Public Profile

ชือ ภาษาไทยนาย อยุธยา เอนกฤทธิ์
ชื่อ ภาษาอังกฤษ Mr. Ayutthaya Aneklit
ชื่อเล่นโอเวน ( SB0008 )
จังหวัดที่สังกัดนครปฐม (ภาค 2)
ส่วนสูง/น้ำหนัก0 cm/0 kg
Profile QR Code
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
ID ใบเข้าร่วมกิจกรรม รายการ รายการแข่งขัน รุ่น Rank
1525 การแข่งขันกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดชิงแชมป์ประเทศไทย สนาม 4 2020-02-27 Snowboard - Overall Ranking ผสม รุ่นไม่จำกัดอายุ ลำดับที่ 1   
รายการกิจกรรมการฝึกอบรม
วันที่ฝึกอบรม รายการ สถานที่ที่ฝึกอบรม รายการฝึกอบรม สถานะรายการฝึกอบรม
2018-03-01 โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีและสโนว์บอร์ดระดับที่ 1 ครั้งที่ 2/2561 Kiroro, Japan #2 Snowboard - Instructor Level 1 เสร็จสิ้น
รายการกิจกรรมที่ร่วมเป็นอาสาสมัคร