โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีและสโนว์บอร์ดระดับที่ 1 ครั้งที่ 1/2560 2017-08-12 - 2020-08-15
SSAT Ski & Snowboard Instructor Course Level 1 #1/2017
Fallscreek, Australia #1
รายชื่อผู้ร่วมอบรม Participation Name List

Fallscreek, Australia #1

Ski Alpine - Instructor Level 1

Name ชื่อ Province Status
Ms. Nuengruthai Chusaksakulwiboon น.ส. หนึ่งฤทัย ชูศักดิ์สกุลวิบูล กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Mr. Saipun Kaewjuntuk นาย สายพันธุ์ แก้วจันทึก กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Miss Supiya Ngamhui น.ส. สุปิยา งามฮุย นครศรีธรรมราช (ภาค 4) เสร็จสิ้น
Mr. Jitisak Nitiphisanon นาย จิติศักดิ์ นิติพิสานนท์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น