ชื่องานภาษาไทย โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2561 2018-08-25 - 2018-08-26
ชื่องานภาษาอังกฤษThailand National Roller Ski Championship 2018
สถานที่จัดงานสนามราชมังคลากีฬาสถาน
Participation Name List รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด -
รายละเอียดงานแข่ง Event Detail
-
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
Race ID Events Category Gender Competition Time Start List Result List
10 Roller Ski - Interval Start C Above 20 ชาย Men 2018-08-25 10:10:00 5 Result
9 Roller Ski - Interval Start C 15 - 20 Year ชาย Men 2018-08-25 10:08:00 10 Result
3 Roller Ski - Interval Start C Above 15 Year หญิง Ladies 2018-08-25 09:55:00 6 Result
1 Roller Ski - Interval Start C Under 10 หญิง Ladies 2018-08-25 09:45:00 3 Result
7 Roller Ski - Interval Start C 13-14 Year หญิง Ladies 2018-08-25 09:50:00 9 Result
8 Roller Ski - Interval Start C 13-14 Year ชาย Men 2018-08-25 10:04:00 8 Result
2 Roller Ski - Interval Start C 11-12 Year หญิง Ladies 2018-08-25 09:46:00 6 Result
6 Roller Ski - Interval Start C 11-12 Year ชาย Men 2018-08-25 10:00:00 6 Result
4 Roller Ski - Interval Start C Smallest Children ชาย Men 2018-08-25 09:58:00 4 Result
5 Roller Ski - Interval Start C 9 - 10 year ชาย Men 2018-08-25 09:59:00 4 Result
20 Roller Ski - Mass Start C Above 20 ชาย Men 2018-08-26 10:36:00 5 Result
19 Roller Ski - Mass Start C 15 - 20 Year ชาย Men 2018-08-26 10:35:00 10 Result
13 Roller Ski - Mass Start C Above 15 Year หญิง Ladies 2018-08-26 10:06:00 6 Result
11 Roller Ski - Mass Start C Under 10 หญิง Ladies 2018-08-26 09:40:00 3 Result
17 Roller Ski - Mass Start C 13-14 Year หญิง Ladies 2018-08-26 10:05:00 9 Result
18 Roller Ski - Mass Start C 13-14 Year ชาย Men 2018-08-26 10:07:00 8 Result
12 Roller Ski - Mass Start C 11-12 Year หญิง Ladies 2018-08-26 09:41:00 6 Result
16 Roller Ski - Mass Start C 11-12 Year ชาย Men 2018-08-26 09:44:00 6 Result
14 Roller Ski - Mass Start C Smallest Children ชาย Men 2018-08-26 09:42:00 4 Result
15 Roller Ski - Mass Start C 9 - 10 year ชาย Men 2018-08-26 09:43:00 4 Result
สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมรายการแข่งขัน Participation by Number
รายการแข่งขัน ต่ำกว่า 10 ปี
Under 10
YoB: 2006 - 2012
11-12 ปี
11-12 Year
YoB: 2005 - 2009
15 ปีขึ้นไป
Above 15 Year
YoB: 1958 - 2004
เด็กเล็ก
Smallest Children
YoB: 2010 - 2013
9 - 10 ปี
9 - 10 year
YoB: 2007 - 2010
13-14 ปี
13-14 Year
YoB: 2003 - 2006
15 - 20 ปี
15 - 20 Year
YoB: 1998 - 2004
20 ปีขึ้นไป
Above 20
YoB: 1938 - 1998
Interval Start C Ladies 3 ! 6 OK 6 OK 9 OK
Interval Start C Men 6 OK 4 OK 4 OK 8 OK 10 OK 5 OK
Mass Start C Ladies 3 ! 6 OK 6 OK 9 OK
Mass Start C Men 6 OK 4 OK 4 OK 8 OK 10 OK 5 OK
ตารางสรุปเหรียญตามจังหวัด Medals list by province report
Ranking Province เหรียญทอง Gold เหรียญเงิน Silver เหรียญทองแดง Bronz
1 ชุมพร 8 1 5
2 สมุทรปราการ 2 1 3
3 นครสวรรค์ 2 1 0
4 ปัตตานี 2 0 0
5 เชียงใหม่ 1 3 0
6 นครราชสีมา 1 2 0
7 ปทุมธานี 1 0 3
8 นครนายก 1 0 0
9 กรุงเทพฯ 0 2 2
10 นนทบุรี 0 2 0
11 พิจิตร 0 1 1
12 ภูเก็ต 0 1 1
13 ระยอง 0 1 1
14 บุรีรัมย์ 0 1 0
15 สระแก้ว 0 1 0
16 อุตรดิตถ์ 0 1 0
17 สุราษฎร์ธานี 0 0 2
18 จันทบุรี 0 0 0
19 สงขลา 0 0 0
20 ประจวบคีรีขันธ์ 0 0 0
21 ชัยภูมิ 0 0 0
รวม Total 20 เหรียญทอง Gold 20 เหรียญเงิน Silver 20 เหรียญทองแดง Bronz
รายงานผู้ชนะเลิศ Winner report
Date Events Cate Gender Result
2018-08-25 Roller Ski - Interval Start C Under 10 หญิง Ladies ด.ญ. ชนรดี ตันประกาศ 14 (2009) เชียงใหม่ (ภาค 5)
ด.ญ. วชิรญาณ์ ก้องวุฒิเวช 15 (2008) ระยอง (ภาค 1)
ด.ญ. วรฤทัย ก้องวุฒิเวช 13 (2010) ระยอง (ภาค 1)
2018-08-25 Roller Ski - Interval Start C 11-12 Year หญิง Ladies ด.ญ. ณัฐกมล สุขเทพ 17 (2006) นครสวรรค์ (ภาค 2)
ด.ญ. อักษร สุขรักษ์ 16 (2007) นครราชสีมา (ภาค 3)
ด.ญ. อฐิตา รุ่งเรือง 17 (2006) ชุมพร (ภาค 4)
2018-08-25 Roller Ski - Interval Start C 13-14 Year หญิง Ladies นางสาว วิมลศิริ โลพิส 18 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. สุภาพรรณ โพธิ์ศรี 19 (2004) สมุทรปราการ (ภาค 1)
ด.ญ. นันนภัส วิจิตร 18 (2005) ปทุมธานี (ภาค 1)
2018-08-25 Roller Ski - Interval Start C Above 15 Year หญิง Ladies นางสาว สรธร พิรุณรัตน์ 21 (2002) กรุงเทพฯ (ภาค 1)
นางสาว ดวงกมล หีดชนา 20 (2003) ชุมพร (ภาค 4)
น.ส. ณิชกานต์ จินุพันธุ์ 20 (2003) กรุงเทพฯ (ภาค 1)
2018-08-25 Roller Ski - Interval Start C Smallest Children ชาย Men ด.ช. ทนุธรรม จงทอง 13 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. อัณณ์นิพิฐ โฆษิตวานิช 13 (2010) กรุงเทพฯ (ภาค 1)
ด.ช. อรรถวิทย์ อินทรประเสริฐ 12 (2011) กรุงเทพฯ (ภาค 1)
2018-08-25 Roller Ski - Interval Start C 9 - 10 year ชาย Men ด.ช. ดนุเดช จิวะระศิริ 14 (2009) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ชิษนุพงศ์ นุชไพโรจน์ 15 (2008) นนทบุรี (ภาค 1)
ด.ช. ปุณณวีย์ เทพกิฬา 15 (2008) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
2018-08-25 Roller Ski - Interval Start C 11-12 Year ชาย Men ด.ช. ยศกร ดิษสลับ 17 (2006) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ชนบท ตันประกาศ 16 (2007) เชียงใหม่ (ภาค 5)
นาย ธีรภัทร สะตะ 17 (2006) ชุมพร (ภาค 4)
2018-08-25 Roller Ski - Interval Start C 13-14 Year ชาย Men นาย เจษฎา เนียมสุวรรณ 18 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ชาติพลี แท่นอินทร์ 18 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. ภีรพัฒน์ เอ็งฉ้วน 18 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
2018-08-25 Roller Ski - Interval Start C 15 - 20 Year ชาย Men นาย สุรเชษฐ์ เพิ่มผล 20 (2003) สมุทรปราการ (ภาค 1)
นาย ศตวรรษ ฉัตรรัมย์ 23 (2000) บุรีรัมย์ (ภาค 3)
นาย ชนายุทธ สุขเกษ 23 (2000) พิจิตร (ภาค 5)
2018-08-25 Roller Ski - Interval Start C Above 20 ชาย Men นาย ภัทร เพ็ชรศรีชัย 0 ปัตตานี (ภาค 4)
นาย จรัส สุขแก้ว 0 เชียงใหม่ (ภาค 5)
นาย จาตุรนต์ วินประเวศ 0 สมุทรปราการ (ภาค 1)
2018-08-26 Roller Ski - Mass Start C Under 10 หญิง Ladies ด.ญ. ชนรดี ตันประกาศ 14 (2009) เชียงใหม่ (ภาค 5)
ด.ญ. วชิรญาณ์ ก้องวุฒิเวช 15 (2008) ระยอง (ภาค 1)
ด.ญ. วรฤทัย ก้องวุฒิเวช 13 (2010) ระยอง (ภาค 1)
2018-08-26 Roller Ski - Mass Start C 11-12 Year หญิง Ladies ด.ญ. ณัฐกมล สุขเทพ 17 (2006) นครสวรรค์ (ภาค 2)
ด.ญ. อักษร สุขรักษ์ 16 (2007) นครราชสีมา (ภาค 3)
ด.ญ. นรมน จงทอง 17 (2006) ชุมพร (ภาค 4)
2018-08-26 Roller Ski - Mass Start C Smallest Children ชาย Men ด.ช. ทนุธรรม จงทอง 13 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. อรรถวิทย์ อินทรประเสริฐ 12 (2011) กรุงเทพฯ (ภาค 1)
ด.ช. อัณณ์นิพิฐ โฆษิตวานิช 13 (2010) กรุงเทพฯ (ภาค 1)
2018-08-26 Roller Ski - Mass Start C 9 - 10 year ชาย Men ด.ช. ดนุเดช จิวะระศิริ 14 (2009) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ชิษนุพงศ์ นุชไพโรจน์ 15 (2008) นนทบุรี (ภาค 1)
ด.ช. ปุณณวีย์ เทพกิฬา 15 (2008) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
2018-08-26 Roller Ski - Mass Start C 11-12 Year ชาย Men ด.ช. ยศกร ดิษสลับ 17 (2006) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ชนบท ตันประกาศ 16 (2007) เชียงใหม่ (ภาค 5)
นาย ธีรภัทร สะตะ 17 (2006) ชุมพร (ภาค 4)
2018-08-26 Roller Ski - Mass Start C 13-14 Year หญิง Ladies น.ส. ออยอุมา เพ็งกุกูล 19 (2004) นครนายก (ภาค 1)
ด.ญ. ธนวดี อำไพพันธุ์ 19 (2004) นครสวรรค์ (ภาค 2)
ด.ญ. นันนภัส วิจิตร 18 (2005) ปทุมธานี (ภาค 1)
2018-08-26 Roller Ski - Mass Start C Above 15 Year หญิง Ladies น.ส. อุษณา กรรพุมมาลย์ 20 (2003) นครราชสีมา (ภาค 3)
น.ส. ณิชกานต์ จินุพันธุ์ 20 (2003) กรุงเทพฯ (ภาค 1)
นางสาว สรธร พิรุณรัตน์ 21 (2002) กรุงเทพฯ (ภาค 1)
2018-08-26 Roller Ski - Mass Start C 13-14 Year ชาย Men นาย เจษฎา เนียมสุวรรณ 18 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ชาติพลี แท่นอินทร์ 18 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. ภีรพัฒน์ เอ็งฉ้วน 18 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
2018-08-26 Roller Ski - Mass Start C 15 - 20 Year ชาย Men นาย สุรเชษฐ์ เพิ่มผล 20 (2003) สมุทรปราการ (ภาค 1)
นาย ชนายุทธ สุขเกษ 23 (2000) พิจิตร (ภาค 5)
นาย ปรเมษฐ์ ชมภู 20 (2003) กรุงเทพฯ (ภาค 1)
2018-08-26 Roller Ski - Mass Start C Above 20 ชาย Men นาย ภัทร เพ็ชรศรีชัย 0 ปัตตานี (ภาค 4)
นาย ภีระเมศว์ จันทร์พรมมา 0 อุตรดิตถ์ (ภาค 5)
นาย จาตุรนต์ วินประเวศ 0 สมุทรปราการ (ภาค 1)