ชื่องานภาษาไทย การแข่งขันกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดชิงแชมป์ประเทศไทย สนาม 4 2020-02-26 - 2020-02-27
ชื่องานภาษาอังกฤษThailand Snowsports Open #4
สถานที่จัดงานAppi Kogen รีสอร์ท จังหวัด Iwate ประเทศญี่ปุ่น สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย
Participation Name List รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด -
รายละเอียดงานแข่ง Event Detail
Video and Photos
https://drive.google.com/open?id=1S6E3WEfpa7nBsqr7-98aYof4Rq01yRx1
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ภาค Reginal 1 ภาค Reginal 2 ภาค Reginal 3 ภาค Reginal 4 ภาค Reginal 5
กรุงเทพฯ 48 คน
จันทบุรี 4 คน
ฉะเฉิงเทรา 1 คน
ชลบุรี 2 คน
นนทบุรี 2 คน
สมุทรปราการ 1 คน
สมุทรสาคร 1 คน
รวมทั้งสิ้น 59 คน
จาก 7 จังหวัด
นครปฐม 1 คน
ราชบุรี 3 คน
รวมทั้งสิ้น 4 คน
จาก 2 จังหวัด
ขอนแก่น 1 คน
นครราชสีมา 1 คน
มหาสารคาม 2 คน
สุรินทร์ 1 คน
อุดรธานี 1 คน
อุบลราชธานี 1 คน
รวมทั้งสิ้น 7 คน
จาก 6 จังหวัด
นราธิวาส 1 คน
ภูเก็ต 2 คน
สุราษฎร์ธานี 2 คน
รวมทั้งสิ้น 5 คน
จาก 3 จังหวัด
เชียงใหม่ 3 คน
แพร่ 1 คน
แม่ฮ่องสอน 1 คน
รวมทั้งสิ้น 5 คน
จาก 3 จังหวัด
รวมผู้เข้าร่วมแข่งขัน 80 คน จาก 21 จังหวัด
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
Race ID Status Gender Event Start List Current Score Result Competition Time
192 Cancel หญิง Ladies 7-16 Year old SB Giant Slalom 0 0 | | Score | Result | 2020-02-27 12:00:00
193 Official result ชาย Men 7-16 Year old SB Giant Slalom 0 2 | Score | | 2020-02-27 12:00:00 1
194 Official result หญิง Ladies Master SB Giant Slalom 0 2 | Score | | 2020-02-27 12:00:00 2
195 Official result ชาย Men Master SB Giant Slalom 0 5 | Score | | 2020-02-27 12:00:00 3
196 Official result หญิง Ladies Open SB Giant Slalom 0 7 | Score | | 2020-02-27 12:00:00 4
197 Official result ชาย Men Open SB Giant Slalom 0 28 | Score | | 2020-02-27 12:00:00 5
198 Official result หญิง Ladies 7-16 Year old Ski Giant Slalom 0 2 | Score | | 2020-02-27 12:00:00 6
199 Official result ชาย Men 7-16 Year old Ski Giant Slalom 0 3 | Score | | 2020-02-27 12:00:00 7
200 Official result หญิง Ladies Master Ski Giant Slalom 0 4 | Score | | 2020-02-27 12:00:00 8
201 Official result ชาย Men Master Ski Giant Slalom 0 7 | Score | | 2020-02-27 12:00:00 9
202 Official result หญิง Ladies Open Ski Giant Slalom 0 4 | Score | | 2020-02-27 12:00:00 10
203 Official result ชาย Men Open Ski Giant Slalom 0 9 | Score | | 2020-02-27 12:00:00 11
204 Official result ผสม Mix Open Overall Ranking 0 5 | Score | | 2020-02-27 12:00:00
205 Official result ผสม Mix Open Overall Ranking 0 4 | Score | | 2020-02-27 12:00:00
สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมรายการแข่งขัน Participation by Number
รายการแข่งขัน รุ่นอายุ 7-16 ปี 7-16 Year old YoB: 2004 - 2013 รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป Master YoB: 1940 - 1980 รุ่นไม่จำกัดอายุ Open YoB: 1940 - 2015
SB Giant Slalom Men 2 ! 5 OK 28 OK
SB Giant Slalom Ladies Cancel 2 ! 7 OK
Ski Giant Slalom Ladies 2 ! 4 OK 4 OK
Ski Giant Slalom Men 3 ! 7 OK 9 OK
Overall Ranking Mix 5 OK
Overall Ranking Mix 4 OK
ตารางสรุปเหรียญตามจังหวัด Medals list by province report การแข่งขันกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดชิงแชมป์ประเทศไทย สนาม 4
Ranking ธง Province เหรียญทอง Gold เหรียญเงิน Silver เหรียญทองแดง Bronz ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 กรุงเทพฯ 5 5 5 25 15 5 45
2 จันทบุรี 1 1 0 5 3 0 8
3 ชลบุรี 1 1 0 5 3 0 8
3 อุบลราชธานี 1 0 0 5 0 0 5
4 ภูเก็ต 1 0 0 5 0 0 5
4 เชียงใหม่ 1 0 0 5 0 0 5
4 ฉะเฉิงเทรา 1 0 0 5 0 0 5
4 ราชบุรี 0 1 0 0 3 0 3
5 สมุทรปราการ 0 0 1 0 0 1 1
6 ขอนแก่น 0 0 0 0 0 0 0
6 สุรินทร์ 0 0 0 0 0 0 0
6 สุราษฎร์ธานี 0 0 0 0 0 0 0
6 แม่ฮ่องสอน 0 0 0 0 0 0 0
6 นนทบุรี 0 0 0 0 0 0 0
6 นราธิวาส 0 0 0 0 0 0 0
6 มหาสารคาม 0 0 0 0 0 0 0
6 นครราชสีมา 0 0 0 0 0 0 0
6 แพร่ 0 0 0 0 0 0 0
6 นครปฐม 0 0 0 0 0 0 0
6 อุดรธานี 0 0 0 0 0 0 0
6 สมุทรสาคร 0 0 0 0 0 0 0
รวม Total 11 เหรียญทอง Gold 8 เหรียญเงิน Silver 6 เหรียญทองแดง Bronz
Medals list by country report
Ranking National Flag National Code Gold Medal Silver Medal Bronz Medal
1 THA 0 0 0
Total 0 Gold Medal 0 Silver Medal 0 Bronz Medal
รายงานผู้ชนะเลิศ Winner report
Date Events Cate Gender Result
2020-02-27 Snowboard - SB Giant Slalom 7-16 Year old ชาย Men ด.ช. วินโต้ ชมิด 17 (2007) ภูเก็ต (ภาค 4)
ด.ช. รวิกร ปัดภัย นรมิตร 15 (2009) กรุงเทพฯ (ภาค 1)