รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

Race ID: 201
Ski Alpine - Ski Giant Slalom 0 Meter

ชาย Master ปีเกิด Year of Birth: 1940 - 1980

การแข่งขันกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดชิงแชมป์ประเทศไทย สนาม 4


2020-02-26 - 2020-02-27
BIB Start Name Province Start Time Remark
160 1 นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:15.980
161 2 นาย ชวิช แซ่กิม กรุงเทพฯ (ภาค 1)
162 3 นาย รัตน์ธรรม เรืองสุรเกียรติ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:18.640
163 4 นาย ปิโยรส สาระโกเศศ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:31.180
164 5 นาย บวร รุ่งเรืองเนาวรัตน์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:50.920
165 6 นาย จิระวัฒน์ วัชรปรีชา แพร่ (ภาค 5) 00:01:27.330
166 7 นาย ศศิณ กฤษณรุ่งเรือง ราชบุรี (ภาค 2) 00:01:18.110