Public Profile

เช็คข้อมูลทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
ชือ ภาษาไทยนาย สายพันธุ์ แก้วจันทึก
ชื่อ ภาษาอังกฤษ Mr. Saipun Kaewjuntuk
ชื่อเล่นอั้ม ( SK0002 )
ปีเกิด...
จังหวัดที่สังกัดกรุงเทพฯ (ภาค 1)
ส่วนสูง/น้ำหนัก0 cm/0 kg
THA POINT999
Profile QR Code
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
Date ใบเข้าร่วมกิจกรรม รายการ กีฬา รายการแข่งขัน รุ่น ผลการแข่งขัน
2020-02-27 การแข่งขันกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดชิงแชมป์ประเทศไทย สนาม 4 Snowboard SB Giant Slalom รุ่นไม่จำกัดอายุ ลำดับที่ 2   
2020-02-27 Ski Alpine Ski Giant Slalom รุ่นไม่จำกัดอายุ ลำดับที่ 2   
THA Distance Point List
THA Sprint Point List
รายการกิจกรรมส่งแข่งขันต่างประเทศ ข่าวต่างๆ
รายการกิจกรรมการฝึกอบรม
วันที่ฝึกอบรม รายการ สถานที่ที่ฝึกอบรม รายการฝึกอบรม สถานะรายการฝึกอบรม
2017-08-14 โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีและสโนว์บอร์ดระดับที่ 1 ครั้งที่ 1/2560 Fallscreek, Australia #1 Ski Alpine - Instructor Level 1 เสร็จสิ้น
2018-08-30 โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีระดับที่ 2 และ สโนว์บอร์ดระดับที่ 1 ครั้งที่ 3/2561 Mt.Buller, Australia #3 Ski Alpine - Instructor Level 2 เสร็จสิ้น
รายการกิจกรรมที่ร่วมเป็นอาสาสมัคร
Physical Examination