รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

Race ID: 221
Roller Ski - Sprint C Final 400 Meter

ชาย Smallest Children ปีเกิด Year of Birth: 2012 - 2015

โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

ถนน หลังสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2020-08-29 - 2020-08-30
BIB Start Name Province Start Time Remark
ด.ช. นฤภัทร บำรุงรัตน์ ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ธนัช จตุเทน กรุงเทพฯ (ภาค 1)
ด.ช. ธนากร นิ้มเจริญสุข ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ศิรภณ น้อยจันทร์ ระยอง (ภาค 1)