ชื่องานภาษาไทย การแข่งขันกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดชิงแชมป์ประเทศไทย สนาม 4 2020-02-26 - 2020-02-27
ชื่องานภาษาอังกฤษThailand Snowsports Open #4
สถานที่จัดงานAppi Kogen รีสอร์ท จังหวัด Iwate ประเทศญี่ปุ่น สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย
Participation Name List รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด -
รายละเอียดงานแข่ง Event Detail
Video and Photos
https://drive.google.com/open?id=1S6E3WEfpa7nBsqr7-98aYof4Rq01yRx1
-
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
Race ID Events Category Gender Competition Time Start List Live Result List
198 Ski Alpine - Ski Giant Slalom 7-16 Year old หญิง Ladies 2020-02-27 12:00:00 2 Live Result
199 Ski Alpine - Ski Giant Slalom 7-16 Year old ชาย Men 2020-02-27 12:00:00 3 Live Result
202 Ski Alpine - Ski Giant Slalom Open หญิง Ladies 2020-02-27 12:00:00 4 Live Result
203 Ski Alpine - Ski Giant Slalom Open ชาย Men 2020-02-27 12:00:00 9 Live Result
200 Ski Alpine - Ski Giant Slalom Master หญิง Ladies 2020-02-27 12:00:00 4 Live Result
201 Ski Alpine - Ski Giant Slalom Master ชาย Men 2020-02-27 12:00:00 7 Live Result
193 Snowboard - SB Giant Slalom 7-16 Year old ชาย Men 2020-02-27 12:00:00 2 Live Result
196 Snowboard - SB Giant Slalom Open หญิง Ladies 2020-02-27 12:00:00 7 Live Result
197 Snowboard - SB Giant Slalom Open ชาย Men 2020-02-27 12:00:00 28 Live Result
194 Snowboard - SB Giant Slalom Master หญิง Ladies 2020-02-27 12:00:00 2 Live Result
195 Snowboard - SB Giant Slalom Master ชาย Men 2020-02-27 12:00:00 5 Live Result
204 Ski Alpine - Overall Ranking Open ผสม Mix 2020-02-27 12:00:00 5 Live Result
205 Snowboard - Overall Ranking Open ผสม Mix 2020-02-27 12:00:00 4 Live Result
สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมรายการแข่งขัน Participation by Number
รายการแข่งขัน รุ่นอายุ 7-16 ปี 7-16 Year old YoB: 2004 - 2013 รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป Master YoB: 1940 - 1980 รุ่นไม่จำกัดอายุ Open YoB: 1940 - 2015
SB Giant Slalom Men 2 ! 5 OK 28 OK
SB Giant Slalom Ladies Cancel 2 ! 7 OK
Ski Giant Slalom Ladies 2 ! 4 OK 4 OK
Ski Giant Slalom Men 3 ! 7 OK 9 OK
Overall Ranking Mix 5 OK
Overall Ranking Mix 4 OK
ตารางสรุปเหรียญตามจังหวัด Medals list by province report
Ranking Province เหรียญทอง Gold เหรียญเงิน Silver เหรียญทองแดง Bronz
1 กรุงเทพฯ 5 5 5
2 ชลบุรี 1 1 0
3 จันทบุรี 1 1 0
3 ฉะเฉิงเทรา 1 0 0
4 ภูเก็ต 1 0 0
4 เชียงใหม่ 1 0 0
4 อุบลราชธานี 1 0 0
4 ราชบุรี 0 1 0
5 สมุทรปราการ 0 0 1
6 สมุทรสาคร 0 0 0
6 อุดรธานี 0 0 0
6 นครปฐม 0 0 0
6 แพร่ 0 0 0
6 นครราชสีมา 0 0 0
6 มหาสารคาม 0 0 0
6 สุรินทร์ 0 0 0
6 ขอนแก่น 0 0 0
6 สุราษฎร์ธานี 0 0 0
6 แม่ฮ่องสอน 0 0 0
6 นนทบุรี 0 0 0
6 นราธิวาส 0 0 0
รวม Total 11 เหรียญทอง Gold 8 เหรียญเงิน Silver 6 เหรียญทองแดง Bronz
รายงานผู้ชนะเลิศ Winner report
Date Events Cate Gender Result
2020-02-27 Snowboard - SB Giant Slalom 7-16 Year old ชาย Men ด.ช. วินโต้ ชมิด 16 (2007) ภูเก็ต (ภาค 4)
ด.ช. รวิกร ปัดภัย นรมิตร 14 (2009) กรุงเทพฯ (ภาค 1)
0 (ภาค )
2020-02-27 Snowboard - SB Giant Slalom Master หญิง Ladies นาง ประรีณา ชุนงาม 0 กรุงเทพฯ (ภาค 1)
0 (ภาค )
0 (ภาค )
2020-02-27 Snowboard - SB Giant Slalom Master ชาย Men นาย ชัยพงศ์ เกรียงไกรกฤษฏา 0 ฉะเฉิงเทรา (ภาค 1)
นาย บดินทร์ เสนะวงศ์ 0 กรุงเทพฯ (ภาค 1)
นาย จตุพล เทพบรรทม 0 สมุทรปราการ (ภาค 1)
2020-02-27 Snowboard - SB Giant Slalom Open หญิง Ladies นางสาว อาทิตยา พรหมทอง 0 จันทบุรี (ภาค 1)
นางสาว มนัชชา กิติกรเศรษฐ์ 0 ชลบุรี (ภาค 1)
นางสาว ภัทรพร อัฉริยะศิลป์ 0 กรุงเทพฯ (ภาค 1)
2020-02-27 Snowboard - SB Giant Slalom Open ชาย Men นาย ลัทธพล แก้วชิน 0 ชลบุรี (ภาค 1)
นาย สายพันธุ์ แก้วจันทึก 0 กรุงเทพฯ (ภาค 1)
นาย สมิทธ์ บุญชวน 0 กรุงเทพฯ (ภาค 1)
2020-02-27 Ski Alpine - Ski Giant Slalom 7-16 Year old หญิง Ladies ด.ญ. วศา อุนยโกวิท 16 (2007) กรุงเทพฯ (ภาค 1)
ด.ญ. สิริภัทรภรณ์ เนื่องจำนงค์ 19 (2004) จันทบุรี (ภาค 1)
0 (ภาค )
2020-02-27 Ski Alpine - Ski Giant Slalom 7-16 Year old ชาย Men ด.ช. ธีธรณ์ธันย์ เหลืองอ่อน 14 (2009) กรุงเทพฯ (ภาค 1)
ด.ช. ธีธัชธันย์ เหลืองอ่อน 14 (2009) กรุงเทพฯ (ภาค 1)
ด.ช. ธีธารณ์ธรรม เหลืองอ่อน 12 (2011) กรุงเทพฯ (ภาค 1)
2020-02-27 Ski Alpine - Ski Giant Slalom Master หญิง Ladies นางสาว ไพลิน อัศวลิขิตสม 0 กรุงเทพฯ (ภาค 1)
0 (ภาค )
0 (ภาค )
2020-02-27 Ski Alpine - Ski Giant Slalom Master ชาย Men นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ 0 กรุงเทพฯ (ภาค 1)
นาย ศศิณ กฤษณรุ่งเรือง 0 ราชบุรี (ภาค 2)
นาย รัตน์ธรรม เรืองสุรเกียรติ 0 กรุงเทพฯ (ภาค 1)
2020-02-27 Ski Alpine - Ski Giant Slalom Open หญิง Ladies นางสาว กิตติยา ทองชุม 0 อุบลราชธานี (ภาค 3)
0 (ภาค )
0 (ภาค )
2020-02-27 Ski Alpine - Ski Giant Slalom Open ชาย Men นาย อัฑฒพงษ์ จงไพศาลศิลป์ 0 เชียงใหม่ (ภาค 5)
นาย สายพันธุ์ แก้วจันทึก 0 กรุงเทพฯ (ภาค 1)
นาย ภฤศดา โกมุทบุตร 0 กรุงเทพฯ (ภาค 1)