โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร 2018-10-26 - 2018-10-28
Thailand Roller Ski Championship Chumporn
หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร

รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

(17) Roller Ski - Mass Start F 900 Meter

หญิง 13-14 Year


ปีเกิด Year of Birth: 2003 - 2006
ลู่จักรยานรอบราชมังคลา 2018-08-26 10:05:00
BIB Start Start Time Name ชื่อ Province Status
134 134 10:05:06.637 Miss Oiluma Phengkukoon น.ส. ออยอุมา เพ็งกุกูล นครนายก (ภาค 1) เสร็จสิ้น
140 140 10:05:06.637 Miss Wanwisa Buaphae ด.ญ. วรรณวิศา บัวแพ ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
143 143 10:05:06.637 Miss Thanavadee Ampaipan ด.ญ. ธนวดี อำไพพันธุ์ นครสวรรค์ (ภาค 5) เสร็จสิ้น
145 145 10:05:06.637 Miss Wimonsiri Lophit ด.ญ. วิมลศิริ โลพิส ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
146 146 10:05:06.637 Miss Suphaphan Phosri ด.ญ. สุภาพรรณ โพธิ์ศรี สมุทรปราการ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
147 147 10:05:06.637 Miss Nunnaput Vijit ด.ญ. นันนภัส วิจิตร ปทุมธานี (ภาค 1) เสร็จสิ้น
149 149 10:05:06.637 Miss Artitaya Thaenain น.ส. อาทิตยา แท่นอินทร์ ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
152 152 10:05:06.637 Miss Wanwisa Taenain ด.ญ. วันวิสา แท่นอินทร์ ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
154 154 10:05:06.637 Miss Sunisa Techathiradet ด.ญ. สุนิสา เตชะธีรเดช ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น