โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีและสโนว์บอร์ดระดับที่ 1 ครั้งที่ 2/2561 2018-02-26 - 2021-03-01
SSAT Ski & Snowboard Instructor Course Level 1 #2/2018
Kiroro, Japan #2
รายชื่อผู้ร่วมอบรม Participation Name List

Kiroro, Japan #2

Snowboard - Instructor Level 1

Name ชื่อ Province Status
Mr. Ayutthaya Aneklit นาย อยุธยา เอนกฤทธิ์ นครปฐม (ภาค 2) เสร็จสิ้น
Mr. Thummasak Vibulsunti นาย ธรรมศักดิ์ วิบูลสันติ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Mr. Rittchai Chatchawachot นาย ฤทธิชัย ฉัตรชะวะโชติ สระบุรี (ภาค 2) เสร็จสิ้น
Mr. Chaiyapong Kreangkraikrissada นาย ชัยพงศ์ เกรียงไกรกฤษฏา ฉะเฉิงเทรา (ภาค 1) เสร็จสิ้น