โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2563 2020-08-29 - 2020-08-30
Roller Ski Thailand Championship 2020
ถนน หลังสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

(244) Roller Ski - Interval Start C 6000 Meter

หญิง Senior B 17-18


ปีเกิด Year of Birth: 2001 - 2003
ถนน หลังสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 2020-08-30 08:00:00
BIB Start Start Time Name ชื่อ Province Status
148 1 09:49:00.000 Miss Sorrathon Pirunrat นางสาว สรธร พิรุณรัตน์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) DNS1
149 2 09:51:32.259 Miss Duangkamon Hitchana นางสาว ดวงกมล หีดชนา ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
151 3 09:52:02.823 Miss Yamon Wongthai น.ส. ยมล วงศ์ไทย กระบี่ (ภาค 4) เสร็จสิ้น
152 4 09:52:32.405 Miss Nawaporn Promwong นางสาว นวพร พรหมวงค์ เชียงใหม่ (ภาค 5) เสร็จสิ้น
153 5 09:53:02.638 Miss Nichakan Chinupun น.ส. ณิชกานต์ จินุพันธุ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
181 6 09:53:33.208 Miss Kanyarat Leela น.ส. กัญญารัตน์ ลีลา ศรีสะเกษ (ภาค 3) เสร็จสิ้น
180 7 09:54:02.844 Miss Supanida Chaiyasat นางสาว ศุภนิดา ไชยสัตย์ ศรีสะเกษ (ภาค 3) เสร็จสิ้น
179 8 09:54:33.981 Miss Linda prommakasikorn น.ส. ลินดา พรมกสิกรณ์ ศรีสะเกษ (ภาค 3) เสร็จสิ้น