รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

Race ID: 195
Snowboard - SB Giant Slalom 0 Meter

ชาย Master ปีเกิด Year of Birth: 1940 - 1980

โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561


2018-10-26 - 2018-10-28
BIB Start Name Province Start Time Remark
106 1 นาย นิรุตต์ ชุนงาม กรุงเทพฯ (ภาค 1) 10:00
107 2 นาย ชัยพงศ์ เกรียงไกรกฤษฏา ฉะเฉิงเทรา (ภาค 1) 00:01:47.210
108 3 นาย อนุตร แย้มสรวล กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:59.910
109 4 นาย บดินทร์ เสนะวงศ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:50.890
110 5 นาย จตุพล เทพบรรทม สมุทรปราการ (ภาค 1) 00:02:00.260