โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร 2018-10-26 - 2018-10-28
Thailand Roller Ski Championship Chumporn
หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร

รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

(13) Roller Ski - Mass Start F 1800 Meter

หญิง Above 15 Year


ปีเกิด Year of Birth: 1958 - 2004
ลู่จักรยานรอบราชมังคลา 2018-08-26 10:06:00
BIB Start Start Time Name ชื่อ Province Status
137 137 10:05:06.637 Miss Sorrathon Pirunrat นางสาว สรธร พิรุณรัตน์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
138 138 Miss Duangkamon Hitchana น.ส. ดวงกมล หีดชนา ชุมพร (ภาค 4) DNF1
139 139 10:05:06.637 Miss Nichakan Chinupun น.ส. ณิชกานต์ จินุพันธุ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
142 142 10:05:06.637 Miss Usana Kanphoommarl น.ส. อุษณา กรรพุมมาลย์ นครราชสีมา (ภาค 3) เสร็จสิ้น
153 153 10:05:06.637 Miss Phattaraphorn Onsonngai น.ส. ภัทรภร อ่อนสอนง่าย นครสวรรค์ (ภาค 5) เสร็จสิ้น
155 155 Mrs. Walailuk Kongwudthivech นาง วไลลักษณ์ ก้องวุฒิเวช ระยอง (ภาค 1) DNF1