การแข่งขันกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดชิงแชมป์ประเทศไทย สนาม 4 2020-02-26 - 2020-02-27
Thailand Snowsports Open #4
Appi Kogen รีสอร์ท จังหวัด Iwate ประเทศญี่ปุ่น สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย

รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

(201) Ski Alpine - Ski Giant Slalom 0 Meter

ชาย Master


ปีเกิด Year of Birth: 1940 - 1980
2020-02-27 12:00:00
BIB Start Start Time Name ชื่อ Province Status
160 1 00:01:15.980 Mr. Kittiphat Suthisamphat นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
161 2 Mr. Chavich Sae-Kim นาย ชวิช แซ่กิม กรุงเทพฯ (ภาค 1) DNS1
162 3 00:01:18.640 Mr. Radtam Ruangsurakait นาย รัตน์ธรรม เรืองสุรเกียรติ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
163 4 00:01:31.180 Mr. Piyarod Sarakoses นาย ปิโยรส สาระโกเศศ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
164 5 00:01:50.920 Mr. Bovorn RungRuangnavarat นาย บวร รุ่งเรืองเนาวรัตน์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) DNS2
165 6 00:01:27.330 Mr. Chiravat Vatcharapreecha นาย จิระวัฒน์ วัชรปรีชา แพร่ (ภาค 5) เสร็จสิ้น
166 7 00:01:18.110 Mr. Sasin Kritsanarungruang นาย ศศิณ กฤษณรุ่งเรือง ราชบุรี (ภาค 2) เสร็จสิ้น