Thailand National Roller Ski Championship 2018

สนามราชมังคลากีฬาสถาน
2018-08-25 - 2018-08-26

ผลการแข่งขัน Result List

(20) Roller Ski - Mass Start F

ชาย Above 20

ปีเกิด Year of Birth: 1938 - 1998
ลู่จักรยานรอบราชมังคลา 2018-08-26 10:36:00
BIB Start Name Province Start time Finish time Run time Diff Rank
162 162 นาย ภัทร เพ็ชรศรีชัย ปัตตานี (ภาค 4) 10:35:13.245 10:48:41.948 00:13:28.703 00:00:00.000 1
170 170 นาย ภีระเมศว์ จันทร์พรมมา อุตรดิตถ์ (ภาค 5) 10:35:13.245 10:49:26.372 00:14:13.127 00:00:44.424 2
166 166 นาย จาตุรนต์ วินประเวศ สมุทรปราการ (ภาค 1) 10:35:13.245 10:49:32.896 00:14:19.651 00:00:50.948 3
172 172 นาย วิฑูร ก้องวุฒิเวช ระยอง (ภาค 1) 10:35:13.245 10:53:40.258 00:18:27.013 00:04:58.310 4
165 165 นาย จรัส สุขแก้ว เชียงใหม่ (ภาค 5) DNS1