รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

Race ID: 198
Ski Alpine - Ski Giant Slalom 0 Meter

หญิง 7-16 Year old ปีเกิด Year of Birth: 2004 - 2013

โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 2)


2018-10-26 - 2018-10-28
BIB Start Name Province Start Time Remark
151 1 ด.ญ. วศา อุนยโกวิท กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:34.500
152 2 ด.ญ. สิริภัทรภรณ์ เนื่องจำนงค์ จันทบุรี (ภาค 1) 00:02:17.830