รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

Race ID: 2
Roller Ski - Interval Start C 900 Meter

หญิง 11-12 Year ปีเกิด Year of Birth: 2005 - 2009

โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561

ลู่จักรยานรอบราชมังคลา
2018-10-26 - 2018-10-28
BIB Start Name Province Start Time Remark
116 1 ด.ญ. นรมน จงทอง ชุมพร (ภาค 4) 09:46:03.441
106 2 ด.ญ. มัฐธิญาร์ รอดดี ปทุมธานี (ภาค 1) 09:47:31.323
105 2 ด.ญ. อักษร สุขรักษ์ นครราชสีมา (ภาค 3) 09:47:01.166
107 4 ด.ญ. อฐิตา รุ่งเรือง ชุมพร (ภาค 4) 09:48:00.864
108 5 ด.ญ. ณัฐกมล สุขเทพ นครสวรรค์ (ภาค 2) 09:48:31.126
109 99 ด.ญ. เบญจวรรณ ทิพย์วารินทร์ นนทบุรี (ภาค 1)