Public Profile

เช็คข้อมูลทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
ชือ ภาษาไทยน.ส. สุปิยา งามฮุย
ชื่อ ภาษาอังกฤษ Miss Supiya Ngamhui
ชื่อเล่นรุ้ง ( SK003 , SB0039 )
ปีเกิด...
จังหวัดที่สังกัดนครศรีธรรมราช (ภาค 4)
ส่วนสูง/น้ำหนัก158 cm/52 kg
THA POINT999
Profile QR Code
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
THA Distance Point List
THA Sprint Point List
รายการกิจกรรมส่งแข่งขันต่างประเทศ ข่าวต่างๆ
รายการกิจกรรมการฝึกอบรม
วันที่ฝึกอบรม รายการ สถานที่ที่ฝึกอบรม รายการฝึกอบรม สถานะรายการฝึกอบรม
2017-08-14 โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีและสโนว์บอร์ดระดับที่ 1 ครั้งที่ 1/2560 Fallscreek, Australia #1 Ski Alpine - Instructor Level 1 เสร็จสิ้น
2020-03-12 ยกเลิก โครงการพัฒนาครูผู้สอนสโนว์บอร์ดระดับที่ 1 ครั้งที่ 11/2563 Kiroro, Japan #11 Snowboard - Instructor Level 1 ลงทะเบียนสำเร็จ
รายการกิจกรรมที่ร่วมเป็นอาสาสมัคร
วันที่ รายการ สถานที่ ตำแหน่ง
2020-02-27 การแข่งขันกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดชิงแชมป์ประเทศไทย สนาม 4 Course Referee
Physical Examination