โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีระดับที่ 2 และ สโนว์บอร์ดระดับที่ 1 ครั้งที่ 3/2561 2018-08-27 - 2021-08-30
SSAT Ski Instructor Course Level 2 and Snowboard Level 1 #3/2018
Mt.Buller, Australia #3
รายชื่อผู้ร่วมอบรม Participation Name List

Mt.Buller, Australia #3

Ski Alpine - Instructor Level 2

Name ชื่อ Province Status
Mr. Chaiyos Chirametakorn นาย ไชยยศ จิรเมธากร อุดรธานี (ภาค 3) เสร็จสิ้น
Mr. Jitisak Nitiphisanon นาย จิติศักดิ์ นิติพิสานนท์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Mr. Saipun Kaewjuntuk นาย สายพันธุ์ แก้วจันทึก กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น