โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร 2018-10-26 - 2018-10-28
Thailand Roller Ski Championship Chumporn
หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร

รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

(20) Roller Ski - Mass Start F 3600 Meter

ชาย Above 20


ปีเกิด Year of Birth: 1938 - 1998
ลู่จักรยานรอบราชมังคลา 2018-08-26 10:36:00
BIB Start Start Time Name ชื่อ Province Status
162 162 10:35:13.245 Mr. Pattara Phetrsrichai นาย ภัทร เพ็ชรศรีชัย ปัตตานี (ภาค 4) เสร็จสิ้น
165 165 Mr Charat Sukkaew นาย จรัส สุขแก้ว เชียงใหม่ (ภาค 5) DNS1
166 166 10:35:13.245 Mr. Jaturon Winprawet นาย จาตุรนต์ วินประเวศ สมุทรปราการ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
170 170 10:35:13.245 Mr. Phiramet Janpromma นาย ภีระเมศว์ จันทร์พรมมา อุตรดิตถ์ (ภาค 5) เสร็จสิ้น
172 172 10:35:13.245 Mr. Vitoon Kongwudthivech นาย วิฑูร ก้องวุฒิเวช ระยอง (ภาค 1) เสร็จสิ้น