โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร 2018-10-26 - 2018-10-28
Thailand Roller Ski Championship Chumporn
หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร

รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

(19) Roller Ski - Mass Start F 2700 Meter

ชาย 15 - 20 Year


ปีเกิด Year of Birth: 1998 - 2004
ลู่จักรยานรอบราชมังคลา 2018-08-26 10:35:00
BIB Start Start Time Name ชื่อ Province Status
161 161 10:35:13.245 Mr. Surached Prompon นาย สุรเชษฐ์ เพิ่มผล สมุทรปราการ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
163 163 10:35:13.245 Mr. Sattawat Chatram นาย ศตวรรษ ฉัตรรัมย์ บุรีรัมย์ (ภาค 3) เสร็จสิ้น
164 164 10:35:13.245 Mr. Chanayud Sukkes นาย ชนายุทธ สุขเกษ พิจิตร (ภาค 5) เสร็จสิ้น
168 168 Mr. Supachai Bovorntanasakun นาย ศุภชัย บวรธนสกุล นนทบุรี (ภาค 1) DNS1
173 173 Master Thanet Saengnakhon ด.ช. ธเนศ แสงนคร นนทบุรี (ภาค 1) DNS1
174 174 Master Narathip Raiyanarod ด.ช. นราธิป ไรยนารถ กรุงเทพฯ (ภาค 1) DNS1
175 175 10:35:13.245 Master Poramet Chompoo นาย ปรเมษฐ์ ชมภู กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
176 176 10:35:13.245 Master Puwadon Eiamsaard ด.ช. ภูวดล เอี่ยมสอาด กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
177 177 Mr. Phakhaphon Khlainiam นาย ภคพล คล้ายเนียม นนทบุรี (ภาค 1) DNF1
178 178 Mr. Thawachchai Thipyotha นาย ธวัชชัย ทิพย์โยธา กรุงเทพฯ (ภาค 1) DNS1