โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2563 2020-08-29 - 2020-08-30
Roller Ski Thailand Championship 2020
ถนน หลังสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

(238) Roller Ski - Interval Start C 1200 Meter

ชาย Junior C 11-12


ปีเกิด Year of Birth: 2008 - 2009
ถนน หลังสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 2020-08-30 08:00:00
BIB Start Start Time Name ชื่อ Province Status
101 1 08:30:01.780 Master Natthaputh Chombhucotra ด.ช. ณัฐพุฒิ ชมภูโคตร กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
102 2 08:30:32.574 Master Kamonwit Phongsak ด.ช. กมลวิช พงษ์ศักดิ์ ระยอง (ภาค 1) เสร็จสิ้น
103 3 08:31:01.826 master Arkkarachai Mathaum ด.ช. อัครชัย มาท้วม ระยอง (ภาค 1) เสร็จสิ้น
104 4 08:31:31.743 master Yannaphat A-nantapan ด.ช. ญาณพัฒน์ อนันตพันธุ์ สงขลา (ภาค 4) เสร็จสิ้น
105 5 08:32:01.729 Master Poomin Supap ด.ช. ภูมินทร์ สุภาพ ศรีสะเกษ (ภาค 3) เสร็จสิ้น
106 6 08:32:31.567 Master Tananut Panitprapapong ด.ช. ธนณัฏฐ์ พนิตปภาพงศ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
107 7 08:33:01.577 Master Keerati Suparasiri ด.ช. กีรติ ศุภรสิริ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
108 8 08:33:32.364 Master Poonyapat Goonmanoon ด.ช. ปุญญพัฒน์ กูลมนุญ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
109 9 08:34:01.937 Master Natthawat Phetngrua ด.ช. ณัฐวัตร เพชรร่วง กระบี่ (ภาค 4) เสร็จสิ้น
110 10 08:34:32.320 master Sutthichan Sattabutra ด.ช. สุทธิฉันท์ ศัตบุตร กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
190 11 08:35:01.588 master Kitsakon Kingsakul ด.ช. กฤษกร กิ่งสกุล ศรีสะเกษ (ภาค 3) เสร็จสิ้น
189 12 08:35:32.013 Mr. Teerachot Sattong ด.ช. ธีรโชติ สาททอง ศรีสะเกษ (ภาค 3) เสร็จสิ้น
188 13 08:36:01.560 Master Phuri Thonglamoon ด.ช. ภูริ ทองละมุล ศรีสะเกษ (ภาค 3) เสร็จสิ้น
187 14 08:36:31.437 Master Pakpoom Sudsaguan ด.ช. ภาคภูมิ สุดสงวน ศรีสะเกษ (ภาค 3) เสร็จสิ้น