รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

Race ID: 205
Snowboard - Overall Ranking 0 Meter

ผสม Open ปีเกิด Year of Birth: 1940 - 2015

โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561


2018-10-26 - 2018-10-28
BIB Start Name Province Start Time Remark
501 นาย ธราธิป ฉันทะวัฒน์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:40.104
502 นาย อยุธยา เอนกฤทธิ์ นครปฐม (ภาค 2) 00:01:20.173
401 นาย วิทวัส เฟื่องสาคร กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:39.100
403 นาย ชวรงค์ ลิ้มสุคนธ์ นนทบุรี (ภาค 1) 00:01:43.730