จสิ้น
184 14 09:20:07.810 Master Kunnarong Yodin ด.ช. ขุนณรงค์ ยอดอินทร์ ศรีสะเกษ (ภาค 3) เสร็จสิ้น