รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

Race ID: 238
Roller Ski - Interval Start C 1200 Meter

ชาย Junior C 11-12 ปีเกิด Year of Birth: 2008 - 2009

โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

ถนน หลังสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2020-08-29 - 2020-08-30
BIB Start Name Province Start Time Remark
101 1 ด.ช. ณัฐพุฒิ ชมภูโคตร กรุงเทพฯ (ภาค 1) 08:30:01.780
102 2 ด.ช. กมลวิช พงษ์ศักดิ์ ระยอง (ภาค 1) 08:30:32.574
103 3 ด.ช. อัครชัย มาท้วม ระยอง (ภาค 1) 08:31:01.826
104 4 ด.ช. ญาณพัฒน์ อนันตพันธุ์ สงขลา (ภาค 4) 08:31:31.743
105 5 ด.ช. ภูมินทร์ สุภาพ ศรีสะเกษ (ภาค 3) 08:32:01.729
106 6 ด.ช. ธนณัฏฐ์ พนิตปภาพงศ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 08:32:31.567
107 7 ด.ช. กีรติ ศุภรสิริ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 08:33:01.577
108 8 ด.ช. ปุญญพัฒน์ กูลมนุญ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 08:33:32.364
109 9 ด.ช. ณัฐวัตร เพชรร่วง กระบี่ (ภาค 4) 08:34:01.937
110 10 ด.ช. สุทธิฉันท์ ศัตบุตร กรุงเทพฯ (ภาค 1) 08:34:32.320
190 11 ด.ช. กฤษกร กิ่งสกุล ศรีสะเกษ (ภาค 3) 08:35:01.588
189 12 ด.ช. ธีรโชติ สาททอง ศรีสะเกษ (ภาค 3) 08:35:32.013
188 13 ด.ช. ภูริ ทองละมุล ศรีสะเกษ (ภาค 3) 08:36:01.560
187 14 ด.ช. ภาคภูมิ สุดสงวน ศรีสะเกษ (ภาค 3) 08:36:31.437