รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

Race ID: 244
Roller Ski - Interval Start C 6000 Meter

หญิง Senior B 17-18 ปีเกิด Year of Birth: 2001 - 2003

โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

ถนน หลังสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2020-08-29 - 2020-08-30
BIB Start Name Province Start Time Remark
148 1 นางสาว สรธร พิรุณรัตน์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 09:49:00.000
149 2 นางสาว ดวงกมล หีดชนา ชุมพร (ภาค 4) 09:51:32.259
151 3 น.ส. ยมล วงศ์ไทย กระบี่ (ภาค 4) 09:52:02.823
152 4 นางสาว นวพร พรหมวงค์ เชียงใหม่ (ภาค 5) 09:52:32.405
153 5 น.ส. ณิชกานต์ จินุพันธุ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 09:53:02.638
181 6 น.ส. กัญญารัตน์ ลีลา ศรีสะเกษ (ภาค 3) 09:53:33.208
180 7 นางสาว ศุภนิดา ไชยสัตย์ ศรีสะเกษ (ภาค 3) 09:54:02.844
179 8 น.ส. ลินดา พรมกสิกรณ์ ศรีสะเกษ (ภาค 3) 09:54:33.981