โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร 2018-10-26 - 2018-10-28
Thailand Roller Ski Championship Chumporn
หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร

รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

(4) Roller Ski - Interval Start C 900 Meter

ชาย Smallest Children


ปีเกิด Year of Birth: 2010 - 2013
ลู่จักรยานรอบราชมังคลา 2018-08-25 09:58:00
BIB Start Start Time Name ชื่อ Province Status
131 1 09:57:01.834 Master Papangkorn Thepkila ด.ช. ปภังกร เทพกิฬา สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) เสร็จสิ้น
132 2 09:57:30.714 Master Attavit Intaprasert ด.ช. อรรถวิทย์ อินทรประเสริฐ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
133 3 09:58:00.553 Master Thanutham Chongthong ด.ช. ทนุธรรม จงทอง ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
134 4 09:58:00.553 Master Aunnipit Kositvanich ด.ช. อัณณ์นิพิฐ โฆษิตวานิช กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น