Thailand National Roller Ski Championship 2018

สนามราชมังคลากีฬาสถาน
2018-08-25 - 2018-08-26

ผลการแข่งขัน Result List

(11) Roller Ski - Mass Start F

หญิง Under 10

ปีเกิด Year of Birth: 2006 - 2012
ลู่จักรยานรอบราชมังคลา 2018-08-26 09:40:00
BIB Start Name Province Start time Finish time Run time Diff Rank
110 1 ด.ญ. ชนรดี ตันประกาศ เชียงใหม่ (ภาค 5) 09:40:32.275 09:45:15.438 00:04:43.163 00:00:00.000 1
124 3 ด.ญ. วชิรญาณ์ ก้องวุฒิเวช ระยอง (ภาค 1) 09:40:32.275 09:48:36.450 00:08:04.175 00:03:21.012 2
123 2 ด.ญ. วรฤทัย ก้องวุฒิเวช ระยอง (ภาค 1) 09:40:32.275 09:51:03.250 00:10:30.975 00:05:47.812 3