โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร 2018-10-26 - 2018-10-28
Thailand Roller Ski Championship Chumporn
หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร

รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

(3) Roller Ski - Interval Start C 1800 Meter

หญิง Above 15 Year


ปีเกิด Year of Birth: 1958 - 2004
ลู่จักรยานรอบราชมังคลา 2018-08-25 09:55:00
BIB Start Start Time Name ชื่อ Province Status
121 1 09:54:00.378 Miss Usana Kanphoommarl น.ส. อุษณา กรรพุมมาลย์ นครราชสีมา (ภาค 3) เสร็จสิ้น
122 2 09:54:30.760 Miss Duangkamon Hitchana น.ส. ดวงกมล หีดชนา ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
123 3 09:55:01.061 Miss Nichakan Chinupun น.ส. ณิชกานต์ จินุพันธุ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
124 4 09:55:39.884 Miss Sorrathon Pirunrat นางสาว สรธร พิรุณรัตน์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
125 5 09:56:00.643 Miss Phattaraphorn Onsonngai น.ส. ภัทรภร อ่อนสอนง่าย นครสวรรค์ (ภาค 5) เสร็จสิ้น
128 6 09:56:00.643 Mrs. Walailuk Kongwudthivech นาง วไลลักษณ์ ก้องวุฒิเวช ระยอง (ภาค 1) เสร็จสิ้น