Public Profile

ชือ ภาษาไทยนางสาว ศุภนิดา ไชยสัตย์
ชื่อ ภาษาอังกฤษ Miss Supanida Chaiyasat
ชื่อเล่น
ปีเกิด21 (2001)
จังหวัดที่สังกัดศรีสะเกษ (ภาค 3)
ส่วนสูง/น้ำหนัก0 cm/0 kg
Profile QR Code
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
ID ใบเข้าร่วมกิจกรรม รายการ รายการแข่งขัน รุ่น Rank
2420 กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 จังหวัดตราด 2020-10-16 Roller Ski - Sprint C Final หญิง U20 กยหช ลำดับที่ 12   
2138 กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 จังหวัดศรีสะเกษ 2022-03-09 Roller Ski - Team Relay F หญิง รุ่นไม่จำกัดอายุ ลำดับที่ 3   
2047 กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 จังหวัดศรีสะเกษ 2022-03-08 Roller Ski - Interval Start C หญิง รุ่นไม่จำกัดอายุ ลำดับที่ 9   
1776 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2563 2020-08-30 Roller Ski - Interval Start C หญิง ซีเนียร์ B 17-18 ลำดับที่ 4   
1775 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2563 2020-08-29 Roller Ski - Sprint C Qualification หญิง ซีเนียร์ B 17-18 ลำดับที่ 7   
1558 กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 จังหวัดตราด 2020-03-28 Roller Ski - Mass Start F หญิง U20 กยหช ลงทะเบียนสำเร็จ
1557 กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 จังหวัดตราด 2020-03-27 Roller Ski - Interval Start C หญิง U20 กยหช ลงทะเบียนสำเร็จ
1556 กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 จังหวัดตราด 2020-10-16 Roller Ski - Sprint C Qualification หญิง U20 กยหช ลำดับที่ 11   
รายการกิจกรรมส่งแข่งขันต่างประเทศ ข่าวต่างๆ
รายการกิจกรรมการฝึกอบรม
รายการกิจกรรมที่ร่วมเป็นอาสาสมัคร