โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร 2018-10-26 - 2018-10-28
Thailand Roller Ski Championship Chumporn
หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร

รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

(205) Snowboard - Overall Ranking 0 Meter

ผสม Open


ปีเกิด Year of Birth: 1940 - 2015
2020-02-27 12:00:00
BIB Start Start Time Name ชื่อ Province Status
501 00:01:40.104 Mr. Taratip Chatawat นาย ธราธิป ฉันทะวัฒน์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
502 00:01:20.173 Mr. Ayutthaya Aneklit นาย อยุธยา เอนกฤทธิ์ นครปฐม (ภาค 2) เสร็จสิ้น
401 00:01:39.100 Mr. Vittawat Fuangsakorn นาย วิทวัส เฟื่องสาคร กรุงเทพฯ (ภาค 1) DNS2
403 00:01:43.730 Mr. Chavarong Limsukon นาย ชวรงค์ ลิ้มสุคนธ์ นนทบุรี (ภาค 1) DNS2